Gå til innhold
Annonse
Annonse

Seismikkskipet M/S «OCEANIC PHOENIX» ex «Geowave Master» var ferdig ombygget ved Bergen Group Halsnøy i begynnelsen av april 2011 og ble tilbakelevert til rederiet Master and Commander AS. Driften av skipet er det DOF Management AS som står for, og skipet er utleiet på langdtidskontrakt til franske CGG Veritas.

Da intensjonsavtalen for ombyggingen ble skrevet, ble det oppgitt at samlet verdi på ombyggingen ville beløpe seg til 160/170 millioner kroner.
For å kunne gjennomføre en slik omfattende ombygging innen tidsfristen, og samtidig foreta et omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid ombord, har Bergen Group Halsnøy hatt hjelp av dyktige underleverandører på prefabrikert stål, elektro/automasjon, innredning, isolering, rørinstallasjon og maling.

Skipets historie
Skipet ble bygget som «Kouki Maru» ved Kanrei Shipbuilding Co. i Japan i 2000 som kabellegger. I begynnelsen av 2006 kjøpte Geo ASA henne sammen med «Koushin Maru» 3.628 tdw bygget 1998 Hitachi for totalt ca. $50 millioner. «Kouki Maru» ble til «Geomaster», og etter endt kontrakt med TS-marine ble det i november samme året inngått syv års certeparti med Wavefield Inseis som involverte ombygging til seismikkfartøy. Kort tid etter ble skipet solgt til et norsk selskap der selger skulle ha 20% og fortsette som manager. Etter ombyggingen den gangen fremstod «Geowave Master» som et moderne 12 streamers / 3D seismikkskip.

Ombyggingen
Selve ombyggingen ved Bergen Group Halsnøy innbefattet hovedsakelig installasjon av nytt propellfremdriftssystem, installasjon av ekstra generatorkapasitet, samt ombygging og oppgradering av seismikk arrangementet.
Samtidig ble det foretatt oppgradering og vedlikehold av innredning, samt eksisterende skips- og seismikksystemer.
Etter demobilisering og diverse forberedelser på verftet, ble «OCEANIC PHOENIX» tørrsatt, og selve ombyggingsarbeidet startet opp helt i slutten av 2010.
Det har gått med ca. 120 tonn nytt stål hvorav mesteparten i form av nye seksjoner i akterskipet samt til nytt mellomdekk på seismikkhangaren. Vannballastankene i akterskipet er blitt konvertert til styremaskin-, motor- og gearrom. Det er også arrangert med nye frekvensomformere og tavlerom for det nye fremdriftsanlegget.
De tre fremdriftsthrusterne er blitt erstattet med leveranser fra Finnøy Gear & Propeller bestående av to faste propellinjer bestående av CP propell i dyse oppkoblet til hver sitt twin input/single output gear med elektrisk drift, samt styring som nå besørges av styremaskin fra Tenfjord. Det dieselelektriske anlegget er levert av Siemens, og de to nye hovedmotorene er type CAT 3516C hver med ytelse på 2350 bkW v/1800 o/min.
Ombyggingen har ført til at skipet nå fremstår med større trekkraft, mer redundans, samt er bedre tilpasset seismiske operasjoner.
Det seismiske arrangementet er bygget om til 16 streamers kapasitet ved å flytte eksisterende vinsjer og ved installasjon av nye vinsjer med større kapasitet for skyteluftkabler. Samtidig er det montert nye hjelpevinsjer, nytt spolearrangement og tauepunkt for kabler, samt nytt utstyr for håndtering av deflektorer. Det er også montert to ekstra generatorsett fra AVK for økt kraftproduksjon til kompressorene.
Skipets automasjons- og PMS anlegg (Kongsberg Maritime) er blitt oppgradert og utvidet for å kunne håndtere alle endringene og nytt utstyr. Også DP-anlegget fra Kongsberg Maritime er blitt oppgradert for å være bedre tilpasset seismikkoperasjoner.

M/S «OCEANIC PHOENIX»
Hoveddata:

Lengde o.a. 114,30 m
Lengde b.p.p 101,80 m
Bredde
19,20 m
Dybde i riss til h.dk.
12,00 m
Draft 7,50 m
GT
11368
NT
3411
NT
9227754

Klasseselskap er DNV med notasjoner ✠1A1, HELDK, RP, E0, TMON.

Leveranser/arbeider
Ing. Per Gjerdrum har levert pumper, og separatorer kommer fra GEA Westfalia. Lido Marine har utført isolerings- og innredningsarbeidene. Bergen Group Skarveland har utført rørinstallasjoner, og Nyborg har supplert vifter. Brannslukkingsanlegget i maskinrommet er levert av Autronia Fire and Security.
Streamer/umbilical vinsjer er levert av Evomec, mens AMGC har stått for “lead-in/spread rope” vinsjer. Hydrauliske lukedeksler kommer fra Maritim Trading. Libra Plast har forsynt skipet med utvendige dører og GRP-dører.
Skipet er oppmalt med Hempel malingsprodukter, og arbeidet er utført av Husnes Sandblåsing & Sprøytemaling AS.
Elektroinstallasjonene er utført av Rolls Royce Marine (PES Austevoll), og samme firma har levert hovedtavle og startere.