Gå til innhold
Annonse
Annonse

Wilh. Wilhelmsen ASA overtok det fjerde nybygget i serien på opprinnelig seks skip fra Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Japan 29. juni. M/S «TOPEKA» er verftets byggenummer 2213, har kapasitet på 6540 biler og har kostet vel $50 millioner.

I juni inngikk rederi og verft en kontrakt for bygging av ytterligere to “pure car and truck carriers” for levering i 2009. WW gruppen har sammen med partnerne et omfangsrikt nybygningsprogram på totalt 44 bilbåter hvorav WW står for 12 skip.

PCTC nybygget skal tjenestegjøre i Wallenius Wilhelmsen Logistics systemet. WWL har nå en flåte på omkring 60 skip som kan håndtere alle typer last, både containers og Ro-Ro typer last.

M/S «Topeka» er arrangert med 12 dekk, hvorav fire er heisbare. Dødvekten er økt i forhold til de tre tidligere skipene i serien. Akterrampens kapasitet er økt fra 190 til 237 tonn og siderampen kan håndtere last opp til 35 tonn. Hjelpemaskineriet er også et annet enn det søsterskipene har.

M/S «Topeka» fører UK flagg og har følgende hoveddata:

Fremdriftsmaskineriet er en Mitsubishi 7UEC60LSII hovedmotor med ytelse på 13.240 kW v/105 rpm eller 11.915 kW ved 101,4 rpm. Farten er oppgitt til 19,5 knop med et forbruk på 45,3 tonn fuel per døgn.

Strømforsyningen besørges av tre MAN B&W Diesel Holeby hjelpemotorer hver på 1100 kW. Alfa Laval har levert separatorer, og varmevekslere er av type APV Heat Exchanger.

TTS Ships Equipment Göteborg har hatt leveranser som akter- og sideramper. Kjøretøyene skal lastes og losses via en akter quarter rampe og en siderampe med adgang til dekk-5. Interne bevegelige ramper gir tilgang til bilene på alle dekkene. Quarterampen tåler vekter på 237 tonn og siderampen opp til 35 tonn.

Umoe Schat-Harding har levert fritt-fall livbåter og MOB-båt. Glamox har levert belysningsutstyr til lasterommene.

*

Neste levering i serien fra Mitsubishi Heavy Industries kommer i slutten av september og neste deretter i januar 2007.

Per slutten av mai hadde Mitsubishi HI en ordreliste på 47 skip på totalt 3,2 millioner dwt ved verftene i Nagasaki, Kobe og Shimonoseki. I Kobe bygges en serie med store containerskip, og ved Shimonoseki er det vesentlig Ro-Ro og rene bilbåter som står for tur. Verftet i Nagasaki bygger LNG carriers, containerskip, bilskip, ro-ro skip og LPG carriers.