Gå til innhold
Annonse

Sølvtrans Rederi AS, Ålesund overtok brønnbåten M/S «RONJA POLARIS» fra Astilleros Zamakona S.A., Bilbao den 17. oktober 2013 som verftets byggenummer 714.

Annonse

Dette er det første av to fartøyer. Skipsprisen ble på kontraheringstidspuktet oppgitt til ca. 240 millioner kroner. Senere ble skip nummer to kontrahert, og da til pris 250 millioner. Da ordren for «RONJA POLARIS» ble inngått, ble designen beskrevet som “ny generasjon brønnbåter” utviklet av RRM i samarbeid med Sølvtrans. Båten gikk inn på kontrakt med Marine Harvest Norge.

Sølvtrans fremla resultat før skatt for tredje kvartal på 23,9 millioner kroner og for året per 30.9 på 80,1 millioner. Dette siste var en forbedring på 48 millioner fra samme periode i 2012.

M/S «RONJA POLARIS»

Båten beskrives som “state-of-the-art” i forhold til teknologi og miljøvennlige løsninger, både med tanke på lavt drivstofforbruk og lave utslipp av CO2 og NOx. Designen innebærer også betydelige forbedringer i forhold til dyrevern, med blant annet nye og forbedrede løsninger for lasting og lossing.

Fartøyets kapasitet er på 3200 m3 som tilsvarer opp til 450 tonn levende fisk. Lasterommet er inndelt med tre fiskebrønner. Båten er utstyrt for transport i lukket system som ikke gir utslipp til sjø. Det er satt spesielt fokus på kontroll av vanngjennomstrømning og sirkulasjon i lasterommene for å sikre optimale forhold for fisken, og båten er blant annet utstyrt med avanserte filtre og systemer for oppsamling og destruering av all lus. Det er blitt hevdet at det er den første brønnbåten i markedet som filtrerer sirkulasjonsvannet gjennom filter ned mot 150 my. Dette vil effektivt hindre gjennomtrenging av lus og lusegg og er således et viktig bidrag i bekjempelsen av lus.

M/S «RONJA POLARIS» fører NOR flagg, har DNV klasse ✠1A1, E0 og har følgende hoveddata:

 

Lengde o.a. 75,80 m
Lengde b.p.p. 73,40 m
Bredde 16,00 m
Dybde i riss 7,65 m
DW ca. 3.500 t
Draft 6,80 m
GT 3582
NT 1074
Lasterom 3200 m3
IMO nr. 9657765

Tankkapasitetene er 240 m3 brennolje, 140 m3 ferskvann og 1176 m3 vannballast.

Maskineri

Fartøyet er utstyrt med dieselektrisk fremdriftssystem fra RRM med 2 x Bergen C25:33L6 dieselmotorer hver med ytelse på 1920 kW v/900 o/min som via RRM 650 AGHC reduksjonsgear driver RRM propellanlegg med vingediameter 3300 mm. Kontroll- og automasjonssystemet hører inn under RRM leveransen. Fartøyet er videre utstyrt med to RRM TT 1650DP sidethrustere hver på 630 kW.

Strømforsyningen besørges av en CAT 3512C HD motor på 1550 kW v/1800 o/min, og nødaggregatet har en Nogva Scania DI 12 motor på 250 kW.

Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, og Alfa Laval har levert separatorer.

Dekk/innredning

MMC Tendos har levert det fisketekniske utstyret ombord, inkludert vacuumsystem og ozon anlegg. Dette var den den største enkeltordren i selskapets historie. Ocea Aquaservice har levert ni store partikkelfiltre. Wing Tech har levert fisketeller, og sorteringstellere er fra Vaki.

Ibercisa har levert dekksmaskineri, og Triplex har forestått 1 x 75 t/m kran og 3 x 60 t/m kraner. Brønnbåten er oppmalt med malingssystemer fra International Maling.

M/S «RONJA POLARIS» er innredet med 11 enkeltlugarer. Hospitalutstyr er fra Medi 3, og Jets har levert toalettsystemet ombord.

De elektriske installasjonene er utført av et spansk firma. Også det elektroniske utstyret kommer fra spansk leverandør, og O. Øverland har utført kontroll. Her inngår blant annet Furuno radar.

Nordea, Sparebanken Møre og Eksportfinans har alle vært medvirkende når det gjelder finansieringen av nybygget.

Zamakona Yards er en av det store skipsbyggings- og reparasjonsgruppene i Spania og har drevet i mer enn 40 år. Verftsgruppen har bygget forskjellige typer fartøyer, som offshore service skip, standby fartøyer, slepebåter, fiskefartøyer og brønnbåter.

Sølvtrans skal overta søsterbåten til «Ronja Polaris» i 3. kvartal 2014. Den kontrakten inneholder også to opsjoner der fartøyene i så fall skal leveres i andre halvår 2014 og første halvår 2015.