Gå til innhold

Rederiet Rostein AS, Harøya i Sandøy kommune overtok fartøyet som benevnes som “verdens største brønnbåt”, M/S «RO FJELL», fra Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes den 25. mai 2013 som verftets byggenummer 190. Dåpsseremonien fant sted på Steinshamn med Anette Male som gudmor.

Båten er utviklet og designet av verftet i nært samarbeid med Rostein og har typebetegnelse AAS 4502 ST. Lastekapasitet er på 4500 kubikkmeter som betyr transport av 6/700 tonn levende fisk. Dette er det 12. nybygget som verftet bygger for Rostein AS, og båten vil gå inn på langsiktig befraktningsavtale med Salmar på Frøya.

Det er ikke første gangen at Rostein tar levering av “verdens største”, for det var også tilfellet i 2007 da «Ro Master» (Skipsrevyen 5/2007) ble bygget. Det fartøyet målte 72x15 m (LxB) med volum på over 2600 m3 (mot dagens 87,65x17 m).

M/S «RO FJELL»

Nybygningskontrakten ble inngått i mai 2011. Prisen har vært oppgitt til cirka NOK 260 millioner, men det har også vært antydet en høyere pris.

Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøya i Sandøy kommune. Selskapet er et av de ledende i verden innen brønnbåtnæringen med sine ti brønnbåter. Hovedmarkedet er oppdrettsnæringen i Norge. Rederiets fokus er på erfarent mannskap, innovasjon og sikkerhet. Dette har lagt grunnlaget for selskapets posisjon som operasjonelt ledende. Målt i lasteromskapasitet nevnes i media at rederiet nå er Norges største i denne sektoren med totalt 16.550 m3.

Nybygget er arrangert for transport av levende laks med åpne brønner, lukket system eller semi-lukket med UV rensing av vann inn eller ut av lasterommene. Dette består i mekanisk filtrering og UV desinfeksjon av alt inn- og utstrømmende vann. UV filteret blir også benyttet for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisk og har en kapasitet for rensing av 40.000 m3 med vann per time. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres ombord eller leveres til land for analyse.

I tillegg kommer utstyr for oppsamling og destruksjon av lus under transport av fisken, avlusing og sortering. Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner og er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. For lasting og lossing av den levende fisken er båten arrangert med stor kran for slangehåndtering og tørking av not, med trykk laste- og lossesystem med telling forut og akter på hoveddekk med fisketellere og slanger.

Båten er utstyrt med “innendørs” sorteringsanlegg for sortering og telling av fisken i ulike størrelser, samt smolttelling via trykk losse/laste systemet. I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpeanlegg med 2 x 10.000 l tanker med sorterings- og telleutstyr.

Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing og rensing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle systemene, maskineri og overvåking fjernstyres og logges fra bro via fjernstyrings- og automasjonsanlegg.

M/S «RO FJELL» har DNV klasse ✠1A1, E0 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 87,65 m
Lengde b.p.p 84,24 m
Bredde 17,00 m
Dybde i riss 7,90 m
Draft
5,324 m
BT
3893
NT
1274
Lasterom
4500 m3
DW
ca. 5.500 t
Draft
6,80 m
IMO nr.
9632571

Dekk

For håndtering av lasteslanger, tørking av not og assistanse på merdene, er det montert seks Palfinger kraner på dekk, levert av Bergen Hydraulic; 4 på 48 t/m med 5 tonns vinsj, en på 115 t/m med 10 tonns vinsj og en proviantkran på 23 t/m med 2 tonns vinsj. I tillegg er det montert to ankervinsjer fra Rapp Hydema, mooring vinsjer, varpevinsj med mooring trommel akter og 5 tonns nokker på dekk.

For rengjøring av lasterommene og rørsystem er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem av rederiets eget utviklede vanntåkesystem, som har vist seg å være meget effektivt, sterkt reduserende på kjemikalieforbruket og har gitt meget gode testresultat etter flere års bruk ombord i alle rederiets båter. I tillegg er det montert manuelle høytrykksvaskere, skumleggingsanlegg og ozon desinfisering system.

Ozonanlegget er fra Redox, vacuumpumpeanlegg kommer fra MMC Tendos, Aqua Scan har levert fisketeller og smoltteller er også fra MMC Tendos.

Båten er også utstyrt med nytt 2-farget LED lyssystem og undervannskamera for overvåking av fisken under transport og lasting, og ved arbeid i lasterommet.

Vinduer er levert av Bohamet, og Libra Plast har forestått utvendige dører. Ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og overflatearbeidet er utført av Roja.

I redningsutstyret inngår redningsflåter og MOB-båt fra Mare Safety. Erling Haug har levert diverse brann- og redningsutstyr.

Maskineri

Fremdriften besørges av en Wärtsilä 6L32 dieselmotor med ytelse på 2999 kW v/750 o/min som er koblet til Finnøy propellanlegg via et reduksjonsgear av samme fabrikat. Manøvreringssystem er også en Finnøy leveranse.

Styremaskinen er en Tenfjord, og for å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er fartøyet utstyrt med to Brunvoll sidepropeller, montert forut henholdsvis akter, hver på 770 kW. Service fart er ca. 14,6 knop.

Strømforsyningen besørges av en Cummins Generator Tech akselgenerator på 2000 kW og to Wärtsilä 9L20 hjelpemotorer hver på 1665 kW. Nød-/havneaggregatet er type Nogva Deere 6090 AFM75 på 199 kW.

Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum og Allweiler, og ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo. Proviantkjøleanlegg er en leveranse fra Trondheim Kulde. Ålesund Armatur og Ribonet har levert ventil-/rørutrustning til fartøyet.

CO2 brannslukkingsanlegget kommer fra Autronica Fire & Security.

Innredning

M/S «RO FJELL» er innredet for 13 personer, alle i enkeltlugarer med egen dusj og toalett, men normalt vil fartøyet bemannes av åtte personer. Det er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, laboratorium, kaffebar, kino, sauna, jacuzzi og trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemene som nevnt ovenfor. Fartøyet er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing iht. strengeste krav.

Det er lagt stor vekt på energibesparende tiltak. All oppvarming skjer ved bruk av spillvarme fra eksos på hovedmotor via eksoskjel som er tilknyttet et sentralvarmeanlegg med radiatorer i innredningen, verksteder og dekkshus. For ytterligere energibesparelse er all utvendig belysning og undervannslys i lasterommene av LED type.

R&M Ship Interior har tatt seg av innredningen med møbler fra Troldmyr Møbelfabrikk og innredningsdører fra Norac Baggerød. Teamtec har levert incinerator. Vik Elektro har håndtert elektroarbeidene ombord.

Elektronikk

O. Øverland har levert og montert de elektroniske instrumentene ombord med Furuno FAR-2117 og FAR-2137S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Furuno GP-150 GPS, Telchart T-ECDIS, Olex kartsystem, Cassens & Plath kompass, Anschütz St.22 gyrokompass, Anschütz Pilotstar D autopilot, Furuno FA-150 AIS og Furuno VR-3000 VDR, Furuno FS-1575 MF/HF radiostasjon, FurunoNX-700B navtex, Tron 40S MKII og 45SX nødpeilesendere, Tron SART radar transponder, Furuno Felcom 15 Inmarsat C, Furuno FM-8900 VHF, Tron 20 VHF, Motorola GM 380 og GP340 UHF. Comford og SeaTel har besørget antenner.

Aas Mek. Verksted AS skal levere bnr. 191 og 192 (AAS 1802 ST) som bygges for Bømlo Brønnbåtservice, i september 2013 henholdsvis mars 2014.