Gå til innhold
Annonse
Annonse

I forbindelse med leveringen av M/S «VIKING GRACE» fra STX Finland Turku ble det brukt store ord, som for eksempel “the world’s most environmentally friendly large passenger ship”, som beskrivelse av det LNG-drevne skipet. I tillegg til å være gassdrevet er skipet arrangert med avansert “safe return” teknologi.

Skipet ble overlevert Viking Line Abp den 10. januar 2013 som verftets byggenummer 1376. Gudmor ved dåpen var Ann-Charlotte Nordströ. Etter navneseremonien avgikk skipet på jomfrutur fra Turku til Stockholm.

Nybygningskontrakten ble undertegnet i oktober 2010, og prisen ble da oppgitt til EUR 240 millioner. Med GT på ca. 57000 har skipet passasjerkapasitet på 2800 personer fordelt på 870 lugarer, i tillegg til bekvemmeligheter for mannskap på 200. Bildekkene er på cirka 1000 løpemeter.

Det heter seg at «VIKING GRACE» representerer en ny generasjon skip med moderne design og fremtidsrettede konsepter. Skipet har hydrodynamisk optimalisert skrogform som sammen med det effektive maskineriet bidrar til redusert bunkersforbruk.

Skipet fører finsk flagg og skal operere ruten Turku – Stockholm. «VIKING GRACE» er klasset i Lloyd’s Register med notasjoner LRS +100A1 Passenger and Vehicle Ferry, CM, ICE 1AS, IWS*, Movable decks, +LMC, UMS, IBS, PCAC12, PSMR*, GF. Det er blitt opplyst at LR har spilt en betydelig rolle med assistanse til rederi og verft, blant annet når det gjelder håndteringen i forbindelse med plassering av LNG tanker på akterdekket.

Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 218,00 m
Bredde mld. 31,80 m
GT ca. 57600
Draft 6,80 m
Passasjer kap.
ca. 2.800
Antall passasjerlugarer
880
Bilkapasitet
1000 lm
Lastekap.
1275 lm
LNG tanker 2 x 200 m3
IMO 9606900

Maskineri

ABB har levert Energy Management System (EMMA) til skipet – software som sammenligner og analyserer operasjonelle data, og deretter kalkulerer områder som kan forbedres. Det fremviser modeller for energiforbruk og gir optimale operasjonelle forhold, slik at skipet kan drives mest mulig effektivt.

Ved riktig bruk av LNG som drivstoff vil skipet ha svært lave miljøutslipp. Det er snakk om reduksjon av NOx utslipp med 85% og svovelutslippene er praktisk talt null. Dette betyr at SECA og NECA restriksjonene ikke berører dette skipet når disse trer i kraft i 2016.

Wärtsilä har levert de fire gassdrevne dual-fuel hovedmotorene og fremdriftsmaskineriet. Hovedmotorene er type 8L50DF hver med ytelse på 7600 kW, og thrusterne er montert både forut og akter og de to propellanleggene er type CPP. DF maskineriet betyr at cruisefergen også kan drives av tungolje eller diesel olje. Wärtsilä har også levert LNG lagrings- og tilførselssystemer (LNGPac) og et avansert Compact Silencer System (CSS).

AGA Gas AB inngikk i sin tid avtale med Viking Line Abp om levering av flytende naturgass til skipet. Fartøyets forbruk av LNG har vært beregnet til ca. 20.000 tonn hvert år, eller ca. 60 tonn per døgn. Adm. dir. i Viking Line Abp uttalte i den forbindelse at samarbeidet mellom AGA og Viking Line innebærer utarbeiding av retningslinjer for håndtering av et nytt drivstoff, og at dette baner vei for en ny infrastruktur for den svenske sjøfarten der LNG vil få stor betydning i fremtiden.

I Stockholm kommer den ombygde fergen «Fjalir» til å være på plass som gassbunkringsfartøy for «VIKING GRACE» (se egen artikkel i bladet “Verdens første gassbunkringsfartøy”). Fartøyet er ombygget ved Fiskerstrand Verft etter tegninger fra Multi Maritime.

Optimalisering av skipets vekt var en prioritet, og Saint-Gobin har levert Isover Marine løsninger med total vekt på 240 tonn som isolasjonsmateriale.

LHT Baas / Marioff har levert et Hi-Fog brannslukkingssystem til skipet.

Diverse

Color Light har levert søkelyskonseptet til skipet med installasjoner under brovingene og i baugen. Innredningsdesignet er fra design Vertti Kivi. Eaton har levert avbruddsfri strømforsyning (UPS) til viktige systemer ombord på skipet.

Som nevnt i egen artikkel i denne utgave av SKIPSREVYEN har Navis Engineering levert DP-systemet til skipet. Det er et non-redundant joystick control system med to kontrollstasjoner.

SAM Electronics har levert NACOS Platinum integrert navigasjons kontrollsystem sammen med Valmatic Platinum IAS fra assosierte L-3 Valmarine.

“Unique venue revealed for the 4th Gas Fuelled Ships Conference”. Det er overskriften for The 4th Gas Fuelled Ships Conference som skal holdes ombord på «VIKING GRACE» i september. Konferansedeltakerne vil her bli oppdatert på fremskrittene for LNG som drivstoff.