Gå til innhold
Foto: Per Eide Studio
Foto: Per Eide Studio

Ulstein Verft har i disse dager levert byggenummer 295, M/S «SEVEN VIKING», til Eidesvik Seven AS v/Eidesvik Offshore ASA og Subsea 7 S.A. (50/50). Nybygget er et prototype IMR-fartøy (Inspection, Maintenance and Repair) utviklet av Ulstein Design & Solutions i nært samarbeid med Eidesvik og Subsea 7. Skroget ble levert fra JSC Zaliv Shipyard i Ukraina og ankom Ulstein Verft 16 mai.

Byggekontrakten for M/S «SEVEN VIKING» ble inngått 10. februar 2011. Bakgrunnen var at Statoil hadde tildelt undervannsentreprenøren Subsea 7 en fem-årig rammeavtale for operasjoner i Norskehavet og Nordsjøen.

Selskapet inngikk så en åtte-årskontrakt med Eidesvik Offshore for et nytt subsea IMR-skip som kan utføre operasjonene. Dermed kunne Eidesvik Offshore konkludere byggekontrakten med Ulstein Verft. Det er imidlertid sannsynlig at de forskjellige kontraktsforhandlingene foregikk parallelt, inkludert den med skipsverftet og konstruktør, for det ble nevnt at disse hadde da arbeidet med prosjektet i mer enn to år forut for kontrakten.

Opprinnelig var Eidesvik eneste eier, men i mars 2012 erklærte Subsea 7 opsjonen i kontrakten med Eidesvik for kjøp av 50 prosent i M/S «SEVEN VIKING». Forøvrig kan nevnes at Subsea 7 (Kristian Siem kontrollert) ble fusjonert med Acergy (Stolt-Nielsen) fra januar 2011 (avtalen ble inngått et halvt år tidligere) og har sitt hovedkontor i London.

Kontraktsverdiene

Det er interessant å se på kontraktsverdiene som er oppgitt: (a) kontrakten mellom Statoil og Subsea 7 – der Statoil sier cirka 2 milliarder kroner inklusiv opsjoner, mens Subsea 7 oppga cirka US$260 millioner. Sannsynligvis er dette siste tallet for den faste perioden på 5 år, og opsjonene på 2 x 1 år er ikke medatt (kurs US$/NOK den gangen var 5,73), (b) kontrakten mellom Subsea 7 og Eidesvik er på 8 år til verdi på vel en milliard kroner. Her fikk også førstnevnte en opsjon for kjøp av halve skipet, og (c) prisen for nybygget er på cirka 800 millioner – det har vært nevnt både noe over og under dette beløpet.

Det betyr at Subsea 7s kontrakt med Statoil har årlig verdi på cirka NOK 298 millioner, mens Eidesviks kontrakt med Subsea 7 gir ca. NOK 125 millioner p.å. Vi antar at noe av forskjellen skriver seg fra det faktum at Subsea 7 har en rammeavtale med Statoil som er mer omfattende enn avtalen mellom Subsea 7 og Eidesvik.

Varighet. Mens Eidesvik er sikret 8 år fast beskjeftigelse, hvilket sikkert var nødvendig for å kontrahere til den nevnte prisen, er Subsea 7s kontrakt med Statoil for 5 år fast. Det skulle i teorien innebære en viss risiko. Men i og med at Subsea 7 sikret seg en opsjon til å kjøpe halve skipet, som altså er blitt erklært, blir situasjonen en noe annen. I tillegg antar vi at Subsea 7 bedømte sjansene for at Statoil vil utøve opsjonene, som svært gode.

IMR-operasjoner

Operasjonene som M/S «SEVEN VIKING» hovedsaklig skal gjennomføre, er å installere subsea-strukturer, vedlikeholde og reparere subsea kontrollsystemer, reparere og skifte ut riser-systemer og flowlines, tie-in av rørlinjer og umbilicals, scale treatment av subsea-brønner, samt ROV-inspeksjoner. Dette vil hovedsaklig skje på den norske kontinentalsokkelen og på de grunnere havområdene i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hos Subsea 7 ser man for seg at kort responstid, gode fartsressurser og en stor operativ fleksibilitet som følge av høye utstyrsspesifikasjoner vil være de fremste fordelene med fartøyet. Spesielt fremheves den heave-kompenserte kranen, modulhåndteringssystemet i hangaren, de tre ROVene og en egen scale treatment plant som det kanskje viktigste utstyret.

Uvanlig visuelt uttrykk

I utviklingen av SX148-designet ble det tatt utgangspunkt i skipets arbeidsdekk, området der arbeidet som er skipets hovedformål utføres. Dette området består av et utvendig lastedekk, samt en hangar med moon pool og modulhåndteringstårn, et innvendig lasteområde og et ROV-område. Alt dette er knyttet sammen med et omfattende skinnesystem som kan frakte moduler og verktøy mellom de ulike områdene.

M/S «SEVEN VIKING» oppfyller strenge krav blant annet til stabilitet i henhold til SPS-regelverket. Dette førte til at fartøyet ble designet med en større bredde enn det innredningsbehovet tilsa. Ulstein Design & Solutions utnyttet dette til å utvikle et godt og litt annerledes overbyggsarrangement enn det man vanligvis ser på offshorefartøy – blant annet balkonger på lugardekkene.

M/S «SEVEN VIKING»

Skipet fører NOR flagg og er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, SF, E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, COMF-V(3), LFL*, ICE-C, DEICE, HELDK-SH (CAA-N), WS. Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 106,50 m
Lengde b.p.p 101,90 m
Bredde største 24,50 m
Dybde i riss til h.dk 11,50 m
Dw max.
ca. 6.000 t
Draft max.
8,00 m
Draft des.
6,50 m
Dekksareal aft of hangar
850 m2
Dekkslast max. ca. 2.300 t
GT 11266
IMO nr. 9619373

Tankkapasitetene er (cirka) 2040 m3 brennolje, 1300 m3 ferskvann, 3400 m3 vannballast, 400 m3 LFL* og 100 m3 urea.

Maskineri

Skipets dieselelektriske fremdriftsanlegg, levert av ABB, består av fire MaK dieselmotorer, to av type 9M32 med ytelse på 4320 kW hver og to av type 6M25C på 1824 kW kW hver, og 3 x Steerprop SP 35 CRP fremdriftspropeller, hver med ytelse på 3000 kW. Service speed er cirka 16 knop.

Nødaggregatet er type Volvo Penta D16MG på 450 kW med Stamford generator. For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med tre Brunvoll thrustere, en retractable på 1400 kW, en combi på 1400 kW og en tunnel thruster på 1700 kW. Skipet er utstyrt med SCR system for NOx reduksjon.

Ing. Per Gjerdrum har levert det nevnte scale treatment systemet, og Alfa Laval har levert separatorer og behandlingssystem for ballastvann (Alfa Laval Nordic). Clayton Scandinavia har supplert oxymat nitrogen system.

Dekk

Arbeidsdekket er på 850 m2. AHC kranen på 135 tonn v/13 meter outreach er levert av TTS Ships Equipment. Aukra Maritime har også levert dekkskraner til nybygget. Helidekk fra Kapp Aluminium er plassert midtskips for optimale landingsforhold.

ROV operasjonene foregår med et skidsystem fra akterdekk via MHS til WROV posisjon, inkludert fire innendørs lagringsposisjoner. Det er 2 x Schilling HD WROV systemer med AHC LARS og en SubAtlantic Mohican ObsROV system med AHC LARS. Moonpool måler 7,2 x 7,2 meter og er levert av Ulmatec Stromek, mens hangarporter er en leveranse fra Crawford Norge.

I redningsutstyret ombord inngår livbåt for 50 personer m/davit fra Noreq, redningsflåter for 65 personer og MOB-båt.

Diverse

Nybygget er arrangert med innredning for 90 personer i single eller semi-single lugarer. Lugarene er adskilt fra kontorer og arbeidsplasser for mindre forstyrrelser til sovende skift. Heis-Tek AS har levert elevator.

DP2-system og joystick er Kongsberg Maritime leveranser. Ulstein Power & Control har levert hovedtavle, Ulstein IAS og Ulstein Com.

Norsk Stål har hatt stålleveranser til nybygget, og DeIce systemet kommer fra OneCo Solutions AS.

Ulstein Verft AS skal levere de fire søsterskipene bestilt av Blu Ship Invest i løpet av 2013. GC Rieber Shippings bestilling av et konstruksjonsskip skal leveres i februar 2014 som bnr. 300.