Gå til innhold
Annonse

– kombinert tråler/snurper fra Larsnes Mek. Verksted

Annonse

M/S «STRAUMBERG» ble levert fra Larsnes Mek. Verksted til Straumberg AS ved Øystein Hanssen desember 2013 som verftets byggenummer 51. Dette er en kombinert tråler/snurper. Nybygget ble døpt av rederens datter, Kristine Hanssen.

Da kontrakten ble inngått i desember 2011, ble leveringstidspunktet oppgitt til sommeren 2013. Fartøyet et designet og utviklet av Skipskompetanse i Måløy som har levert komplett pakke med beregninger og tegninger til SK-3100 V designen. Prosjektet har blitt til som resultat av et samarbeid med reder, verft og megleren Maritime Competence AS. Sistnevnte har også vært sentral i forhold til arbeid med finansiering og forhandlinger med verft. Skroget er bygget ved Crist Spolka z.o.o. i Gdansk, Polen. Byggerisikoforsikringen var plassert hos Gjensidige Nor.

M/S «STRAUMBERG»

Fartøyet er rederiets første nybygg siden 1979 og erstatter dagens båt med samme navn. Fartøyet er rigget for not, pelagisk trål og bunntrål og er utstyrt med topp moderne utstyr. Det er lagt stor vekt på god driftsøkonomi ved utviklingen av design og skrog. Båten har RSW kapasitet på 650 m3.

Fartøyet har DNV klasse ✠1A1 Fishing Vessel, E0, Havfiske II og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 46,55 m
Lengde b.p.p. 39,60 m
Bredde 12,00 m
Dybde i riss til sh.dk. 7,00 m
Dybde i riss til h.dk. 4,50 m
RSW kap. 650 m3
Fiskerinr. N-1-LF
IMO nr. 9656395

Tankkapasitetene er 130 m3 brennstoff og 16 m3 ferskvann.

Dekk

Fartøyet er utstyrt med seks RSW tanker, to notbinger, trålarrangement med stor tråltrommel samt trommel for reservetrål. Kombivinsjer for trål og not er plassert under bakk. RSW anlegget og kjøleaggregat er levert av Norsk Kulde. Vacuumsystemet kommer fra MMC Tendos.

Triplex har hatt store leveranser, som dekkskran, fiskepumpekran, notlegger, notvinsj, mellomrull, ringnål og flålegger.

Rapp Hydema er leverandør av vinsjer og tromler samt fiskepumpeutstyr. Samme firma har levert hydraulikkaggregat og ankerspill. Snurpe-ledeblokker kommer fra Brdr. Markussens Metalvarefabrik AS. Ozon anlegg er fra Normex.

Gurskøy har levert landganger, og ankerutrustningen er fra Sotra Marine Produkter. Vindusleveransen kommer fra Bohamet med viskere fra Seematz, og Libra Plast har levert utvendige dører. Selstad har stått for løst fortøyningsutstyr. Nybygget er oppmalt med Hempel malingssystemer.

Redningsutstyret omfatter blant annet 2 x 16 personers redningsflåter fra Brude og MOB-båt med kran fra Noreq. Apotek 1 har supplert medisinsk utstyr.

Maskineri

Det hybride (dieselmekanisk eller dieselelektrisk) fremdriftsanlegget omfatter Yanmar 6EY22AW dieselmotor med ytelse 1370 kW, propellanlegg og reduksjonsgear fra Scana Propulsion og akselgenerator m/PTI fra Cummins Tech Generator. HE-Teknikk har levert automasjons- og alarmsystem.

Hjelpemaskineriet består av to CAT C18 motorer hver på 550 kW, og nødaggregatet er type Nogva Deere 6095 på 110 kW.

Tenfjord styremaskin betjener RRM ror, og nybygget er utstyrt med to Brunvoll sidethrustere av type FU-YS-LTC-1225.

Allweiler har levert pumper, og hydrofor er fra Grundfos. Kompressorer er fra Sperre, og Alfa Laval og RWO har supplert separatorer. Ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo, og tankpeileanlegg er type Rolls-Royce Marine. Eksosoppheng er en Vibratec AB leveranse.

Brannsikkerheten ivaretas av et inergen anlegg fra Zenith Elektro med varslingsanlegg fra HE Teknikk.

Bildet viser fra venstre rederirepresentantene Trond Håvard Hanssen, Berit Hanssen, reder Øystein Hanssen, gudmor Kristine Hanssen og daglig leder på Larsnes Mek. Verksted, Jarle Gunnarstein.
Bildet viser fra venstre rederirepresentantene Trond Håvard Hanssen, Berit Hanssen, reder Øystein Hanssen, gudmor Kristine Hanssen og daglig leder på Larsnes Mek. Verksted, Jarle Gunnarstein.

Diverse

Innredningen ombord er arrangert for 12 personer i ni lugarer og omfatter også trimrom og messe/dagrom. Innredningen er utført med Norac paneler på innvendige skott og dører av samme fabrikat. Møbelleveransene kommer fra Rovdefjord og Ekornes mens NorSap har levert stoler. Mare Safety har stått for bysseutstyr av Beha fabrikat, og toalettsystemet kommer fra Jets. De elektriske installasjonsarbeidene er utført av HE Teknikk.

Måløy Radioforretning har levert det elektronisk utstyret i all hovedsak bestående av Furuno utstyr. Magnetisk kompass er en O.S. Solhaug leveranse.

Larsnes Mek. Verksted skal levere bnr. 54 til Rostein AS i 2014. Nybygget får navnet “Ro Arctic”.