Gå til innhold
Annonse
Annonse

Ulstein Verft AS, Ulsteinvik overleverte M/S «POLARCUS ADIRA» som verftets byggenummer 293 til Polarcus den 21. juni 2012.

Skipet som er av Ulstein SX134 design, er søsterskip av «Polarcus Amani» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 2/2012. Skipet beskrives som et Seismographic Research 14-streamer 3D seismic fartøy optimisert for kosteffektiv operasjon og har X-Bow. Norsk Stål har hatt materialleveranser til skipet.

Polarcus ble etablert i 2008, og mange av nøkkelpersonene i selskapet var også involvert i selskapet Eastern Echo som i 2007 kontraherte seks seismikkskip av Ulstein design. Det selskapet ble senere overtatt av Western Geco. Polarcus er nå i gang med å bygge opp en svært moderne flåte miljøvennlige skip. Hovedkontoret er i Dubai.

M/S «POLARCUS ADIRA» er bygget for arktiske forhold med strenge isforhold og skipet kan ta seg frem i opp til en meters tykk is uten assistanse av isbryter. Hele skroget er isforsterket med tykkere spant og hudplater og har de-icing og ice-preventing systemer i forbindelse med kritiske tanker og rørledninger. Propeller, gear og thrustere er også dimensjonerte for operasjoner i is. Herav følger at skipet har klassenotasjonene ICE-A1* og WINTERISED BASIC. Rømningsveiene er også beskyttet mot ising. Et komplett radarsystem type SHN X9 fra Sea-Hawk Navigation er installert for å bedre navigeringen i isfarvann.

Seismikkoperasjonsrommet går over to dekk og er plassert midtskips. Skipet har helikopter dekk og er bygget i henhold til IMOs trygghetskrav for Special Purpose Ships.

«POLARCUS ADIRA» fører Bahamas flagg og er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, ICE-1A*, WINTERIZED BASIC, SPS, SF, COMF-V(3), HELDK, E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, BWM-T, TMON.

Hoveddata:

Lengde o.a. 92,00 m
Lengde b.p.p.
84,96 m
Største p.sp 21,00 m
Dybde i riss 9,00 m
Dw
4.472 t
Draft design
6,50 m
Dranf scantling
7,50 m
GT ca.7894
Bollard pull ca. 125 t
Slepekraft seismic 82 t
IMO
9610183

Tankkapasitet for MDO er 2030 m3, for ferskvann 1032 m3, for vannballast 2170 m3 og for urea 289 m3.

Maskineri

Skipet har dieselelektrisk fremdriftssystem levert av ABB som består av fire Wärtsilä 9L20 dieselgeneratorsett hver med ytelse på 1720 kW og to av type 9L26 hver med ytelse 2850 kW og to Scana Propulsion propellanlegg hver på 4400 kW som drives av elektro motorer fra ABB via Scana Propulsion ACGTS 1000 reduksjonsgear. Nødaggregatet er type CAT.

Thrusterutrustningen omfatter tre Brunvoll leveranser; en tunnel thruster akter på 820 kW, en tunnel thruster forut på 1200 kW og en azimuth på 850 kW. Styremaskin er type Tenfjord som opererer Becker ror.

Allweiler har levert pumper, separatorer kommer fra Alfa Laval og Sperre og Atlas Copco (arbeidsluft) har levert kompressorene. Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Teknotherm har supplert proviantkuldeanlegg. Kjelutrustning er leveranse fra Ulmatec Pyro. SCR system for NOx reduksjon er fra H+H Umwelt. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra AS Norco Oslo.

Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av vanntåke systemer fra Wilhelmsen Ships Equipment både i maskinrom og kontrollrommene.

Dekk

Områdene for seismikk omfatter blant annet operasjonsrom, rack rom, akter dekk lager, bird shack, air gun kontrollrom, teknisk bibliotek, tail buoy workshop og streamer lager reparasjonsrom. BT Entreprenør har levert skipsdørk fra Weber Marine Products.

Baro Mek. Verksted har levert gun-flottører og barovaner, LMF har stått for seismikk kompressorer og HPU seismisk utstyr er fra RRM. Samme firma (Odim) har levert seismisk dekksutstyr. Streamer type er Sercel Sentinel solid streamers og posisjoneringssystem type ION DigiBIRD depth controllers og DigiRANGE acoustics. Partner Plast AS har levert 17 stk. Tail Buoys.

Helidekket er integrert i skroget. Kranutstyr kommer fra Aukra Maritime og Odim Abas (RRM Molde). Evotec har levert dekksmaskineri, vindusviskere er fra Wynn, Fossen Shipping har hatt leveranse i form av ankerutrustning mens utvendige dører er fra Libra Plast.

Cathelco har levert “impressed current cathodic protection” (ICCP) system for skroget og anti-fouling systemer for røropplegg.

I redningsutstyret ombord inngår seks flåter fra Mare Satety, MOB-båten er fra Norsafe og davitene fra Vestdavit. De to arbeidsbåtene er levert av Westplast, og hospitalutstyr kommer fra Medi 3.

Innredning

M/S «POLARCUS ADIRA» er innredet for 60 personer med 32 enkeltlugarer og 14 dobbeltlugarer. Messe, bysse, hospital, dagrom, kontorer og konferanserom inngår i innredningsarrangementet.

Paneler på innvendige skott kommer fra Contech, og Maritime Møbler har tatt seg av møbelleveransen til skipet. Vaskeriutstyr er fra Miele, og Mare Safety har levert Beha bysseutstyr. Jets Vacuum har levert toalettsystemet ombord.

Ulstein Power & Control har levert hovedtavle og brokonsoll og har utført elektro installasjonene. Noratel har supplert transformatorer. Ulstein Power & Control har også levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret ombord. IAS er levert av Høglund Marine Automation, og DP-anlegget er en Kongsberg Maritime leveranse.

Ulstein Verft AS skal levere bnr. 294 til Ulstein Group i 3. kvartal i år. Videre kommer bnr. 295 til Eidesvik Offshore og bnr. 300 til GC Rieber Shipping i februar 2014.