Gå til innhold

På ett tidspunkt i slutten av juni var hele tre nybygg fra Kleven Maritime på prøvetur samtidig. Det gir en god beskrivelse av aktivitetsnivået ved verftsgruppen. Ett av disse var M/S «SIEM RUBY» som byggenummer 332 fra Kleven Verft AS som ble levert til Siem Offshore Inc. den 16. juli 2010. De to andre var «Siem Topaz» og K/V «Sortland» som begge er omtalt i denne utgaven av SKIPSREVYEN.

Dåpsseremonien av «SIEM RUBY» fant sted samtidig med «Siem Topaz» den 15. juli. Gudmor var Gro Wickstrom.
Med disse to leveringene er serien på åtte nybygg kommet til nr. fem og seks. Kontraheringene startet i oktober 2006 med 12 skip, 6 faste kontrakter og 6 opsjoner, dette ble beskrevet som den største enkeltordren i Kleven Maritimes historie. Prisen for seks nybygg var ca. 3,2 milliarder kroner, eller ca. 530 millioner per stykk.

M/S «SIEM RUBY»
Skipet er av VS 490 CD design. Fartøyet har både Clean design og Comfort klasse og er svært miljøvennlig med lavt bunkersforbruk basert på det hybride fremdriftsmaskineriet. Skipet er også utstyrt med SCR system fra H+H Environmental and Industrial Technologies for NOx utslippreduksjon.
Skipet er klassset i DNV ✠1A1, Ice C, Tug, Supply Vessel, E0, SF, Dynpos AUTR, Comf-V (rating 3), OilRec, NAUT OSV(A), Standby Vessel, Fi-Fi I, Clean Design, BIS, dk(+), hl, (2.8). Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 91,00 m
Lengde b.p.p.
79,35 m
Bredde på spant
22,00 m
Dybde i riss 1.dk 9,60 m
Dreaft design
7,90 m
GT
7559
NT
2267
Dekksareal
820 m2
Dekkslast
ca. 1.600 t
Bollard pull
ca. 310 t
IMO
9413444

Tankkapasitetene er (alle tall “cirka”) 1224 m3 brennolje, 1072 m3 ferskvann, 2888 m3 vannballast, 647 m3 brine, 647 m3 liquid mud, 300 m3 dry bulk og 1296 m3 ORO.

Maskineri
Skipets hybride diesel-elektriske/mekaniske fremdriftssystem fra Wärtsilä består av tre dieselmotorer type 16V32 hver med ytelse på 8000 kW, 2 Wärtsilä Lips CP propeller med diameter 4,2 meter med MCR på hver propell på 9500 kW og tre CAT 3516 TA C generatorsett hver på 2100 ekW. Videre er det to akselgeneratorer hver på 3400 ekW av Alconza fabrikat. Farten kommer opp i ca. 18 knop.
Motorene er koblet til gearbox med PTI med en elektrisk motor installert på ca. 2400 kW. Nødaggregatet har en CAT C18 motor på 425 ekW. Styremaskineri er type Tenfjord, og thrusterutrustningen er fra Brunvoll med en AR 63 LNC 1650 retractable på 830 kW, to type FU 80 LRC 2250 forut hver på 1000 kW og to aktere type FU LTC 2000 hver på 880 kW.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Tamrotor og Sperre har levert kompressorer og separatorleveransene er fra RWO (lensevann) og Westfalia (LO/FO). Evaporator er fra Alfa Laval Nordic, og Kuldepartner har fremskaffet fartøyets proviant kuldemaskineri. Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Pyro har levert kjelanlegg. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS, og Tøssebro har supplert UV-filter. Castrol har levert smøreolje og Bunkers Oil dieselolje til nybygget.
For brannslukking har Marioff levert et Hi Fog vanntåkesystem. Arbeidet med Green passport er gjort av Metizoft.

Dekk
Fi-Fi II utstyret er fra Jason Engineering, og Odim har forestått en Anchor Recovery Frame. Multi-deck gantry kran for sikker anchor handling og lastoperasjoner kommer fra Triplex, mens MacGregor Hydramarine har levert en 3t/15m dekkskran og en 10t/18m ROV kran. Dekksmaskineri-leveransen er av Rauma Brattvaag fabrikat.
Dry bulk anlegget er produsert av Van Aalst og levert av Saunes & Helseth Maritim. Ankerutrustning er levert av Fossen Shipping, og Gurskøy AS har stått for landganger. Varde har supplert diverse fortøyningsutstyr, mens rekkverk er en leveranse fra Vike.
Bohamet har hatt vindusleveransen, og viskere er type Wynn. Libra Plast har tatt seg av utvendige dører og luker, mens vanntette skyvedører er fra IMS. Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer.
Redningsutstyret består blant annet av redningsflåter levert av Brude Safety og Maritime Partner MOB-båt i davit fra TTS Marine.

Innredning/diverse
M/S «SIEM RUBY» er innredet med lugarkapasitet for 60 personer fordelt på 20 enmannslugarer og 20 dobbeltlugarer. Contech har levert innredningspaneler som er anvendt på innvendige skott, samt innredningsdørene og platemøbler. Andre møbelleveranser er fra Ekornes og stoler i styrehus fra NorSap. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, og toalettsystemet er fra Jets Vacuum. Teamtec har levert incinerator, mens avfallspresse er fra Global Enviro.
Hareid Elektriske Teknikk har utført de elektriske installasjonene, og Wärtsilä har levert det integrerte automasjonsanlegget. DP-systemet er en Kongsberg Maritime leveranse. Det elektroniske utstyret er levert og montert av Emil Langva AS.

Kleven Verft AS skal nå levere bnr. 334 den 30. juli, bnr. 335 den 24. september og bnr. 336 i januar 2011, alle til Siem Offshore. Før det skal Singa Star ta levering av bnr. 337 i november. Samme rederi får bnr. 338 levert i mars, og NVC 368 designet for Prestfjord følger så i oktober 2011. Eidesvik kontraheringen av bnr. 346 skal stå ferdig i 1. kvartal 2012. Under den kontrakten er det også en opsjon som har fått bnr. 347.