Gå til innhold
Annonse
Annonse

STX Norway Offshore AS – Søviknes overleverte M/S «SKANDI AKER» til DOFCON ASA den 7. januar 2010 som verftets byggenummer 705. Skipet beskrives som et brønnintervensjonsfartøy og er av STX Europe OSCV 06 L design. Skroget er bygget i Romania, og skipet ble døpt av Regine Barlinn.

Nybygget har samme dimensjoner som «Skandi Arctic» (SR nr. 4/2008) og «Skandi Acergy» (SR nr. 2/2009). I forbindelse med det første bygget het det at skipet var det største som var bygget på Sunnmøre.
På kontraheringstidspunktet i august 2006 ble det opplyst at skipet skulle leveres våren 2009. Det betyr at det har vært betydelige forsinkelser underveis. M/S «SKANDI AKER» skal opereres (eller er chartret?) av Aker Solutions.
Skipet er designet med skrog for høy fart og er samtidig miljøvennlig med lave utslipp. Under planleggingen har det vært fokus på sikkerheten ombord med blant annet separate maskinrom. Dekket er på hele ca. 1700 m2, og fartøyet har en 400 tonns kran. Det er ROV moonpool og ROV hangar med launch- og recovery system. Skipet er videre utstyrt med helikopter dekk.
Skipet er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, ICE-C, Ship-shaped, Well Intervention Unit, COMF-V(3)C(3), HELDK-SH, E0, DYNPOS-AUTRO, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, DK(+), TMON

M/S «SKANDI AKER»
Hoveddata:

Lengde o.a. 156,90 m
Lengde b.p.p.
137,70 m
Bredde p.sp. 27,00 m
Dybde i riss til h.dk. 12,00 m
GT
ca. 16942
NT
ca. 5083
DW
ca. 13.000 t
Max. scantl. draft
8,50 m
Dekksarial
ca. 1700 m2
Dekkslast
ca. 5.500 t
IMO 9387229

Tankkapasitetene er for brennolje ca. 3500 m3, for ferskvann ca. 2000 m3 og for vannballast ca. 9000 m3.

Maskineri
Skipet har diesel-elektrisk fremdriftssystem levert av Siemens med 4 x MAN Diesel 8L32/40 dieselmotorer hver med ytelse på 3840 kW og 2 x 6L32/40 motorer hver på 2880 kW. Videre er det seks Siemens generatorer, 4 x 3220 kVA og 2 x 4290 kVA, og 2 x Ulstein Aquamaster Contaz 25 fremdriftspropellanlegg. Maskineriet gir skipet ca. 17,4 knops fart ved 5,5 meters draft.
Styremaskin er type Tenfjord som opererer High Lift ror, og thrusterutrustningen utgjøres av to Kamewa Ulstein TT 2650 DPN CP enheter hver på 1900 kW og to Ulstein Aquamaster Azimuth UL 2100 FP hver på 1500 kW. Nødaggregatet består av en MTU V16 2000 M40B motor på 695 kW og Stamford generator på 600 kW.
Pumpeutrustningen og evaporator kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og Tamrotor har levert kompressorene og separatorene er fra Westfalia og RWO. Isoleringsarbeidene av eksosanlegget er utført av R&M Ship Interior, og kuldeanlegget for proviant kommer fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk. STX Norway Electro HVAC har tatt seg av ventilasjonsanlegget ombord, Enwa har levert omvendt osmoseanlegg og kjelutrustning er fra Pyro. Karsten Moholt AS har levert on-line vibration monitoring system, og SCR katalysator systemet er fra tyske H+H. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo.
Maskinrommet er utstyrt med brannslukkesystem type Marioff levert fra Watermist AS, og på dekk har Autronica Fire and Security hatt leveransen.

Dekk
Av dekksleveransene kan nevnes National Oilwell Varco kranene på 400 henholdsvis 50 tonns kapasitet og Odim Abas dekkskranen på 3t/15m. Helidekk er fra Marine Aluminium, og anti-heeling system kommer fra Frank Mohn. Odim Brattvaag Winch har levert elektriske vinsjer, porter er fra TTS Ships Equipment og landganger fra Gurskøy. Eide Marine Tech har levert ankerutrustningen. Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS.
Overflatearbeidene er utført av PCS og katodisk beskyttelsesprodukter er levert av Corrosion Control BV.
Redningsutstyret består av 4 x 70 personers livbåter fra Umoe Schat Harding, Viking redningsflåter og MOB-båt fra Maritime Partner som henger i TTS Marine davit.

Innredning
M/S «SKANDI AKER» har lugarkapasitet for 140 personer fordelt på 58 enkeltlugarer og 41 dobbeltlugarer. R&M Ship Interior har levert innredning og utført innredningsarbeidene. Beha bysseutstyr er levert av Mare Safety. Toalettsystemet er fra Jets Vacuum og incinerator fra Teamtec. STX Norway Electro har utført de elektriske installasjonene.

Elektronikk
DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime. Emil Langva og SAM Electronics har hatt leveranser av elektronisk utstyr til skipet. Høglund Marine Automasjon har levert integrert kontrollsystem, mens PMS er fra Siemens.

STX Norway Offshore AS – Søviknes skal levere bnr. 718 til Aker Oilfield Services i april, bnr. 728 til Portosalvo i oktober og bnr. 719 til Aker Oilfield Services i november. Bnr. 720 og 721 til samme rederi er opsjoner og skal, hvis de erklæres, leveres i april og november 2011.