Gå til innhold

Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes overleverte brønnbåten M/S «VIKNATRANS» den 30. september 2011 til Norsk Fisketransport Gruppen v/Polartind AS som verftets byggenummer 187. Båten er av typen AAS 1202 ST II. Dåpsseremonien ble arrangert ved Ottersøy Havn, Rørvik den 8. oktober med Vibecke Bondø som gudmor.

I SKIPSREVYEN nr. 2/2011 omtalte vi søsterfartøyet «Novatrans» som ble levert til et selskap i Norsk Fisketransport Gruppen, nemlig Novatrans AS. «VIKNATRANS» er således det andre nybygget som Aas Mek. Verksted har bygget for rederiet som har vært i brønnbåtnæringen i mange år og har en eksisterende flåte på seks brønnbåter. Nybygget går inn på en langsiktig kontrakt med YNO-Gruppen i Vikna området.

M/S «VIKNATRANS»
Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport eller ved lossing, samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn. Fartøyet er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet med UV rensing, oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering, autovaskesystem i lasterom og Ozon desinfeksjonssystem.
Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.
Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av fisken under transporten, slik at fisken er klar til produksjon når den ankommer slakteriet. Båten er også arrangert for smoltkjøring, og UV-rensing av sirkulasjonsvann inn og ut av lasterommet.

Lastearrangement
Lasterommet er på totalt 1200 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 5000 l tanker med sorterings- og telleutstyr.
Båten er videre arrangert med eget system for smolttelling via Vaki teller på innvendig dekk, tilkoplet vakuumpumpesystem og trykklossesystem, samt UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner. UV anlegget har kapasitet for behandling av 5000 m3 med vann pr time.
Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. All lus samles opp i filterposer som leveres til land for destruering. Lusoppsamlingsfilter er også montert på avløpsvann fra sorteringsmaskin og på losseslanger.
Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.
«VIKNATRANS» har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 62,07 m
Lengde b.p.p.
56,64 m
Bredde 12,00 m
Dybde i riss 5,10 m
BT
1318
Lasterom
1200 m3
IMO
9593268

Dekk
Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 900.000 kcal/t for kjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. RSW-anlegget er en Aquaterm leveranse. Alle systemer, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport.
For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert et automatisk tankvaskesystem, høytrykks vaskesystem og Ozon desinfiseringsystem. Ozonanlegg er levert av Redox, og AquaScan har supplert fisketeller. Smoltteller kommer fra Havbruksinsituttet. Vakuumpumpeanlegget er levert av Stranda Prolog.
På dekk er det montert fire Palfinger kraner fra Bergen Hydraulic, en på 40 t/m med 4,5 tonns vinsj, to på 32 t/m med 2,5 tonns vinsj og en på 15 t/m med 2 tonns vinsj. Kran på hekk er også utstyrt med notvinsj for å avlaste oppdretterne med tørking av mærene ved lasting og lignende operasjoner. Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i tre ulike størrelser samt smolttelling via trykk lossesystem.
Rapp Hydema har levert ankervinsj, og ankerutrustningen kommer fra Sotra Marine Produkter. Utvendige GRP dører er fra Libra Plast, mens Varde har stått for branndører. Vinduer er levert av Evotec.
Nybygget er oppmalt med malingsystemer fra International Maling levert av Roja AS. I redningsutstyret inngår MOB-båt og diverse brann- og redningsutstyr levert av Erling Haug samt redningsflåter fra Mare Safety.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Caterpillar 3512 TA Serie B dieselmotor som utvikler 1800 hk v/1600 o/min og er koblet til et Finnøy Gear & Propeller propellanlegg via et reduksjonsgear av samme fabrikat. Styremaskinen er en Tenfjord, og båtens fart er oppgitt til cirka 13 knop.
Strømforsyningen besørges av to CAT C18TA hjelpemotorer hver på 550 kW. Havneaggregatet er type Nogva Scania DI 12 62M på 190 kW. For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper har båten to Schottel sidepropeller hver med ytelse på 300 kW.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum og Allweiler, og ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo. Både Ahlsell og Ålesund Armatur har levert ventilutrustning. Et CO2 brannslukkingsanlegg er fra Autronica.

Innredning
M/S «VIKNATRANS» er innredet for ti personer, fordelt på fire enmannslugarer og tre tomannslugarer, alle med egne dusj og toalett. Det er stor og romslig messe og salong samt diverse fasiliteter.
Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemene samt fjernstyring av all last og fiskehåndtering.
R&M Ship Interior har stått for innredningsarbeidene, og innredningsdørene er produsert av Norac Baggerød.
De elektriske installasjonene er utført av Vik Elektro, og O. Øverland har levert og montert det elektroniske utstyret til fartøyet.

Aas Mek. Verksted AS skal levere bnr. 188, “Øylaks”, til Bømlo Brønnbåtservice i februar 2012, bnr. 189 til Norsk Fisketransport sommeren 2012 og et Aas 4502 ST design til Rostein AS i mars 2013.