Gå til innhold

Sølvtrans AS, Ålesund kunne overta rederiets siste tilvekst, brønnbåten M/S «RONJA HARVESTER», den 18. juli fra Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes. Verftets byggenummer 180 er et AAS 1803 ST design med lengde 68 meter og er den 8. brønnbåten som verftet leverer til dette rederiet. Dåpen fant sted under Aqua Nor i Trondheim.

Det kan gi en pekepinn om dagens prisnivå for brønnbåter at samme rederi kontraherte tre fartøyer i februar til total pris rundt 325 millioner kroner. Det gjelder to på ca. 1000 m3 og en båt på ca. 1800 m3 (samme størrelse som bnr. 180). Et av disse fartøyene skal utstyres med dieselelektrisk drift som den første brønnbåten med slik fremdrift.

M/S «RONJA HARVESTER»
Med lasteromskapasitet på ca. 1900 m3 fordelt på tre rom er dette den største brønnbåten som hittil er bygget. Rommene har skyveskott og trykk laste- og lossesystem, noe som gir fartøyet stor fleksibilitet til å føre flere ulike sorteringer og partier samtidig.
DP-anlegget gjør det mulig for båten å ligge i posisjon ved oppdrettsmærene og laste uten fortøyning til anleggene. Nybygget er videre arrangert med laste-/lossearrangement i baugen som gjør at lasting kan skje under ugunstige værforhold uten belastning på oppdrettsanlegget.
Båten er utstyrt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transporten og er arrangert for sortering, avlusing samt bulkføring av fisk.
Systemet for lufting og avgassing av resirkulert vann i lasterommene består av et skimmer system der avledet skum nedbrytes til flytende væske som oppsamles og desinfiseres med varmebehandling før det slippes tilbake til sjø. Denne selvregulerende prosessen gjør det mulig å frakte fisk i lukket system over lengre avstander uten utslipp av noen art.

Båten har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
68,00 m
Lengde b.p.p.
62,72 m
Største bredde
14,00 m
Dybde i riss 6,30 m
BT
2057
Lasterom 1900 m3
IMO nr
9392547


Dekk/innredning
Telleutstyr er levert av Aqua Scan, og ozonanlegg for desinfisering av lasterom og vannet i lasterommet etter utlossing er levert av Redox. Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet. Det er et dobbelt RSW anlegg fra Aquaterm med kapasitet 2 x 600.000 kcal/t. Her nedkjøles fisken under transporten og er klar til produksjon ved ankomst slakteriet. Vakcuumpumpeanlegget er levert av Stranda Prolog.

Alle systemene, overvåking av last, ventilsystem, kraner og lignende fjernstyres fra egen operatørstasjon på broen via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under transporten. For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert et fjernstyrt høytrykksvaskesystem med desinfiserings- og skumleggingsutstyr.
Det er montert tre kraner fra Bergen Hydraulic, 2x32 t/m og 1x23 t/m. På for- og akterdekk er det montert 6 tonns fortøyningsvinsjer og 5 tonns hjelpenokker langs styrbord side for nothåndtering og lignende. Rapp Hydema er leverandør av vinsjutstyr, og ankerutrustning kommer fra Fossen Shipping.

På hoveddekk er det innredet eget laboratorium for overvåkning av vannkvalitet og fiskens tilstand. Laboratoriet benyttes av mannskap, veterinærer og forskere som kan utføre kontinuerlig analyse av vannkvalitet, ta prøver av fisken samtidig som fartøyet er i drift.
Bohamet har levert vinduer, og utvendige dører er fra Libra Plast. Nybygget er oppmalt med malingsystemer fra International Maling med arbeidet utført av Roja AS. I redningsutstyret inngår redningsflåter levert av Mare Safety og MOB-båt fra Erling Haug som også har levert diverse brann- og redningsutstyr.

M/S «Ronja Harvester» er innredet for et mannskap på 12 personer, fordelt på syv enmannslugarer, en tomanns- og en tremannslugar, alle utstyrt med dusj og toalett. Det er stor og romslig messe og salong samt diverse fasiliteter deriblant trimrom. R&M Ship Interior har stått for innredningsarbeidene, møbler er fra Troldmyr Møbelfabrikk og innredningsdørene er levert av Norac Baggerød. De elektriske installasjonene er utført av Vik Elektro.

DP-systemet som er nevnt ovenfor, benytter enten GPS satellitter for å holde posisjonen, eller reflektorer som settes på oppdrettsmæren og som blir referansepunktet for båtens DP system. Systemet har også en joystick funksjon som koordinerer ror, propell og sidepropeller.
O. Øverland AS har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr til nybygget.

Maskineri
Fremdriften besørges av en CAT 3516 TAHD B dieselmotor som utvikler 2610 hk v/1600 o/min og er koblet til et Finnøy propellanlegg via et reduksjonsgear av samme fabrikat. Båtens fart er oppgitt til cirka 14 knop.
Styremaskinen er en Tenfjord, og manøversystem er også av Finnøy fabrikat. For best mulige manøvreringsegenskaper har båten to Brunvoll sidepropellere, en forut og en akter, på 500 kW henholdsvis 390 kW.
Strømforsyningen besørges av to CAT generatorsett type 3512 TA B på 1375 kW og en akselgenerator på 1500 kW. Havneaggregatet er type CAT C9TA på 170 kW.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum AS, og ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo AS. Et CO2 branslukkingsanlegg er merke Heien-Larssen. Både Ahlsell AS og Ålesund Armatur AS har levert ventilutrustning.


Aas Mek. Verksted AS skal levere flere brønnbåter til Sølvtrans, nemlig i oktober, september og desember 2008. I mars 2008 skal bnr. 178 leveres til BRP Shipping AB, en tankbåt på 3.999 tdw