Gå til innhold
Annonse
Med typisk Siem Offshore-layout på skrogsidene. Designen er VS 4411 DF.
Med typisk Siem Offshore-layout på skrogsidene. Designen er VS 4411 DF.
Annonse

Siem Offshore Rederi AS overtok Platform Supply Vessel M/S «SIEM PRIDE» fra Remontowa Shipbuilding SA i Polen som byggenummer B856/1 den 5. november 2015. Dåpen fant sted 12. november i Kristiansund.

Ifølge verftet er dette det første av fire dual-fuel fartøyer av VS 4411 DF design som bygges ved Remontowa. Men ser man tilbake i tid, ble en kontrakt for fire fartøyer inngått i desember 2013, og det ble da opplyst at Siem Offshore allerede hadde to skip av samme design under bygging for levering i 2014 og 2015. Det andre av disse to hadde allerede langsiktig kontrakt med Norske Shell. Noe kan ha skjedd mellom rederi og verft etter den tid, men M/S «SIEM PRIDE» skal i hvert fall arbeide for Shell i Nordsjøen, og dette skipet skal ha blitt kontrahert i juli 2013.

Avtalen med Shell ble inngått allerede i september 2013 for tre år med befrakters opsjoner for 2 x 1 år. Uten å kjenne dagraten må det kunne antas at denne kontrakten er svært gunstig for rederiet i betraktning av det svake spot markedet i 2015. I skrivende stund kan det imidlertid virke som om den store opplagsflåten kan ha begynt å ha sin virkning på markedet (forhåpentligvis), og det blir rapportert slutninger for PSV’er til dagrater på både £8.500 og £9.500. Det er en dobling i forhold til det markedet som har hersket i lengre tid.

M/S «SIEM PRIDE»

Skipets dual-fuel maskineri innebærer at drivstoff kan være enten flytende naturgass eller marine diesel olje. Fartøyet kan utføre standby og redningstjenester for opp til 300 overlevende. Videre har hun Safe Hose Operation System og DP2 klasse med gas-electric fremdrift.

Fartøyet er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fire fighter(II), Offshore service vessel(+ Supply), Standby vessel(S), BIS, Clean(Design), COAT-PSPC(B), COMF(C-3, V-3), DK(+), DYNPOS(AUTR), E0, Gas fuelled, HL(2.8), LFL(*), NAUT(OSV(A)), OILREC, SF. Register Information: ern (environmental regularity number) (99,99,99,99).

M/S «SIEM PRIDE» har Kristiansand som registreringshavn, fører NOR flagg og har følgende

Hoveddata:

Lengde o.a. ................................................................................................................................ 89,20 m

Lengde b.p.p. .............................................................................................................................. 80,40 m

Bredde største .............................................................................................................................. 19,00 m

Dybde i riss ..................................................................................................................................... 9,00 m

DW .................................................................................................................................... ca. 5.400 m.t.

Draft scantl. ........................................................................................................................................ 7,60 m

Lastedekk .................................................................................................................................. 980 m2

GT ................................................................................................................................................. 5321

NT ............................................................................................................................................... 1597

IMO nr............................................................................................................................................ 9703679

Tankene rommer 230 m3 LNG, 130 m3 mdo, 190 m3 ferskvann, 1850 m3 vannballast og liquid mud/brine totalt 1160 m3.

Maskineri

Dual-fuel fremdriftssystemet er levert av Wärtsilä med 2 x 8L20DF og 2 x 6L34DF hovedmotorer og 2 x Steerprop SP 35 CRP azimuth propulsion thrustere. Thrusterutrustningen består av 2 x Brunvoll FU74 sidethrustere og en AR63LNC1650 retractable azimuth thruster. Nødgenerator er type Scania DI9. Hovedtavler inngår i Wärtsilä leveransene. Skipets fart oppgis til 14,6 knop.

Pumpeutrustningen kommer fra PG Flow Solutions, kompressorer er fra Sperre (arbeidsluft) og Tamrotor (start) og GEA Westfalia har supplert separatorer. Parat Halvorsen har levert ORO MEL-C kjel. HVAC og vifter er Aeron leveranser. Tank sounding systemet er fra Xtronica, og fleksible koblinger kommer fra Vulkan.

Brannslukkingsutstyret ombord omfatter vanntåkesystem fra Danfoss/Semco, og FiFi for ekstern brann fra FFS (Fire Fighting Systems). Et skumsystem for dekk er fra Wilhelmsen og et puddersystem for LNG fra Autronica. Varslingssystemene er fra Unimore Marine og Autronica.

Dekk/innredning

Fartøyets tankkonfigurasjonen inkluderer PG-MACS for håndtering av borekaks i tillegg til flytende og tørre laster. Dry bulk system er fra samme leverandør.

NDM har levert dekksmaskineri, og dekkskraner er type Red Rock på 3t/12m og ABAS på 15 tonn SWL. Kongsberg Evotec har levert LARS for ROV. Anker og kjetting er levert av Sotra, og gangveier kommer fra Gurskøy.

Vinduer er av Bohamet fabrikat, og utvendige dører er levert av Libra-Plast. Aqua Signal har levert lanterner og Norselight lyskastere. I redningsutstyret inngår Viking redningsflåter og Mare Safety GTC 700-2VD MOB-båt, samt Dacon redningsnett og -kurv. Cathwell har utført både “impressed current cathodic protection” (ICCP) og antifouling system.

M/S «SIEM PRIDE» er innredet for mannskap på 25. Maritime Montering har hatt innredningsoppdrag, inkludert innvendige dører. Teamtec har levert 3 x incinerators, mens søppelromsutstyr kommer fra Delitek.

Både Kvinnherad Elektro og Staubo Elektro-Maskin har levert hjelpe-tavler.

Elektronikk

Kongsberg Maritime har levert konsoller, DP-anlegg, Joystick System og utstyr som integrert navigasjonssystem med DGPS, gyrokompass, autopilot, Skipper GDS 102 ekkolodd, doppler speed log, AIS Tron TR-8000, SSAS, VDR, BNWAS, Sailor 6320 GMDSS, navtex, Tron 40S Epirb, Tron SART 20 radartransponder, Zenitel PA system og Globe Tech CCTV system.

Remontowa Shipbuilding, Gdansk har en ordrebok på totalt 14 skip, ifølge en pålitelig liste, hvorav fire skal leveres til Siem Offshore, – det første i januar 2016. Ett av disse fartøyene er en kabellegger som på kontraheringstidspunktet hadde levering stipulert til april 2015. Ifølge listen er nå planen levering i januar 2016. Flere ferger er å finne i ordrelisten, blant annet for Port of Tallinn og BC Ferries.