Gå til innhold
Annonse
Annonse

Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes overleverte 1. desember 2007 den første brønnbåten med dieselelektrisk fremdriftssystem. M/S «RONJA SUPERIOR» ble overtatt av Sølvtrans AS, Ålesund som byggenummer 177 fra verftet. Båten er av AAS 1002 STDE design og ble døpt av Fernanda Gamlem. Skroget er bygget i Latvia.

Fartøyet ble kontrahert sammen med to andre skip til total pris rundt 325 millioner kroner. Nybygget representerer den 9. brønnbåten som Aas Mek. Verksted har levert til Sølvtrans AS.
Det er naturlig nok stor interesse for å få vurdert driftsøkonomien for båten. Det dieselelektriske systemet består av fem generatorer som forsyner skipet med all strøm og et konvensjonelt propellanlegg og gear som drives av to elektro motorer. Dette skal gi langt bedre utnyttelse av installerte motorer og lavere totalt drivstofforbruk under drift, samt miljømessige gevinster.

M/S «RONJA SUPERIOR» er arrangert for transport av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann eller lignende under transport og lossing. Båten er også arrangert for transport av levende fisk i vanlig åpen brønn. Det store Aquaterm RSW anlegget sørger for nedkjøling av fisk under transporten slik at fisken er klar til produksjon ved ankomst slakteriet. Fartøyet har også mulighet for sortering, avlusing samt bulkføring av fisk.

Fartøyet er bygget med shelterdekk som bidrar til å gjøre båten ”tørrere” på dekk og langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk ved seilas på åpne havstrekninger og i dårlig vær. Dette dekksarealet gir også et større innendørs areal for montering av spesialutstyr på dekk.
Lastekapasiteten er på ca. 1000 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.
Båten er utstyrt med et system for lufting og avgassing av resirkulert vann i lasterommene. Systemet består av et skimmersystem med lufting og avskumming, der avledet skum nedbrytes til flytende væske som oppsamles og desinfiseres med varmebehandling før det slippes tilbake til sjø. Dette er en automatisk selvregulerende prosess som vil gjøre det mulig å frakte fisk i lukket system over lengre avstander uten utslipp av noen art til omgivelsene under transporten.
Nybygget er spesielt designet og utstyrt for å tilfredsstille eksisterende samt eventuelle nye strengere krav til fisketransport i lukket system, dyrehelse, miljø og hindring av smittespredning fra EUs myndigheter.

M/S «RONJA SUPERIOR» har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 57,07 m
Lengde b.p.p. 51,44 m
Bredde 12,00 m
Dybde i riss 5,10 m
BT
1256 t
Lasterom
1000 m3

IMO nr
9421881
Tankkapasitetene er 156 m3 brennolje og 49 m3 ferskvann.

Maskineri
Det dieselelektriske anlegget som allerede er nevnt, er levert av Siemens og består av fem Volvo Penta D16 MG / Stamford generatorsett, levert av J. Weiberg Gulliksen, to Siemens elektromotorer totalt på 1400 kW, Siemens frekvensomformere og Finnøy gear og propellanlegg. Båtens fart er ca. 14 knop.
Styremaskinen er en Tenfjord, og manøversystem er type Scana Mar-El. For å oppnå best mulig manøvreringsegenskaper er det montert to Brunvoll sidepropeller hver på 300 kW, en montert akter og en forut.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum AS, og ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo. Atlas Copco har levert kompressorer, mens separatorer er fra Westfalia og RWO. Tankpeilesystemet er type Umas, og Pyro har stått for varmebehandlingssystem for avfallsvann. Et CO2 branslukkingsanlegg er merke Heien-Larssen. Både Ahlsell AS og Ålesund Armatur AS har levert ventilutrustning.

Dekk
Et dobbelt vakuumpumpeanlegg med 2x5000 liter tanker med sorterings- og telleutstyr er levert av Stranda Prolog. Det er et eget system for overvåkning av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og vannet i lasterom etter utlossing.
Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg fra Aquaterm med kapasitet på ca. 900.000 kcal/t for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle systemene, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under transporten.
For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert et fjernstyrt høytrykksvaskesystem med desinfiserings- og skumleggingsutstyr. Ozonanlegg er levert av Redox AS. Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering av fisk i tre ulike størrelser samt smolt telling. Fisketeller er fra Aqua Scan.
På hoveddekk er det montert en Palfinger 32 t/m lossekran, en 23 t/m Palfinger-kran med radiostyring på poopdekk akter med 1,5 t vinsj. Rapp Hydema AS har levert ankervinsj, og ankerutrustning kommer fra Fossen Shipping. Bohamet er leverandør av vinduer og lysventiler. Utvendige dører er fra Nor-Pro og Libra Plast. Nybygget er oppmalt med malingsystemer fra International Maling med arbeidet utført av Roja AS.
Redningsutstyret omfatter Viking redningsflåter fra Mare Safety og Narwhal SV 480 MOB-båt levert av Erling Haug. Samme firma har levert diverse brann- og redningsutstyr.

Innredning
M/S «RONJA SUPERIOR» er innredet for seks personer fordelt på fire enmanns lugarer og en tomannslugar, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong, vaskerom, garderobe, kaffebar og sauna.
Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior med innredningsdører fra Norac Baggerød og møbler fra Maritime Møbler. Vik Elektro AS har utført de elektriske installasjonene.
Rorhuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av fartøyet, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemer, samt fjernstyring av all last og fiskhåndtering.
På hoveddekk er det innredet et eget laboratorium, og her overvåkes vannkvalitet og fiskens tilstand. Laboratoriet benyttes av mannskap, veterinærer og forskere som vil kunne utføre kontinuerlige analyser mens båten er i drift.
O. Øverland AS har levert det elektroniske utstyret.Aas Mek. Verksted AS skal levere en tankbåt med bnr. 178 til BRP Shipping AB i mars, bnr. 182 til Sølvtrans i september, bnr. 181 til samme rederi i desember og bnr. 183 og 184 til Bømlo Brønnbåtservice i april 2009 henholdsvis april 2010.