Gå til innhold

– CSV fra Vard Søviknes

Ocean Solstad AS som eier og Solstad Shipping som manager tok levering av subsea fartøyet M/S «NORMAND VISION» som byggenummer 811 fra Vard Søviknes den 1. juli 2014. Skipet gikk direkte inn på kontrakt med Ocean Installer for fast periode på åtte år – pluss opsjoner. Skroget er bygget i Romania.

Skipets opprinnelige designbenevnelse var STX OSCV 06L, forøvrig samme grunndesign som flere andre store skip, eksempelvis «Skandi Acergy», «Skandi Arctic», «Skandi Aker» (Skipsrevyens Ship of the Year 2010), «Aker Wayfarer», «Normand Oceanic» og «AMC Connector» – alle behørig omtalt i SKIPSREVYEN. Underveis i prosessen er designbenevnelsen på “Normand Vision” endret til VARD 3 06.

M/S «NORMAND VISION» ble døpt ved verftet den 2. juli med næringsminister Monica Mæland som gudmor.

I forbindelse med omtalen av «Normand Oceanic», levert 31. mars 2011, het det seg at det var det største skipet som var blitt bygget for Solstad Offshore (156,9x27m, GT 16511). Dagens nybygg, M/S «NORMAND VISION», har mål som 156,7x27 m, GT 16954 og dekk på 2100 m2, samt utstyr som 150 tonn VLS og 3000 tonn carousel under dekk.

Sentrale utstyrsleverandører som National Oilwell Varco og Huisman har også spilt en viktig rolle i utviklingen av utstyrsløsningene ombord. Skipets WROV-systemer i hangarer sjøsettes gjennom hver sin moonpool. Kranene (400 t og 100 t) kan arbeide ned til 3000 m dyp.

Første oppdraget gikk til Draugen-feltet for installering av undervannsstrukturer, fleksible rørledninger og kontrollkabler for A/S Norske Shell.

Prisen for nybygget inkludert VLS er ca. US$250 millioner. I forbindelse med overtakelsen av skipet ble det trukket et langsiktig lån på $187,5 millioner fra Eksportkreditt Norge, garantert av SpareBank 1 SR-Bank ASA og GIEK.

 

Nybygningskontrakten/Ocean Installer

 

Byggekontrakten ble inngått i juni 2012, og kontrahent var da Solstad Offshore ASA og Ocean Installer AS. Solstad skulle da ha en 30 prosent eierandel i skipet og Ocean Installer de resterende 70 prosent. Solstad hadde imidlertid en opsjon på å øke andelen til 50 prosent. Det felleseide selskapet hadde så inngått en fem år fast kontrakt (pluss opsjoner) med Ocean Installer AS med oppstart fra leveringstidspunktet fra verft.

I april 2014 solgte Ocean Intaller sin 70 prosent andel til Solstad Offshore, og sistnevnte ble dermed 100 prosent eier i skipet. Samtidig ble charter perioden endret til åtte år fast pluss 2x1 års opsjoner.

Ocean Installer skal bruke skipet for utførelsen av offshore operasjoner for A/S Norske Shell og Statoil på norsk sektor i Nordsjøen. SURF (Subsea structures, Umbilicals, Risers, Flowlines) kontrakten med Statoil ble avtalt i september 2013 med total fast kontraktsverdi på ca. $55 millioner og opsjoner som kunne øke verdien til $95 millioner. M/S «NORMAND VISION» skal brukes som hoved installasjonsfartøy for kontrakten.

Skipet fører Isle of Man flagg  og er klasset i DNV med notasjonene ✠ 1A1, ICE-C, SPS, SF, COMF-V(3)C(3), HELDK-SH, CRANE(N), E0, DYNPOS-AUTRO, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, VIBR, Recyclable, DK(+), BIS, TMON.

 

M/S «NORMAND VISION»

 

Hoveddata:

Lengde o.a. ..........................................................................................................  156,70 m

Lengde b.p.p. ....................................................................................................... 144,60 m

Bredde p.sp. .........................................................................................................  27,00 m

Dybde i riss til h.dk. .............................................................................................  12,00 m

GT ...........................................................................................................................  16954

NT .............................................................................................................................  5087

Dw ..................................................................................................................  ca. 12.000 t

Draft scantl. ............................................................................................................  8,52 m

Dekksareal ......................................................................................................  ca. 2100 m2

IMO ....................................................................................................................  9665530

Tankkapasitetene er 1850 m3 drivstoff, 1200 m3 ferskvann, 9000 m3 vannballast.

 

Maskineri

 

Skipet har diesel-elektrisk fremdriftssystem med fire Wärtsilä dieselmotorer, to av type W12V32 hver med ytelse 5530 kW og to av type W9L32 hver på 4150 kW. Generatorene omfatter to på 6150 kVA og to på 4200 kVA.

Propellanleggene består av to Wärtsilä 4E10 controllable pitch propeller hver med ytelse 5000 kW med to Wärtsilä SV95 reduksjonsgear. Nødgenerator er CAT C18, og havneaggregatet type Wärtsilä 8L20. Vard Electro har levert hovedtavle.

Styremaskin er type RRM Tenjord, og ror er Becker leveranser. Thrusterutrustningen utgjøres av to Wärtsilä CS250-350 MNR LMT azimuth thrustere hver på 2000 kW og fire Wärtsilä CT 275 manøvreringsthrustere hver på 2200 kW, to montert forut og to akter.

Pumpeutrustningen og ferskvannsgenerator kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og TMC har levert kompressorene og separatorene er fra GEA Westfalia. AM Instrumentering har levert flowmeter. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.

Vard Accommodation HVAC har tatt seg av ventilasjonssystemet, og kjelutrustning er fra Ulmatec Pyro. Enwa har levert omvendt osmoseanlegg. Wärtsilä har stått for SCR systemet, og Florø Mek. Verksted har bygget urea anlegget. Brødrene Dahl har hatt rørleveranser til nybygget. BWT systemet er fra Ing. Per Gjerdrum. Danfoss Semco har levert water mist system for brannslukking.

 

Dekk

 

Offshorekranene som nevnt ovenfor (på 400 og 100 tonns kapasitet), er levert av National Oilwell Varco. Cargotec har supplert hjelpekraner.Huisman har levert VLS (vertikalt leggesystem) med kapasitet på 150 tonn. Carousel er fra Maats.

Skipet er utstyrt med to WROVs med to hangarer og hver sin moonpool. LARS systemet er type RR Odim. Seaonics har supplert vinsjer, og ankerutrustningen kommer fra Sotra Marine Produkter.

Helidekk er levert av Maritime Products som også har stått for skumslukkesystem for dette. Libra Plast har levert utvendige dører og luker, mens vanntette skyvedører er fra IMS. Bohamet er vindusleverandør, og typhon er fra Tranberg.

Produkter fra Akzo Nobel Coatings er anvendt for oppmaling av fartøyet, og katodisk beskyttelse er håndtert av MPE Cathodic.

Redningsutstyret innbefatter Noreq leveranser som livbåter m/davit, MOB-båt m/davit, mens redningsflåter er av Viking fabrikat. Survitec har supplert sikkerhetsutstyr til skipet.

 

Diverse

 

M/S «NORMAND VISION» har lugarkapasitet for 140 personer fordelt på 68 enkeltlugarer og 36 doble, og innredningsarbeidene, inkludert bysseutrusning, er utført av Vard Accommodation. Incinerator kommer fra Teamtec, og compactor er fra Uson Marine. Toalettsystemet er Jets leveranse. Vard Electro har utført de elektriske installasjonene, inkludert brokonsoller.

DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime med referansesystemer 2xHIPAP, 3xDGPS, 1xTaut wire, 1xCyscan, 1xRadius og 2xSeapath 300. Emil Langva AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret til skipet.

 

-

 

VARD Søviknes skal levere bnr. 800 som er et OSCV fartøy, til DOF i april 2015.