Gå til innhold
M/S «Normand Maximus» - det hittil største offshore skip levert fra et norsk verft. Foto: Harald Valderhaug
M/S «Normand Maximus» - det hittil største offshore skip levert fra et norsk verft. Foto: Harald Valderhaug

Solstad Offshore avholdt høytidelig dåp av sitt siste flåtetilskudd - M/S «Normand Maximus» - fredag den 15. juli 2016. Primo august fikk vi opplyst at levering var nært forestående, men det skulle gå enda tre måneder før alle formaliteter i forbindelse med overleveringen var på plass. Formell levering var 28. oktober 2016.

Med en prislapp på nær 3 milliarder kroner er det ingen lettvekter vi snakker om, og det har tatt lang tid å få alle formaliteter på plass. Opprinnelig plan var at skipet skulle overleveres medio juli 2016. Av Solstad sin 2. kvartalsrapport 2016, og en presentasjon ultimo august i Rederiforbunds lokaler i Oslo, fremkom det at fullfinansieringen da var sikret gjennom et såkalt sale/leaseback arrangement. Nå ble det opplyst at levering var utsatt til medio september.

Fakta: Solstad Offshore ASA tok levering av kjempeskipet lørdag den 28. oktober 2016 via det 25/75 (AGC Maritime Yield Fund I LP) eide affilierte selskapet Maximus Limited. Samtidig tok skipet oppstart på sin åtte år lange kontrakt med Saipem. Etter hva vi forstår har Solstad rett til å kjøpe skipet når kontrakten med Saipem utløper. Det opplyses at «Normand Maximus» er utviklet i nært samarbeid mellom Solstad, Saipem og Vard. Lengde/bredde er 180/33 meter og hun er utrustet med en 900 tonn AHC offshore kran og et 550 tonn vertikalt top tension lay-system som muliggjør legging av fleksible rør med stor diameter i det som karakteriseres som ultra-deepwater environments. Langtidsfinansieringen består av et konsortium av DNB, NIBC, Swedbank, GIEK og Eksportkreditt Norge.

Nybygget beskrives som et avansert subsea konstruksjonsskip av Vard 3 19 design, spesielt utrustet for rørlegging og krevende konstruksjonsoppdrag på store havdyp. Skipet er både det største i Solstads flåte av 44 skip og det største offshore-skipet noen gang levert fra et norsk verft.

Kaptein Bjørn Rønnevik fra Solstad og Vars prosjektleder Michael Johnsen da skroget ankom Brattvåg i desember 2015.
Kaptein Bjørn Rønnevik fra Solstad og Vars prosjektleder Michael Johnsen da skroget ankom Brattvåg i desember 2015.

Vard Design i Ålesund forteller at man har lagt stor vekt på skroglinjene under vann for lav motstand i transitt samt at skroglinjene over vann er optimalisert i forhold til fartsegenskaper og lavt energiforbruk. M/S «Normand Maximus» har et operasjonsvindu på 100 døgn og det er lagt betydelig vekt på så vel delikat som funksjonell innredning med innvendig lave støy- og vibrasjonsnivåer. Et SeaQ kommunikasjons- og underholdningssystem er også på plass. Separate maskinrom og god operasjonskapasitet er arrangert også med tanke på maksimal sikkerhet ved brann.

M/S «Normand Maximus» er klasset i DNV GL med notasjonene +1A1, E0, DYNPOS-AUTR, DK(+), CRANE, HELD-SHF (only refuelling) (CAA-N), ICE C, WINTERIZED BASIC, CLEAN DESIGN WITH NAUT-AW and RECYCLABLE, comf-V(3) C(3), SPS, TMON, BIS, SF, VIBR, DEICE. ERN I DP2 mode er 99, 99, 99, 99 og i DP3 mode 99, 99, 99, 93 med station keeping i DP2 på 5 meter HS ved 3 kn strøm og 3,5 m HS ved 2,2 kn strøm i DP3 modus. Skroget er bygget ved Vard Tulcea og som man kan se av det ene bildet ankom det Brattvåg med høy grad av ferdiggjøring, bl.a. er kraner m.m. ferdig installert om bord.

Det diesel-elektriske fremdriftsanlegget består av et Siemens BlueDrives system hvor Wärtsilä har levert 4 stk. 8L32 generatorsett, to stk. 9L32 generatorsett, ett Wärtsilä 9L20 generatorsett, to reduksjonsgir og to vridbare propeller. Styremaskin type SR743-FCP og ror type FM 3000X4800 er av Rolls-Royce fabrikat. Thrusterutrustningen er også levert av Wärtsilä og omfatter 2 stk. tunnelthrustere forut på 3000 kW, 2 stk. opptrekkbare thrustere forut på 3500 kW samt 2 stk. tunnelthrustere akter på 3000 kW.

Vard leveransene omfatter alle navigasjons- og kommunikasjonssystemer så som GMDSS A3, SeaQ NavCom, SeaQ brokonsoller og ECR, broalarmer, kommunikasjonssystem for heli-dekk, ClearCom systemet og CCTV anlegget. Innen fagområdene Power and Automation har VARD forestått SeaQ IAS, Tanksounding system og tavler. Elektrisk og elektronisk systemintegrator har vært Vard Electro. Hovedtavler og PMS er del av Siemens sin omfattende leveranse. Vard Accommodation, HVAC har utført arbeidene med ventilasjonsanlegget, mens Vard Electro har tatt seg av brannvarslingsanlegget om bord. Autronica har levert skipets vanntåkeanlegg.

"Normand Maximus" under sjøprøver i juni 2016.

Hoveddekket er på hele 2400 m2 @ 15 t/m2, med totalkapasitet for 12.000 tonn last. Underdekk karusell kapasitet er på 6000Te fleksible rør/kabler samt en karusell over dekk med kapasitet på 3800 tonn. På dekk aktenfor overbygget står et 55 meter høyt 550Te rørleggingstårn med 2 x 275Te tensioners levert av Reel Imeca. Skipet er utrustet med 2 stk. offshorekraner fra National Oilwell Varco med løftekapasitet på hhv. 150 og 900 tonn. Øvrig krankapasitet er levert av Seaonics og Munck Crane. Fortøyningsvinser er fra Norwegian Deck Machinery med tauverk fra Mørenot. Om bord er arrangert med 2 stk. moon pooler med LARS-system for ROV fra Seaonics. Videre er hun utrustet med en AHC A&R på 630Te som går ned til 4000 meter dyp via moon pool.

Diverse. Skipets pumpesystem for last og maskineri, platekjølere og BWTS er fra PG Flow Solutions. Sperre har levert starteluft kompressorer, mens kompressorer for arbeidsluft er fra Tamrotor. Omvendt osmose anlegg kommer fra Enwa. Ulmatec Pyro har levert kjelutrustning. Port til hangar på A-dekk er fra TTS Ships Equipment. Bøfjorden Sag har levert tredekket til skipets store arbeidsdekk. Vinduer er en leveranse fra Bohamet, mens Gurskøy har forestått elektrisk opererte gangveier. Anker og kjetting er en leveranse fra Sotra Marine. Redningsutstyret omfatter bl.a. 2 x 80 personer + 2 x 100 personer livbåter fra Harding, flåter fra Viking Life Saving, samt MOB-båter fra Maritime Partner.  De-ice canvas for liv- og mob-båter er fra Plany. Utvendige dører og luker er bl.a. levert av Libra-Plast, mens IMS har levert hydrauliske vanntette dører. Skipet er oppmalt med systemer fra Akzo Nobel Coating. Toalettsystemene er fra Jets Vacuum. Deliktek har forestått komprimator og Teamtec har levert forbrenningsanlegg.

Det elektroniske utstyret er det ingen detaljer om når dette skrives. Når det «bakes» inn i Vard sine systemsleveranser blir produsent- og typebetegnelser dessverre usynlige.

Verftet videre. Etter levering av «Normand Maximus» er det et opphold i aktivitetsnivået ved Vard Brattvaag. Rundt årsskiftet ankommer så skroget til det første av de to Topaz-skipene, Disse er konstruksjonsskip av VARD 3 08 design hvorav bnr 840 leveres i august 2017 mens bnr. 841 leveres i november 2017.

Hoveddata:

Loa ………………………… 177,90 m

Lpp ………………………… 165,40 m

Bredde ………………….…. 33,00 m

Dybde h.dk. ……………… 13,00 m

Dybde draft ……………………. 8,50 m

GT ………………………..…….. 25.000

DWT …………………………… 15.000

IMO ………………………….. 9744518

Brennoljekapasiteten er oppgitt til 3520 m3, ferskvann 2300 m3, vannballast 15.610 m3. Innredning for 180 personer hvorav 132 er enmannslugarer og 48 er tomannslugarer.