Gå til innhold
Annonse
Foto:Harald Valderhaug
Foto:Harald Valderhaug
Annonse

Olympic Shipping AS v/Olympic Green Energy KS overtok M/S «OLYMPIC ENERGY» fra STX OSV Aukra den 29. mars 2012 som verftsgruppens byggenummer 764. Dåpen fant sted 24. mars med Marianne Synnes som gudmor.

At det har vært stor aktivitet ved verftet, vises ved at overleveringen fant sted bare en uke etter leveringen av «Skandi Kvitsøy» til DOF.

Nybygget er av STX PSV06 LNG design, og kontrakten ble inngått i september 2010. Skroget er bygget ved Tulcea i Romania. Skipet beskrives som et Multipurpose Field Supply fartøy med lavt bunkersforbruk, lavt støynivå, høyt sikkerhetsnivå og med stor grad av operasjonsfleksibilitet. Skipsprisen er på cirka 400 millioner kroner.

Skipet kan operere med LNG eller dieselolje som drivstoff. Det gir fleksibilitet og mulighet til å redusere miljøutslippene. Ved bruk av flytende gass blir det oppgitt at NOx utslippene reduseres med 92%, CO2 med 23% og SOx med 100%. Skipets skrog betegnes som innovativt og er bygget for å minimere bølgemotstanden, noe som igjen betyr lavere drivstofforbruk.

Gaveprofessorat

I 2010 opprettet STX OSV og Olympic Shipping et femårig gaveprofessorat ved Høgskolen i Ålesund til Vilmar Æsøy. Æsøy har lenge vært med på å utvikle miljøvennlige løsninger som brukes i nye LNG-motorer. Professoren mener at det har skjedd et taktskifte i offshoresektoren “mye takket være norske verft og næringsklyngene rundt disse”. De maritime aktørene jobber tett sammen for å utvikle de nødvendige teknologiske løsningene slik at fremtidens skip kan bli enda grønnere. Dette er gjerne løsninger som adopteres fra andre næringer som ligger langt fremme på miljøteknologi.

M/S «OLYMPIC ENERGY»

har klasse i DNV med notasjonene ✠1A1, Supply Vessel SF, EO, DynPos AUTR, Clean, Comf-V (3), Naut-OSV (A), Ice C, SPS, DK(+), HL(2.8), LFL*, Oilrec acc. to DNV and NOFO 2009 guidelines, NMD Standy/Rescue, Gas Fuelled.

Skipet fører NOR flagg og skal etter det vi forstår innledningsvis arbeide i spot markdet.

Hoveddata:

Lengde o.a. 94,30 m
Lengde b.p.p.
84,90 m
Bredde største
20,00 m
Dybde i riss til h.dk.
8,30 m
Dw
5.066 t
Draft design
5,90 m
Draft max.
6,80 m
GT
5197
Dekk 1000 m2
Dekkslast
2.800 t
IMO nr.
9603829

Tankkapasitetene er 1150 m3 bunkersolje, 200 m3 LNG, 1100 m3 ferskvann, 2450 m3 vannballast/drill water og 1950 m3 ORO.

Maskineri

Skipets dual-fuel fremdriftssystem består av to Wärtsilä 6L34DF motorer hver med ytelse på 2610 kW v/720 o/min, to CAT 3516C motorer hver på 2350kW v/1800 o/min og to RRM Contaz 15 propeller hver med ytelse på 2200 kW. Nødaggregatet drives av en Nogva Scania DI1262M motor på 285 kW.

For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med 2 x RRM 2200 DPN FP thrustere og en azimuth type TCNS 73/M-180, alle med 880 kW ytelse. Fjernkontroll er type Helicon-X3, og joystick er type Poscon.

Pumpeutrustningen er levert av Ing. Per Gjerdrum, og kompressorer er fra Sperre og Tamrotor. Ventilasjonsanlegget er en STX Electro HVAC leveranse, og kjelutrustningen kommer fra Parat Halvorsen. Nilsen Frys & Kjøleteknikk har stått for kuldeproviantanlegget. Inertgassystemet er levert av Wilhelmsen Ships Equipment, og Cryo AB har levert LNG anlegget. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.

Brannsikkerheten ombord er ivaretatt med et Flexifog system fra Autronica.

Dekk/diverse

Randaberg Industries har levert dry bulk anlegget. Dekksmaskinerileveransene kommer fra RRM, og TTS Ships Equipment har levert to kraner på 3t/15m henholdsvis 1t/10m. Vindusleveransen er fra Bohamet, FencoNor har forestått leveransen av fendere mens Fossen Shipping har supplert ankerutrustningen. Libra Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører kommer fra IMS. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling.

I redningsutstyret ombord inngår seks Viking redningsflåter og Mare GTC 700 MOB-båt fra Mare Safety.

M/S «OLYMPIC ENERGY» er innredet for en besetning på 28 personer med 14 enkeltlugarer og syv dobbeltlugarer. Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering, og styrehusstoler er en RRM leveranse. Jets har levert toalettsystemet, og Teamtec har supplert incinerator. Mare Safety har levert Beha utstyr til byssen.

De elektriske installasjonene er utført av STX Electro, og samme firma har stått for PMS, alarm, automasjon og IAS. DP-anlegget er type RRM ICON, og STX Electro tatt seg av det elektroniske utstyret.

STX OSV Aukra skal nå levere to MRV 05 nybygg bestilt av DOF.