Gå til innhold
Annonse
Annonse

Eidesvik Offshore AS, Bømlo har nå fått overlevert det gassdrevne Avant-skipet M/S «VIKING QUEEN» fra West Contractors AS, Ølensvåg etter at dåpen hadde fant sted den 15. desember. Skipet er et VS 493 design.

Skipet er bygget etter strenge miljøkrav med blant annet dobbeltbunn og doble sider, og ingen tanker ligger direkte mot sjø. Det er stilt høye krav til lasthåndtering, og god komfort for mannskapet er lagt til grunn ved utformingen av skipet. Kontraktsprisen var cirka 322 millioner kroner.
Rederiets erfaring fra gassdrevne «Viking Energy» (SR nr. 3/2003) viser at LNG som drivstoff har svart til forventningene, og målinger har vist at NOx utslipp er redusert med ca. 89%, og CO2 utslipp med ca. 21%. Motorene kan drives med både gass og dieselolje, noe som gir stor fleksibilitet.

Avant
Denne gangen er gassdrift kombinert med Avant designet med bro og innredning plassert akter på fartøyet. Rederiet har høstet gode efaringer fra «Viking Avant» (SR nr. 5/2004) som viser at støy og bevegelser på skipet er redusert betraktelig. Og da Avant designet ble presentert, het det seg blant annet at skipet hadde en rekke tekniske forbedringer i forhold til konvensjonelle forsyningsskip. I tillegg til at lastekapasiteten er større i forhold til skip av tilsvarende tonnasje, gir skipets lange og smale skroglinjer lavere brennstofforbruk og høyere fart og dermed bedre driftsøkonomi. Gangen i sjøen er behageligere med mindre bevegelser, og for mannskap på frivakt er det en stor fordel å slippe å bli vekket av støyende sidethrustere. Her er altså boligområdet langt vekk fra thrusterne. Sikkerhetsmessig er dette også et bedre skip, fordi det bare har én manøverposisjon.

M/S «VIKING QUEEN»
Da skipet ble kontrahert, hadde ikke rederiet fast beskjeftigelse for henne, men i juni 2006 ble det inngått kontrakt med Statoil for 5-års beskjeftigelse pluss 3x1 års opsjoner. Kontraktsverdien ble oppgitt til ca. 370 millioner kroner, inkludert opsjoner.
Og Eidesvik satser sterkt på både Avant designet og gassdrift. For cirka to år siden bestilte rederiet nok et Avant skip med gassdrift ved Westcon. Dette skipet blir døpt «Viking Lady» og skal leveres andre kvartal 2008. Her er det arrangert med 3 års befraktningsavtale med Total E&P Norge.
Det planlegges å tilrettelegge for utprøving av brenselscelleteknologi ombord i dette forsyningsfartøyet. Eidesvik er en sentral partner i FellowSHIP prosjektet som har presentert resultater som viser at det i nær fremtid vil være mulig å tilpasse brenselscelleteknologien til skip for kommersiell bruk.
«VIKING QUEEN» er klasset i DNV ✠1A1, Supply Vessel, SF, E0, DP AUTR, GAS FUELLED, LFL*, OIL REC, CLEAN DESIGN, COMF-(V3), ICE C og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 92,20 m
Lengde b.p.p 84.00 m
Bredde største 21,00 m
Dybde i riss 1. dekk 9,60 m
Dekksareal
ca. 1.000 m2
Dwt
ca. 5.500
IMO nr.
9372901

Tankenes kapasiteter er ca. 1002 m3 drivstoff, ca. 1035 m3 ferskvann, ca. 3526 m3 vannballast, ca. 318 m3 dry bulk og ca. 167 m3 methanol.

Maskineri
Skipets dieselelektriske fremdriftsanlegg består av 4 x Wärtsilä 6R32DF dieselmotorer hver med ytelse 2300 kW, 4 x Alconza generatorer hver på 1950 kW og to Kamewa Ulstein propellanlegg for fremdrift. Thrusterutrustningen består av to Kamewa Ulstein TT 2200 DPN FP thrustere hver på 1200 kW og en av samme fabrikat type ULE 1201 FP på 880 kW. Skipet har Tenfjord styremaskineri, og farten er ca. 15,5 knop. Nødaggregatet utgjøres av en Volvo Penta D9-MG-RC motor på 160 kW og en Stamford generator.
Pumpeutrustingen er fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval. Aeron har stått for ventilasjonsanlegget, Xtronica har levert måleutstyr for tankene og proviant kuldemaskineriet er en leveranse fra Haugaland Kjøleservice. Parat Halvorsen har levert kjelutrustning, og Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene.
Når det gjelder brannsikring har Watermist AS levert et vanntåke system fra Marioff, og alarmanlegget er fra Eltek.

Dekk
Cementanlegget er en leveranse fra Randaberg Industries, Karm har levert ankervinsj og tugger vinsj, og to kraner kommer fra TTS-Marine. Eide Marine Tech har stått for ankerutrustning. Vindusleveransen er fra Bohamet, Seematz har supplert viskere, Libra-Plast har levert utvendige dører mens vanntette skyvedører er fra IMS.
I redningsutstyret inngår Viking redningsflåter og Alusafe 770 MP MOB-båt. Skipet er oppmalt med Jotun malingssystemer.

Innredning
Nybygget er arrangert med bekvemmeligheter for 25 personer, og Maritime Montering har hatt oppdraget med innredningen ombord. Jets har levert toalettsystemet, mens forbrenningsanlegget er fra Kai Lindegaard. Vassnes Elektro har utført de elektriske installasjonsarbeidene, og intercomanlegget er fra Zenitel.

Elektronikk
Hovedalarmsystemet er fra Wärtsilä Norway, og Vico har levert det elektroniske broutstyret med blant annet Furuno FAR-2817 radar, FAR-2837S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Taiyo TD-L 1550 peiler, Furuno DS-80 logg, 3 x Simrad RGC 80 gyrokompass, Simrad AP9 Mk II autopilot, Furuno FAX-208, Furuno GP-150 GPS, Telko kartplotter, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FS-1562-25 GMDSS radiostasjon, Tron SART radar transponer, Furuno NX-700 navtex, Furuno FA-150 AIS, 2 x Sailor RT 2048 VHF og Motorola UHF. Kongsberg Maritime har levert DP-systemet til nybygget.


Westcon AS skal levere bnr. 30 «Viking Lady» til Eidesvik Offshore i 2. kvartal 2008, bnr. 31, en fiskebåt bestilt av Sirene Fishing Co., i juli og bnr. 32 til Simon Møkster Rederi i juli 2009.