Gå til innhold
Annonse
Annonse

Westcon AS, Ølensvåg overleverte det gassdrevne Avant-skipet M/S «VIKING LADY» til Eidesvik Shipping AS, Bømlo 28. mars 2009 som byggenummer 30. Design benevnelsen er VS 493 AVANT LNG. Det er rederiets syvende nybygg fra Westcon. Gudmor for skipet var Anette Eidesvik.

Forrige levering fra verft til rederi av denne typen skip var «Viking Queen» i desember 2007. Nybygget er konstruert i henhold til strenge miljøkrav med blant annet dobbeltbunn og doble sider, og ingen tanker ligger direkte mot sjø. Det er stilt høye krav til lasthåndtering, og god komfort for mannskapet er lagt til grunn ved utformingen av skipet. Prisen kom på cirka 380 millioner kroner.
Rederiets første gassdrevne fartøy var «Viking Energy» (SR nr. 3/2003), og rederiet kan dermed fremvise flere års erfaring med LNG som drivstoff. Og miljøprofilen blir styrket ytterligere når brenselcellen som skal produsere strøm ombord, er på plass. Her er rederiets samarbeidspartnere Wärtsilä inkludert Vik-Sandvik, Det Norske Veritas og tyske MTU Onsite Energy.
Wärtsilä har ansvar for utvikling av kraftelektronikk og kontrollsystemer til brenselcellen, samt testing av anlegget. Det skal skje på land, og dernest blir utstyret installert ombord, antagelig rundt 1. september. Rederiet har bidratt med 40 av de 120 millionene det 6-årige prosjektet koster. Miljøgevinsten regnes å slå ut i 30 prosent lavere drivstoffutgifter, opptil 50 prosent mindre CO2 utslipp og null utslipp av NOx og Sox.

Avant designet
Først ute var «Viking Avant» (SR nr. 5/2004) som ble valgt til Årets Skip 2004. Maskineri og bro akter er jo det gjengse designet for moderne lasteskip, men altså ikke for supply fartøyer. Noen av designets fordeler som er blitt fremhevet, er større lastekapasitet, lavere brennstofforbruk og høyere fart. Dessuten er gangen i sjøen mer behagelig med mindre bevegelser, og for mannskap på frivakt er det en stor fordel å slippe å bli vekket av støyende sidethrustere. Her er altså boligområdet plassert langt vekk fra thrusterne.

M/S «VIKING LADY»
Skipet skal arbeide for Total E&P Norge AS under en kontrakt med 3 års varighet og med mulig forlengelse for ytterligere 2x1 år med Haltenbanken som planlagt arbeidsområde. Kontraktsverdien ble i sin tid oppgitt til ca. 164 millioner for den faste perioden.
Adm.dir. Jan Fredrik Meling uttalte den gangen – At enda et stort internasjonalt energiselskap nå velger gassdrevne forsyningsskip representerer en viktig milepæl og bekreftelse på den miljøsatsing Eidesvik har valgt. Total viser et flott engasjement og miljøansvar ved å inngå denne intensjonsavtalen og sammen skal vi bidra til å møte de fremtidige krav til reduksjon av utslipp på norsk sokkel.
«VIKING LADY» er klasset i DNV ✠1A1, Supply Vessel, SF, E0, DP AUTR, GAS FUELLED, LFL*, OIL REC, CLEAN DESIGN, COMF-(V3), ICE C, FiFi-1, dk(+) and HL(p) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 92,20 m
Lengde b.p.p 84.00 m
Bredde største 21,00 m
Dybde i riss 9,60 m
GT
6125
Dekksareal
ca. 945 m2
Dekkslast
ca. 3.450 t
IMO nr.
9409675

Tankenes kapasiteter er ca. 1000 m3 drivstoff, ca. 993 m3 ferskvann, ca. 3518 m3 vannballast, ca. 318 m3 dry bulk og ca. 167 m3 methanol.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdriftsmaskineri med 4 x Wärtsilä 6L32DF Dual Fuel motorer, hver med ytelse 2010 kW som driver 4 x Alconza generatorer hver på 1950 kW, som igjen driver to Kamewa Ulstein AZP 100 PF propellanlegg. Systemet omfatter også Wärtsiläs patenterte Low Loss Concept (LLC) som reduserer effekttapet som oppstår i det elektriske systemet når kraften skal overføres til propellen. Målinger utført på søsterskipet “Viking Queen” viser tapsverdier helt ned i seks prosent. Nødaggregatet utgjøres av en Volvo Penta D9-MG-RC motor på 160 kW og en Stamford generator.
Styremaskineri er type Tenfjord, thrusterutrustningen består av to Kamewa Ulstein TT 2200 DPN FP thrustere hver på 1200 kW og en Azimuth ULE 1201 FP på 880 kW. Farten er ca. 15,5 knop.
Pumpeutrustingen er fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval. Aeron har stått for ventilasjonsanlegget, og Xtronica har levert tank sounding system. Parat Halvorsen har supplert kjelutrustning, og Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene.
Når det gjelder brannsikring, er skipet utstyrt med et vanntåke system fra Marioff og et slukkingssystem fra Alf Lea & Co. Brannvern, mens alarmanlegget er fra Eltek.

Dekk
Cementanlegget er en leveranse fra Randaberg Industries, og to bulk kompressorer er fra Atlas Copco. Karmøy Winch har levert dekksmaskineri, og to kraner kommer fra TTS Marine Crane. Eide Marine Tech har stått for ankerutrustning.
Vindusleveransen er fra Bohamet, Libra-Plast har levert utvendige dører og vanntette skyvedører kommer fra IMS. Norselight har supplert lyskastere. Skipet er oppmalt med Jotun malingssystemer.
I redningsutstyret inngår 4x25 personers Viking redningsflåter og Mako MOB-båt.

Innredning
Nybygget er arrangert med bekvemmeligheter for 25 personer, og Maritime Montering har hatt oppdraget med innredningen ombord. Mannskapet setter sikkert pris på kunsten ombord som er laget av to skoleklasser fra Bømlo.
Jets har levert toalettsystemet, mens forbrenningsanlegget er fra Kay Lindegaard. Vassnes Elektro har utført de elektriske installasjonsarbeidene, og intercomanlegget er fra Zenitel. Wärtsilä Norway har levert automasjonssystemet. Johan G. Olsen har vært megler for kontrakten.

Elektronikk
Vico har levert det elektroniske broutstyret med blant annet Furuno FCR-2837S radar, FCR-2837 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Taiyo TD-L 1550A peiler, Furuno DS-80 logg, Simrad GC-80 gyrokompass, Simrad AP9 autopilot, Furuno FAX-208A, Furuno GP-150 GPS, Telchart T-2137 ECDIS, Furuno VR-5016 VDR, Furuno FS-1570 MF/HF GMDSS radiostasjon, Telenor V-Sat 4996 sat.phone/fax, Tron SART radar transponer, Furuno NX-700B navtex, Furuno FA-150 AIS, 2 x Sailor RT 2048 VHF og Motorola GM 360 VHF.
Kongsberg Maritime har levert K-POS 2 DP-anlegget til nybygget.

Westcon AS skal levere bnr. 31, en fiskebåt bestilt av Sirene Fishing Co., til sommeren og bnr. 32 og 33 til Simon Møkster Rederi i 2009 og 2010.