Gå til innhold

– Den andre fôrbåten fra Fiskerstrand Verft til Egil Ulvan Rederi

M/S «WITH MARINE» med byggenummer 78 ble overlevert fra Fiskerstrand Verft AS til Egil Ulvan Rederi AS den 31. oktober 2014. Dåpen fant sted i Trondheim med Siri Hatland som gudmor. Hun er adm.dir. i Fraktefartøyenes Rederiforening.

Nybygget er bygget etter MM 70 CC LNG design fra Multi Maritime, et design som ble utviklet på oppdrag fra Marine Harvest. Skroget er bygget ved ADA Shipyard i Tuzla, Istanbul.

Dette er nybygg nr. 11 mellom designer og rederi, og fartøyet ble umiddelbart satt i fart til Marine Harvests anlegg i området nord til Bodø.

Søsterfartøyet «With Harvest» ble behørig omtalt i Skipsrevyen nr. 5/2014, og prisen for de to fartøyene er tidligere blitt oppgitt til cirka 450 millioner kroner.

«WITH MARINE» har gass-elektrisk fremdriftsanlegg. Båten har et nyutviklet lukket laste-/lossesystem fra Graintec AS som er utviklet i samarbeid med Marine Harvest og Egil Ulvan Rederi. Lastehastighet er på 300 tonn/time og lossehastighet på 200 t/t. Lossekranen har rekkevidde på ca. 27 meter. Med lastekapasitet på vel 3.000 tonn og ca. 5000 m3 beskrives de to fartøyene som verdens største fiskefôrfartøy for bulk.

Bunkring av LNG kan skje samtidig med lasteoperasjoner. Fartøyet er også arrangert for landstrøm tilkobling.

Siden 1998 har Egil Ulvan Rederi AS kontrahert fem nybygg hvorav fire er av Multi Maritime design. Nybyggene representerer rederiets filosofi om å utvikle skreddersydde båter med lavt brennstofforbruk (miljøbesparende).

«WITH MARINE»

er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, General Cargo Carrier, E0, CLEAN, GAS FUELLED, TMON og har Trondheim som hjemstedshavn med følgende hoveddata:

Lengde o.a. ............................................................................................................ 69,90 m

Lengde b.p.p. ........................................................................................................ 66,88 m

Bredde største ...................................................................................................... 17,20 m

Dybe i riss .............................................................................................................. 7,90 m

Draft ....................................................................................................................... 6,60 m

DW ..................................................................................................................  ca. 3.300 t

GT ............................................................................................................................. 3450

NT ............................................................................................................................. 1425

Lastekap. ........................................................................................................... ca.3.300 t

Lastekap. volum ............................................................................................. ca. 5000 m3

IMO nr. ............................................................................................................... 9692167

Tankkapasitetene er ca. 125 m3 brutto LNG, ca. 70 m3 marine olje, ca. 30 m3 ferskvann og ca. 1987 m3 vannballast.

Maskineri

Fremdriften besørges av en RR C25:33L9PG motor med ytelse på 2430 kW som via Finnøy G80 reduksjonsgear driver en Finnøy P95.380.V1 controllable pitch propeller. ABB har hatt ansvaret med prosjektering og levering av strømkomponenter til fremdriftssystemet.

Strøm produseres av to Scania hjelpemotorer av type DI16 med Stamford generatorer hver på 570 kW. Nødaggregatet er type John Deere 6068TFM50 på 115 kW.

Fartøyet er utstyrt med to Brunvoll FU63 sidethrustere for å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper. Ror er type RR Tenfjord.

LNG anlegget er levert av Cryomar/Aritas. Pumpeutrustningen kommer fra Desmi, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Cflow. ServiTech har levert rørsystem for sanitær, sentralvarme og LNG. Varmevekslere kommer fra Alfa Laval. Ventilasjonsanlegget er levert av Aeron, og kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av vanntåke slukkesystem for maskinrom, pulversystem for gass fyllestasjon og vannspray for lastetanker – levert av Turoteknikk AS.

Dekk/innredning

Adria Winch har levert fortøyningsvinsjer, og Selstad har supplert fortøynings- og slepeliner. Kranleveranser er fra Noreq Acta, og Sotra Marine Produkter har stått for ankerutrustning. Vinduer kommer fra CC Jensen, Libra-Plast har levert utvendige dører og vanntette skyvedører er fra IMS.

Redningsutstyret ombord innbefatter Viking redningsflåter, og MOB-båt m/davit er fra Harding. Tranberg har supplert tyfon, og diverse brann- og redningsutstyr kommer fra Erling Haug.

Fartøyet er oppmalt med produkter fra Hempel Norge, og Scanvi-Interyards har levert ICAF (impressed current anti-fouling system) og ICCP (impressed current cathodic protection system), mens Skarpenord har tilført anoder.

R&M Ship Interior har forestått innredningsarbeider og -leveranser. Toaletter og sanitærutstyr er Ahlsell leveranser. Brødrene Dahl har levert armaturpakke. Acel har stått for prosjektering og montasje av sterkstrøm anlegget.

Sparebank1 SMN har vært involvert med finanseringen.

Elektronikk

Høglund Marine Automation har hatt leveransen av automasjons- og styringssystem. DP-anlegget og Cyscan system er fra Marine Technologies.

Sigurd Solberg AS har levert og montert det elektroniske utstyret ombord omfattende bl.a. 1x JRC JMA-5312-6 X-Band radar, 1x JRC JMA-5332-12 S-Band radar, 1x Manta digital VDR, 1x JRC JLR-21 GPS Navigator, 2x Telchart TECDIS, 1x Simrad AP-70 autopilot, 1x JRC JLN-205 speed log, 1x JRC echosounder, 1x Jotron TR-8000 AIS, 1x Deif WSS 750 wind sensor, Uni-Safe BW-800 BNWAS, JRC JSS-2150 radiostasjon, JRC JHS-770S GMDSS VHF, Sailor RT 6248 VHF og Motorola GP 340 ATEX.

-

Fiskerstrand Verft AS skal levere to gassdrevne ferger til Boreal Transport Nord AS i andre halvår 2015.