Gå til innhold
Annonse
Annonse

Atlantic Offshore Management AS overtok Havyard 832 L nybygget M/S «OCEAN PRIDE» fra Havyard Ship Technology AS den 2. februar 2012 som verftets byggenummer 103. Dåpen fant sted i Bergen den 4. februar med Hedwig Øgreid som gudmor. Registrert eier av skipet er North Sea PSV AS.

Rederiet befinner seg på Ågotnes (Coast Center Base) utenfor Bergen og har også kontor i Aberdeen. For tiden opererer det 24 fartøyer. Nybygget skal arbeide på spot markedet i Nordsjøen, et marked som per midten av februar betaler ca. £6/7.000 per dag for PSV’er.

Verftskontrakten ble inngått så sent som i slutten av mars 2011 – rederiet het da Sartor Offshore – til pris på ca. 320 millioner kroner. Det var da også en opsjon med i bildet som antageligvis ikke ble utøvet.

M/S «OCEAN PRIDE» fører NOR flagg med Bergen som registreringshavn og er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, OILREC, SF, LFL*, COMF-V(3)C(3), E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8). Skipet er utstyrt for rednings-og standbyoperasjoner i henhold til NMD for totalt 200 personer og kan gjennomføre oljevernoperasjoner (NOFO 2009).

Hoveddata:

Lengde o.a. 86,00 m
Lengde b.p.p 74,40 m
Bredde største 17,60 m
Dybde i riss til h.d. 7,70 m
Draft
6,40 m
GT 3309
NT 1395
Dw 3.919 t
Dekk
900 m2
IMO nr.
9526021

Tankkapasitetene er (alle tall “circa”) 1030 m3 brennolje, 760 m3 ferskvann og 2350 m3 vannballast/drill water.

Maskineri

Skipet har dieselelektrisk fremdriftsmaskineri levert av Norwegian Electric Systems med 4 x CAT 3512C dieselmotorer hver med ytelse på 1628 kW, 4 x Marelli generatorer og 2 x Schottel STP 1212 propellanlegg hver med ytelse på 1600 kW. Wilhelmsen Maritime Services har levert SCR systemet.

Skipet er utrustet med tre Brunvoll sidethrustere hver på 880 kW. Nødaggregatet har en Perkins 6TGZAM motor på 124 kW.

Pumpeutrustningen er fra Allweiler, Sperre og Tamrotor (arbeidsluft) har stått for kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval og RWO. Ventilasjonssystemet er levert av Aeron, og Nyborg har supplert vifter. Parat Halvorsen AS har levert kjelutrustning, mens tank sounding anlegget er fra XTronica. Proviant kuldemaskineriet er en leveranse fra Florø Kjøleservice, og Optimarin har levert ballastvann behandlingssystemet til nybygget. Flowmeter er fra AM Instrumentering.

Isoleringsarbeidet i maskinrommet er utført av Maritime Montering. Autronica har stått for brannslukkingsanlegget med -varslingssystem fra Thorn Security.

Dekk

Dry bulk anlegget er fra Van Alst Marine & Offshore B.V. Dekksmaskinerileveransen kommer fra Adria Winch, Kroatia, og TTS Marine Cranes har levert kraner. Vanntette skyvedører er fra IMS, og Libra Plast har levert utvendige dører. Lanterner og lyskastere er Tranberg leveranser. Gurskøy har levert landganger, og vinduene er av Bohamet fabrikat. Fossen Shiping har tatt seg av ankerutrustningen, fendere er fra FencoNor mens Varde har supplert fortøyningsutstyr og har også levert noen utvendige dører.

Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer. Redningsutstyret består av blant annet Viking redningsflåter og MS GTC 700 MOB-båt, begge deler fra Mare Safety og sistnevnte i davit fra Aukra Maritime.

Innredning

M/S «OCEAN PRIDE» er innredet for et mannskap på 23 personer, og Maritime Montering har utført innredningsarbeidene. I byssen er Beha bysseutstyr på plass, og Miele har levert vaskeriutstyr. Toalettsystemet er en Jets Vacuum leveranse.

Brokonsoller kommer fra Elpro som også har stått for hovedtavle sammen med NES. Noratel har levert transformator.

Elektronikk

Havyard Power & Systems har levert IAS og den elektroniske utrustningen med blant annet Furuno FAR-2837 og FCR-2817 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Taiyo TDL-1550 peiler, Furuno DS-80 logg, 2 x Furuno GP-150 GPS, 3 x Anschütz St. 22 gyrokompass, Anschütz Pilotstar D autopilot, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3010 VDR, Sailor CU-5000 MF/HF GMDSS radiostasjon, JRC NCR-333 navtex, Telchart ECDIS, Sailor TT 3000 Inmarsat C, Motorola UHF og 3 x Sailor SP-3520 VHF samt RT 5020 og RT 6210 VHF.

K-POS DP21 DP-anlegget er en leveranse fra Kongsberg Maritime.

Havyard Ship Technology skal levere bnr. 106 til Supply Service i mars og nok et skip til samme rederi med bnr. 109 i juni. I desember kommer bnr. 107, en Havyard 833L PSV, som bygges for Havila Shipping. Bnr. 112 og 113 skal leveres til Global Offshore i 1. og 2. kvartal 2013, og Forland Shippings nybygg (Havyard 857) skal være ferdig i august samme år.