Gå til innhold
Fotos:Harald Valderhaug
Fotos:Harald Valderhaug

STX OSV Søviknes overleverte PSV 06 LNG designet M/S «SKANDI GAMMA» til DOF Rederi AS den 17. februar 2011 som byggenummer 738 fra verftet. Dåpsseremonien fant sted i Bergen den 19. februar med Elin H. Hjortung som gudmor.

Skipet går inn på en femårskontrakt, med tre ettårsopsjoner, med Statoil for operasjon i Nordsjøen. Nybygget har dual-fuel fremdriftsanlegg for LNG eller diesel som drivstoff. Innovativ plassering av LNG-tanken forut i skipet medfører at lastekapasiteten ikke blir redusert, noe som er første gang for et slikt fartøy.
Skipet er videre utstyrt med et svært avansert PG-MACS lastesystem med 14 tanker for både flytende last og tørrbulk, samt drilling cuttings (borekaks), alt fra Ing. Per Gjerdrum AS. Dette er det mest fleksible og kapable lastesystemet hittil levert til en PSV.
Skipet har DNV klasse ✠1A1, SF, E0, DYNPOS-AUTR (IMO DPII), DK (+), HL (2.8), LFL*, GAS FULLED, OILREC, CLEAN DESIGN, NAUT-OSV(A), Comf-V(3) C(3), STAND BY VESSEL and ESV-DP HIL. Skipet er også designet i henhold til NOFO 2005 og kan være standby skip for 240 personer (NMD).

M/S «SKANDI GAMMA»
Hoveddata:

Lengde o.a. 109,50 m
Lengde b.p.p.
94,90 m
Bredde p.sp 84,90 m
Dybde i riss til h.dk 20,00 m
Design draft
8,00 m
Max. draft
5,90 m
Dekksareal
6,60 m
Dwt
ca. 1000 m2
GT
4.750
NT
5054
Lightship
3902
IMO
9508067

Tankkapasitetene er for brennolje 1290 m3, for ferskvann 645 m3 og for vannballast/drill water 3037 m3. Kapasitet for drill cuttings 525 m3, multi-purpose tanker inkludert dry bulk 1165 m3 og recovered oil 1800 m3.

Maskineri
Skipet har diesel-elektrisk/LNG dual-fuel fremdriftssystem som omfatter tre Wärtsilä 6L34DF motorer hver med ytelse på 2610 kW v/720 o/min, tre Alconza generatorer og to Ulstein Aquamaster Contaz 15 propellanlegg. Wärtsilä Automation har levert el.motorer og PMS.
Thrusterutrustningen består av to Kamewa Ulstein TT 2200 DPN FP hver på 880 kW. Nødaggregatet utgjøres av en Nogva Scania DI 12 64 M motor og Stamford generator på 370 kW.
Ing. Per Gjerdrum har levert pumper, kompressorer er fra Sperre og separatorer fra Alfa Laval. Parat Halvorsen har levert kjelutrustning, proviant kuldemaskineri er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk og STX OSV HVAC har forestått ventilasjonsanlegget. System for tankmåling er fra XTronica. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, og brannalarmsystemet er fra Eltek.

Dekk
Norwegian Deck Machinery har hatt leveransen av dekksmaskineri til nybygget, og landganger er fra Gurskøy. Kranene er leveranser fra TTS Marine og Rolls Royce (Odim). Sotra Marine Produkter har stått for ankerutrustningen.
Bohamet har også denne gangen levert vinduer, Libra-Plast har levert utvendige og GRP dører, mens IMS har tatt seg av leveransen av vanntette skyvedører. Tranberg har stått for lanterner og lyskastere, og skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling. Arbeidet er utført av Norcoat International.
Redningsutstyret består av Viking redningsflåter og MOB-båt fra Maritime Partner.

Diverse
M/S «SKANDI GAMMA» er innredet med lugarkapasitet for et mannskap på 25 personer. Fordelingen er 19 enkeltlugarer og tre dobbeltlugarer. Redningskapasiteten er på 240 personer. R&M Ship Interior har levert innredning og utført innredningsarbeidene. Incinerator er fra Teamtec. Miele har levert vaskeriutstyr, og Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety.
STX OSV Electro har levert integrert automasjonssystem, for øvrig et av de mest omfattende systemene levert til denne fartøytypen med ca. 7.500 I/O`er. DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime og Aptomar har levert sitt SECurus system. Ulstein Power & Controls ULSTEIN COM-system er også montert ombord. Eksportfinans har vært involvert med finansieringen av nybygget.

Elektronikk
O. Øverland har levert det elektroniske utstyret til nybygget. Det omfatter Furuno FCD-2117 X-band radar, Furuno FAR-2137 BB S-band radar, Furuno GP-150 DGPS, Furuno GP-150 GPS, Anschütz Pilotstar D autopilot, Anschütz std. 22 gyrokompass, Cass/Plath magnetisk kompass, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 doppler logg, Telchart TEcdis, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, Sailor TT 30000 LRIT, Furuno Felcom 15 Inmarsat C SASS, Inmarsat 500 Fleet, Furuno FS-1570 MF/HF SSB-DSC radiostasjon, Furuno NX-700 B navtex, Furuno FM-8800 VHF, Jotron Tron 40S MkII free-float Epirb, Jotron 45 SX Epirb, Tron SART 20 radar transponder, Tron 20 VHF GMDSS, Sailor 2048 VHF’er, Motorola GM 380 UHF’er, Motorola GP-340 VHF’er, Skipper Taiyo TDL 1550 peiler og Comrod antenner.

STX OSV Søviknes har i ordre bnr. 719 for levering i november til Aker Oilfield Services, og bnr. 761, 762 og 763 av type PSV 09 CD som er bestilt av STX Panocean for levering i juni 2012, desember samme år og juni 2013.