Gå til innhold
Annonse

Sølvtrans AS, Ålesund overtok nybygget med byggenummer 194 fra Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes 29. april 2016. Fartøyet fikk navnet M/S «RONJA CHALLENGER» av gudmor Anita Halsebakk. Dåpsseremonien ble innlemmet i feiringen av rederiets 30 års jubileum – et arrangement som strakk seg fra 29. april til 1. mai. Skroget er bygget ved Ceksan i Tyrkia.

Annonse

Verftet opplyser at Sølvtrans AS er verdens største brønnbåtrederi med 19 fartøyer som i stor grad er beskjeftiget med langtidskontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Etter dåpen satte båten kurs mot Skottland og en femårs kontrakt med Marine Harvest.

Nybygget er et AAS 1802 ST design og er arrangert for føring av levende fisk i lukket og semi-lukket brønn med UV rensing uten utslipp av ubehandlet vann under transport eller ved lossing, samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn.

Fartøyet er arrangert for smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus, og UV-behandling av sirkulasjonsvann. Båten kan trykklosse med høyde på opp til syv meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på ca. 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste-/lossesystem, og fartøyet er arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tankvolumet. Det er montert et dobbelt vakuumpumpe-anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Fartøyet er videre arrangert med eget system for smolttelling tilkoblet vakuumpumpesystem og trykklossesystem, samt UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. Filter og UV anlegget har kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolttransport og avlusing. Sterner AS har levert UV-anlegget, og lusefilter kommer fra Salsnes Filter.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres ombord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er installert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing med ferskvannsbading, med bruk av over- og undertrykkslasting uten bruk vakuumpumpe.

Det er også installert et eget system for overvåkning av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåkning av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering m.m. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåkning av fisken i lasterommet under lasting og transport.

Det er montert Aqua Scan fisketeller, og VAKI smoltteller. Ozonanlegg er levert av Redox. Vakuumpumpeanlegget er en leveranse fra Havyard MMC.

Dekk/innredning

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire Palfinger kraner på dekk, en på 52 t/m, en på 48 t/m og to på 23 t/m, levert av Bergen Hydraulic. På bakkdekk er det montert to ankervinsjer fra Rapp Hydema og fem 3-tonns nokker på hoved- og poopdekk.

Vinduer er fra Bohamet, og ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. Libra-Plast har levert utvendige dører. Nybygget er oppmalt med malingsystemer fra International, levert av Westing. Erling Haug har stått for sikkerhetsutstyr, og Mare Safety har levert MOB-båt m/davit.

Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, og innredningsdører kommer fra Norac Baggerød. Det er arrangert med fasiliteter for 10 personer fordelt på seks enkeltlugarer og to tomannslugarer, alle med egne dusj og toalett. Videre er fartøyet arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse med kjøl/frys, vaskerom, garderobe, kaffebar, stort trimrom og laboratorium.

Vik Elektro har prosjektert og levert komplett elektrisk installasjon, samt hoved-/nødtavle, WellControl og Veas AIS. Firma O. Øverland har levert og montert de elektroniske instrumentene.

Maskineri

Fremdriften besørges av en Wärtsila 8L20 dieselmotor med ytelse på 1600 kW v/1000 o/min som er koblet til Scana Volda gear og propellanlegg. Farten er ca. 12,6 knop.

Strømforsyningen besørges av en CAT 3512C generator på 1550 ekW og en C32 generator på 940 kW. Havneaggregatet er type Scania DI 13 75 M på 199 kW.

Styremaskin er av RRM fabrikat, og manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av Brunvoll sidepropeller forut på 450 kW og en akter på 300 kW. Manøversystemet er levert av Scana Volda.

Pumpeleveransene kommer fra PG Flow Solutions og Allweiler. Wangsmo har levert ventilasjonsanlegget. Ventil- og rørutrustningen består av leveranser fra Robinet og Brødrene Dahl. CO2 brannslukkingsanlegget er levert av Wilhelmsen Technical Solutions.

Hoveddata

Lengde o.a. ..................................................................................... 69,86 m

Lengde b.p.p. ................................................................................... 66,98 m

Bredde ..........................................................................................  12,00 m

Dybde i riss .....................................................................................  5,90 m

DW ................................................................................................... 3.200 t

BT .....................................................................................................  1753

NT .......................................................................................................  525

Lasterom kap. .................................................................................... 1800 m3

IMO nr. ............................................................................................. 9765067

Fartsområdet er definert som Europeisk fart.