Gå til innhold
Foto:Harald Valderhaug
Foto:Harald Valderhaug

Multi Role Vessel M/S «SKANDI NOVA» ble overtatt av DOF ASA fra STX OSV Aukra den 4. oktober 2012 som byggenummer 778. Skipet er bygget etter STX MRV 05 CD design som inkorporerer STX’ nye baugdesign.

Kontrakten ble inngått i april i fjor og dekket da tre nybygg, alle av typen STX MRV 05. Bakgrunnen for ordren var tre 7-års kontrakter med ConocoPhillips Skandinavia for operasjon på norsk sektor. Befrakteren har også opsjon til å forlenge kontraktene. MRV fartøyet er bygget på samme skrog som STX Designs PSV 05.

M/S «SKANDI NOVA» har klasse i DNV ✠1A1, Offshore Service Vessel, SF, E0, DYNPOS-AUTR, DK(+), HL(2.8), CLEAN DESIGN, NAUT-OSV(A), COMF-V(3), Fire Fighter I and II, SPS, Standby Vessel og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 82,20 m
Lengde b.p.p 74,10 m
Bredde største 17,00 m
Dybde i riss til h.dk 7,60 m
Dw
3.100 t
GT
3500
Draft des.
6,30 m
Dekk 600 m2
IMO nr.
9625009

Tankkapasitetene er 875 m3 drivstoff, 1050 m3 ferskvann og 1850 m3 vannballast/drill water.

Maskineri

Skipets fremdriftssystem utgjøres av tre Wärtsilä dieselmotorer, 2 x 8L26 med ytelse på 2600 hver og 1 x 9L20 på 1660 kW, 3 x AVK generatorer og to RRM Contaz 15 propeller hver med ytelse på 2200 kW. Nødaggregatet er av Nogva fabrikat.

Thrusterutrustningen fra RRM består av en UL 1411 på 1200 kW og to TT 2000 thrustere hver på 880 kW.

Ing. Per Gjerdum har levert pumper, kompressorer er fra Sperre og Alfa Laval har levert separatorer. Ventilasjonsanlegget og kuldeproviantanlegget er levert av STX OSV Accommodation, og kjelutrustningen kommer fra Ulmatec Pyro. Flowmeter for last er fra AM Instrumentering, og Filtra har supplert UV-filter. Tero Marine har forestått vedlikeholdssystemet. Castrol har levert smøreolje.

Brannsikkerheten ombord er ivaretatt med Flexifog system og skumanlegg fra Autronica.

Dekk

Dekksmaskinerileveransene kommer fra Hatlapa, og dekkskranene, en knuckleboom på 3t/10 og en på 2t/10, er fra TTS Ships Equipment. Triplex har supplert haikjeft, og landgangsutstyr er fra Gurskøy. Randaberg Industries har levert dry bulk anlegget. Ankerutrustning er fra Sotra Marine Produkter og FencoNor har forestått leveransen av fendere. Bøfjorden Sag har levert tredekk til fartøyet, og Fi-Fi utstyret er en Jason Engineering leveranse.

Vindusleveransen er fra Bohamet med viskere fra Decca Wiper System. Libra Plast har levert luker og utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling.

I redningsutstyret ombord inngår Viking redningsflåter og MOB-båt m/davit fra Maritime Partner.

Foto: Harald Valderhaug

Innredning

«SKANDI NOVA» er innredet for en besetning på 46 personer fordelt på 30 lugarer. Innredningsarbeidene, inkludert i byssen, er utført av R&M Ship Interior, og styrehusstoler er fra Alu Design & Services. Jets har levert toalettsystemet, Teamtec har supplert incinerator og comprimator er fra Global Enviro International. De elektriske installasjonene er utført av STX OSV Electro.

Oddstøl Elektronikk har levert og montert det elektroniske utstyret, og DP2-anlegget, K-POS DP21, kommer fra Kongsberg Maritime.

STX OSV Aukra skal levere bnr. 779 til DOF i desember. Også dette skipet er av MRV 05 design.