Gå til innhold
Annonse
Annonse

Blaalid AS, Raudeberg overleverte fartøyet som benevnes som verdens største brønnbåt, M/S «RO MASTER», til Rostein AS, Harøy i månedsskiftet oktober/november, som verftets byggenummer 33.

Blaalid har de par siste årene vært beskjeftiget med ombygging av brønnbåter som «Startrans» (SR 1/06), «Robris» (SR 2/06) og «Øylaks» (SR 4/07). I forbindelse med «Startrans» oppdraget ble det uttrykt at dette var et relativt nytt marked for verftet, og prosjektet skulle gjennomføres på meget kort tid. Båten ble forlenget med 5,6 meter, og lasterommets kapasitet ble utvidet til 705 m3.
Aas-bygde «Robris» ble forlenget med 12 meter til 46,52 meter noe som førte til nær fordobling av lastekapasiteten. «Øylaks» som var ferdig i mai i år, ble også forlenget med 12 meter, og kapasiteten ble økt fra 500 m3 til cirka 900 m3. Senterskott ble bygget inn i hele rommets lengde, og skyveskott ble montert.

Verdens største
Med M/S «RO MASTER» er det skapt en ny generasjon brønnbåt utviklet av Blaalid og Rostein. Brønnvolumet er på over 2600 m3, noe som gjør fartøyet til Norges desidert største brønnbåt, trolig også verdens største. LxB er 72x15 meter.
I utviklingen og utrustningen er det lagt stor vekt på praktiske forhold for mannskapet ombord, fiskehelse, sikkerhet og allsidighet. Skipet er utrustet med avansert system for sirkulasjon og rengjøring av tanker, trykklossesystem med skyveskott, vakuumsystem for lasting og sortering, undervisningsrom og laboratorium, samt avanserte systemer for overvåkning, kontroll og styring.
Kontrakten med Rostein har stor betydning i og med at verftet nå tar steget for fullt inn i brønnbåtmarkedet. Det som er hyggelig, og ganske spesielt i dagens norske skipsbyggingsvirksomhet, er at også skroget er bygget i Norge, ved skrogverftet på Løkjaneset ved Nordfjordeid. Dette har betydd bedre kontroll og kortere byggetid. E.A. Smith og Norsk Stål har levert stålplater til bygget.
En viktig grunn til at Blaalid kunne påta seg et såpass stort prosjekt, er de gode relasjonene verftet har til lokale underleverandører, og flere av disse har vært sentrale i utviklingen og utrustningen av skipet.
Naval Consult har blant annet hatt ansvar for linjetegninger, stabilitet, modellforsøk og de fleste av skipets ståltegninger. Ulvesund Elektro har hatt ansvar for utvikling, leveranse og installasjon av de skipselektriske systemene og el.anlegget ombord. Isovent har stått for isolasjons- og ventilasjonsløsningene, og MMC Tendos har vært involvert når det gjelder fisketekniske løsninger som sirkulasjonssystem og system for undertrykkslasting og trykklossing.

Rederiet
Rostein AS er i dag et av Norges største brønnbåtrederier, og har med denne leveringen ni båter tilgjengelig for brønntransport, sortering og telling av fisk. Det ble i sin tid oppgitt at prisen for nybygget lå godt over 100 millioner kroner. Fartøyet kan frakte 380 tonn levende laks/ørret, en million stk. smolt og har sorteringskapasitet på 100 t/t. Nybygget er klasset i DNV ✠1A1 E0 Brønnbåt, IAPP, Cargo Ship Safety Construction, IOPP type A, ILL certificate og har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 71,93 m
Lengde b.p.p.
66,60 m
Bredde 15,00 m
Dybde i riss h.dk 6,50 m
Dybde i riss sh.dk.
9,50 m
Dypgang
5,55 m
GT
ca. 2300
Displacement
ca. 1300 t
Lasterom
ca. 2600 m3
IMO nr
9420679

Tankene har kapasitet for 325 m3 brennolje og 59,4 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en MAN B&W Alpha 6L27/38 dieselmotor med ytelse 2040 kW v/800 o/min som driver et Finnøy Gear & Propeller G60FK gear med oversetning 4,52:1 og et propellanlegg av samme fabrikat. Styremaskineri er type Tenfjord og ror Ulstein Hinze. Sidethruster er en Kamewa Ulstein TT 1100AUX CP på 390 kW.
Strømforsyningen ombord besørges av to Cummins KTA 38-D (M1) motorer på 1300 hk v/1800 o/min, levert av Vegsund Slip. Nødaggregatet på 317 kW er også Cummins fabrikat.
Allweiler har levert pumper, kompressorer er fra Sperre og Atlas Copco mens Westfalia har levert separatorer. Ventilasjonsanlegget er fra Isovent AS, og Pam Refrigeration har stått for proviant kuldemaskineri. Glava Norge har levert isolasjonsmaterialer. Lufte-/peilesystem er av Umas fabrikat. Maskinrommet er utstyrt med inergen brannslukkesystem fra Berco Marine Systems og varslingsanlegg levert av Ulvesund Elektro.

658RoMaster2_701757973.jpg
658RoMaster2_701757973.jpg

Kommunikasjonsutstyret består blant annet av Furuno FS-1570 MF/HF SSB radiostasjon, Furuno FM-

8800S GMDSS VHF, Furuno NX-700B navtex, Furuno Felcom 15 SSAS Inmarsat C, Jotron Tron 45SX nødpeilesender, 2 x SART radiotransponders, Tron 20 GMDSS VHF, Tron 40S friflyt og Nokia 810 mobiltelefon. Hatteland har levert monitorer, Comrod og Sevsat antenner og intercom/PA er type Phontech.