Gå til innhold
Annonse
Annonse

Kleven Verft kunne overlevere sitt byggenummer 327 til Siem Offshore Inc. den 28. august 2009. Gudmor Heather Cassie fra Subsea 7 døpte nybygget og ga det navnet «SIEM PEARL» i en seremoni som fant sted ved verftets kai i Ulsteinvik.

Dette er det første av totalt 10 skip av typen VS 491 CD som Kleven Maritime skal levere til Siem Offshore og Singa Star i løpet av de neste to årene.
Singa Star i Singapore kom inn i bildet i november 2007 i form av et langsiktig samarbeid med Siem Offshore som skulle starte med to AHTS fartøyer i Singa Star. Det ble den gangen opplyst at Siem hadde opsjon på å kjøp disse tilbake. Det ble også fortalt at det skulle etableres en pool for 10 AHTS skip i tillegg til disse to første med Siem som commercial manager, og Singa Star tok en 11,82% eierinteresse i Siem Offshore.
De to fartøyene som Singa starter med, skulle etter planen leveres i 4. kvartal 2010 og prisen for to enheter av VS 491 CD design var 1,1 milliarder kroner.
Utrustningen av de mange Siem nybyggene fordeles på Kleven Maritimes steder i Ulsteinvik, Gursken og Førde. Neste skip ut er bnr. 329, «Siem Emerald», som etter planen skal leveres i slutten av november. Såvidt vites hadde ingen av nybyggene langsiktige kontrakter per midten av september, og dermed havner de i spot markedet som har nok av skip allerede. Dog har anchor handlere kunnet oppnå rater for “rig moves” på opptil £60.000 per dag i det siste, men bildet er usikkert, og situasjonen forandrer seg raskt.

I mars i år ble rederi og verft enige om å kansellere byggingen av de to siste skipene. Ettersom finansieringsmarkedet forandret seg i løpet av vinteren, oppstod usikkerhet om finansieringen av disse skipene, men i sommer ble situasjonen i hvert fall avklaret for syv skips vedkommende. Siem Offshore aksepterte tilbud på 2,1 milliarder kroner i lån og garantier for disse skipene. Lånet ble gitt av Eksportfinans med garanti fra GIEK og HSH Nordbank i forbindelse med et arrangement med Siem Industries Inc. som største eier i Siem Offshore.
Historien viser at kontraheringen av denne skipstypen startet i oktober 2006 med 12 skip, 6 faste kontrakter og 6 opsjoner, dette ble beskrevet som den største enkeltordren i Kleven Maritimes historie. Prisen for seks nybygg var ca. 3,2 miliarder kroner, eller ca. 530 millioner per stykk.
Utviklingen og forandringene har alltid skjedd raskt innen shipping, og det gjelder også offshore-næringen. Det kan være interessant å se tilbake på Siem Offshores uttalelser for nøyaktig to år siden (siterer fra Skipsrevyens omtale av «Siem Swordfish»):
“Siem Offshore er inne i en enorm ekspansjonsfase med 17 offshoreskip i ordre og ser lyst på fremtiden for offshore industrien. Til dagspressen uttales det at uansett uro i finansmarkedene skal oljeselskapene utføre store og langvarige oppdrag og leier inn rigger i mange geografiske områder. De nye støtteskipene skal erstatte eldre skip og ta seg av de voksende behovene. Men likevel fremkommer det at det kan være grunn til bekymring hvis kontraheringsbølgen skulle fortsette med samme styrke fremover. Det sier altså rederiet som stadig utvider sin nybygg liste og har alene 14 skip i ordre ved veftene Kleven Verft og Myklebust verft til den nette sum av 6,6 milliarder kroner.”

M/S «SIEM PEARL»
Skipt beskrives som Anchor Handling Tug Supply Vessel som kan utføre inspeksjons- og konstruksjonsarbeider på store vanndyp i tillegg til regulære forsyningstjenester for offshore industrien. Fartøyet har både Clean design og Comfort klasse og er svært miljøvennlig med lavt bunkersforbruk basert på det hybride fremdriftsmaskineriet. Skipet er også utstyrt med Selective Catalytic Reduction system fra tyske H+H Environmental and Industrial Technologies for NOx utslippreduksjon. Samlet motorkraft (på propellene) utgjør ca. 19.000 kW, vinsjkapasitet er på 500 tonn og trekkraft er ca. 284 tonn.
Norsk Stål AS har levert stålprodukter til skipet som er klassset i DNV ✠1A1, Ice C, Tug, Supply Vessel, E0, SF, Dynpos AUTR, Comf-V (rating 3), OilRec, NAUT OSV(A), Clean design, dk(+), hl, (2.8), T-mon, Bis, LFL* og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 91,00 m
Lengde b.p.p 79,35 m
Bredde på spant
22,00 m
Dybde i riss 1.dk 9,60 m
Draft design 7,90 m
Dwt
ca. 4.250
GT
ca. 4750
NT
ca. 2000
Dekksareal 810 m2
Dekkslast
ca. 1600 t
IMO nr
9417684


Tankkapasitetene er (alle tall “cirka”) 1262 m3 brennolje, 1090 m3 ferskvann, 2807 m3 vannballast, 1307 m3 ORO, 291 m3 dry bulk, 658 m3 liquid mud og 658 m3 brine.

Maskineri
Skipets hybride diesel-elektriske/mekaniske fremdriftssystem fra Wärtsilä består av 2 x dieselmotorer type 16V32 hver med ytelse på 8000 kW, to CAT 3516 TA C generatorsett hver på 2100 kW, to akselgeneratorer hver på 3400 kW av Alconza fabrikat og to Wärtsilä Lips CP propeller med diameter 4,2 meter med MCR (Maximum Continuous Rating) på hver propell på 9500 kW. Motorene er koblet til gearbox med PTI med en elektrisk motor installert på ca. 2400 kW. Nødaggregatet har en CAT C18 motor på 425 kW.
Styremaskineri er type Tenfjord, og thrusterutrustningen fra Brunvoll består av to tunnel thrustere forut av type FU80LTC2250 hver på 1000 kW, en asimuth forut type AR63LNC på 830 kW og 2 x FU74LTC2000 akter hver på 880 kW.
Fart og forbruk er beregnet til max. ca. 20 knop med forbruk ca. 68 tonn per døgn, mens basis økonomisk drift blir tallene ca. 10 knop på fra 8,6 til 12 tonn per døgn. Castrol har levert smørolje og Bunkers Oil diesel olje til nybygget.
Kompressorer er levert av Tamrotor og Sperre, mens pumpeutrustningen kommer fra Allweiler. Separatorleveransene er fra RWO (lensevann) og Westfalia (LO/FO). Evaporator er fra Alfa Laval Nordic, og Kuldepartner har fremskaffet fartøyets proviant kuldemaskineri. Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Pyro har levert kjelanlegg. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS, og Tøssebro har supplert UV-filter.
For brannslukking har Marioff levert et Hi Fog vanntåkesystem. Arbeidet med Green passport er gjort av Metizoft.

Dekk
Dry bulk anlegget er produsert av Van Aalst og levert av Saunes & Helseth Maritim. MacGregor Hydramarine har levert en 3t/15m dekkskran og en 10t/18m ROV kran til fartøyet, og dekksmaskineri leveransen kommer fra Rolls-Royce type Rauma Brattvaag, inkludert anchor handler-/slepe vinsj på 500 tonn. Multi-deck handler kommer fra Triplex, og Gurskøy Sveiseindustri har levert landganger. Ankerutrustning er levert av Fossen Shipping, og Nor-Pro har forestått diverse fortøyningsutstyr.
Bohamet har hatt vindusleveransen, og viskere er type Wynn. Libra Plast har tatt seg av utvendige dører og luker, mens vanntette skyvedører er fra IMS. Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer.
Redningsutstyret består blant annet av redningsflåter levert av Brude Safety og Maritime Partner MOB-båt m/davit fra TTS Marine.

Innredning/diverse
M/S «SIEM PEARL» er innredet med lugarkapasitet for 60 personer fordelt på 20 enmannslugarer og 20 dobbeltlugarer. Contech har levert innredningspaneler som er anvendt på innvendige skott, samt innredningsdørene og platemøbler. Andre møbelleveranser er fra Ekornes og stoler i styrehus fra NorSap. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, toalettsystemet er fra Jets Vacuum og avfallspresse kommer fra Global Enviro International.
Hareid Elektriske Teknikk har utført de elektriske installasjonene, og Wärtsilä har levert det integrerte automasjonsanlegget. DP-systemet er en Kongsberg Maritime leveranse, og Coastdesign har utstyrt nybygget med lastkalkulator. Det elektroniske utstyret er levert og montert av Emil Langva AS.

Kleven Maritime kunne fremvise overskudd på 42 millioner kroner før skatt og avskrivninger for første halvår og har lovende prognoser for andre halvår. Gruppen har totalt 12 skip i ordre hvorav ni er av VS 491 CD design, en er VS 495 DEM som bygges for Troms Offshore (bnr. 339 med levering november/desember), og så kommer to kystvaktfartøyer for Remøy Management med bnr. 49 og 52 for levering i desember 2009 og april/mai 2010. Samlet ordrereserve per slutten av august var på ca. 6 milliarder kroner.