Gå til innhold
Annonse
Annonse

Aker Yards AS, Søviknes kunne 12. oktober overlevere UT 712 L nybygget M/S «OLYMPIC OCTOPUS» til Olympic Shipping AS, Fosnavåg. Byggenummer 147 er beskrevet som en Multifunctional Anchor Handler. Nyutviklet teknologi fra Nordvestlandet gjør skipet helt unikt.

Den nye teknologien gir økt sikkerhet for mannskapet, bedre posisjonering, mindre støy og vibrasjon, samt lavere forbruk av drivstoff. Motoren er nyutviklet for bedre ytelse. I tillegg er styring og kontroll av utstyret gjort enklere og bedre.

Kontrakten ble inngått i april i fjor til pris cirka 270 millioner kroner, og levering ble da oppgitt til juli 2006. En av grunnene til forsinkelsen, eller kanskje den eneste, er flom på Donau som forsinket skrogleveringen. Skroget er fra Tulcea som ligger relativt nær Donaus utløp, mens det andre Aker skrogverftet, Braila, ligger noe lengre opp elven.

– Det finnes mange store og moderne offshore-fartøy, forteller skipsreder Stig Remøy i Olympic Shipping. – Men de fleste er bygget for, og har oppdrag i, Nordsjøen. “Olympic Octopus” derimot, er utstyrt for et større geografisk arbeidsområde. Han mener teknologien ombord er sjelden.

– Jeg tror for eksempel at den nye Rim Drive thruster-teknologien fra Rolls-Royce er helt essensiell for fremtiden med tanke på miljø og effektivitet, poengterer han. Octopus (blekksprut) navnet henspiller på Rolls-Royce sitt nye system for fjernstyring av tau, vaier, kjetting og sjakler. Firmaet har konstruert spesielle manipulatorer som fungerer som mekaniske “armer” for kranene. Det er disse som har gitt inspirasjon til skipets navn.

M/S «Olympic Octopus» er klasset i DNV til klasse @1A1, Tug Supply Vessel, SF, E0, DynPos AUTR, Tmon, COMF-V(3), Clean, Ice-C, OilRec (NOFO 2004) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
78,30 m
Lengde p.p.
68,20 m
Bredde største
17,20 m
Dybde i riss h.dk.
8,30 m
Draft design
6,30 m
Draft max.
6,80 m
Max freeboard in rescue op.
2,50 m
Dwt
ca. 2.600
Dekksareal
510 m2
Dekkslast
900 t
GT
ca. 3050
IMO no.
9355771

Tankkapasitetene er 1000 m3 brennolje, 1000 m3 ferskvann, 230 m3 dry bulk og 700 m3 ballast/drillwater.

Maskineri
Fremdriften besørges av to Bergen B32:40V12P dieselmotorer, hver med ytelse 6000 kW v/750 o/min som driver to Kamewa Ulstein propellanlegg. Skipets fart er ca. 18 knop ved 4,5 meters dypgang.

Rolls-Royce har utviklet et system for fjernsty

ring av tau, vaier, kjetting og sjakler, som utsettes for store spenninger. Det nye systemet er bygget opp rundt to cargo railkraner med dobbel bom som kjører på skinner langs hele arbeidsdekkets reling. Heisbommen har en vinsj og kan flytte utstyr til og fra et hvilket som helst punkt på dekk samt rekke ut over siden og akterenden. Når kjetting og vaier håndteres benyttes arbeidsbommen. Rolls-Royce har konstruert spesielle manipulatorer som fungerer som mekaniske “armer” for kranene.

Nybygget har bekvemmeligheter for 28 personer og kan ta imot opptil 280 personer i en standby/rescue situasjon. R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene ombord, og Mare Safety har levert Beha bysseutstyr. Forbrenningsanlegget er fra Kay Lindegard type SH20SM, Global Enviro har supplert avfallspresse og toalettsystemet er fra Jets Vacuum.

Rolls-Royce Automation System (RRAS) inkluderer alarmovervåking, kontrollsystemer, tankovervåking og systemet for kraftstyring. Emil Langva AS har levert navigasjons- og kommunikasjonspakken til fartøyet. RRM har levert DP2 systemet, og satellitt-TV er fra SeaTel.

*

Aker Yards, Søviknes skal levere bnr. 150 en 198 pbe LNG ferge til Fjord 1 i oktober og et søsterskip i desember. Bnr. 157 som skal leveres i mars 2007, er en PSV for Gulf Offshore, bnr. 152 et ROV fartøy for Geo ASA kommer i mai, bnr. 153 er en PSV for levering i september og «Skandi Acergy» skal være klar innen utgangen av 2007.Våren 2008 skal bnr. 703 leveres til Dofcon og et søsterskip følger et år senere.