Gå til innhold
Annonse
Annonse

Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS overleverer Vik Sandvik designet VS 485, M/S «NORMAND FERKING», til Solstad Shipping AS, Skudesneshavn som verftets byggenummer 186. Dåpen fant sted 12. mai, og gudmor var Unni Marie Steffensen. Prisen sies på være rundt en halv milliard kroner. Skroget er bygget i Polen.

Noen uttaler at dette er verdens mest avanserte ankerhåndteringsskip. Denne nye generasjonen AHTS fartøy har optimalisert skrog, katalysatorer for mindre utslipp og Clean design for redusert risiko av utslipp ved ulykker. Videre fremheves det kombinerte diesel-mekaniske / diesel-elektriske fremdriftssystemet som betyr mekanisk drift under steaming og trekking og diesel-elektrisk ved DP operasjoner og lav fart.

Den nye typen utstyr på akterdekket for risikofrie operasjoner er utarbeidet av Triplex og Solstad Technology. (Se under Dekk).
M/S «Normand Ferking» – skipets navn kommer fra en lokal vikingkonge – går etter leveringen inn på en femårs kontrakt til Statoil og er klasset DNV ✠1A1, ICE-C, Tug, Supply Vessel, Fi-Fi I & II, OilRec, SF, E0, DynPos-AUTR, NAUT-OSV, CLEAN DESIGN, LFL*, COMF-V(3), DEICE-C. Skipet har har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 89,35 m
Lengde b.p.p. 79,35 m
Bredde på spant 22,00 m
Dybde i riss 9,60 m
Draft summer 8,00 m
Dwt basis 7,95m draft ca. 4.750
Dekk ca. 750 m2
GT ca. 6990
IMO nr. 9361770
Tankkapasitetene er ca. 1200 m3 diesel olje, ca. 1100 m3 ferskvann, ca. 2900 m3 vannballast, ca. 300 m3 dry bulk, ca. 1340 m3 ORO, ca. 670 m3 liquid mud/brine og ca. 160 m3 methanol.

Maskineri
Fremdriftssystemet som er referert til ovenfor, består av fire Wärtsilä 8L32 dieselmotorer hver på 3800 kW v/720 o/min, to Wärtsilä propellanlegg og to reduksjonsgear av samme fabrikat. Skipet har Tenfjord styremaskineri og High lift ror og er videre utrustet med Brunvoll thrustere, Azimuth på 888 kW, to baugthrustere hvere på 880 kW og to akterthrustere på 800 kW. Hjelpemaskineriet utgjøres av en Wärtsilä 6L20 motor på 1020 kW v/720 o/min. Nødaggregatet består av en Cummins QSM 11-DM motor og Alconza generator.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre er leverandør av kompressorer og separatorene er fra Westfalia. Ventilasjonsanlegget er fra Aeron AS, og Nilsen Frys & Kjøleteknikk har levert proviantkjøleanlegget. Tankpeileanlegget er levert av AM Instrumentering, og Parat Halvorsen har vært leverandør av kjelutrustningen.
Verftet har selv utført isoleringsarbeidene i maskinrommet. Maskinrommet er brannsikret med et sprinkler anlegg fra York-Novenco.

Dekk
Fartøyet har ekstra A-ramme for sikker brekking av anker over hekkrull, ustyr levert av ODIM. Hydramarine har levert to kraner, og RRM har sørget for to ekstra kabular. Ankerhåndteringsvinsjen er på 500 tonn, og bollard pull er på min. 210 tonn.
Når det gjelder Triplex Multi Deck Handler utstyret, ble dette detaljert beskrevet i SKIPSREVYEN nr. 5/2006. Det heter seg at anlegget forbedrer ankerhåndtering samt lasthåndtering og fjerner de aller fleste farlige arbeidsoperasjoner på ankerhåndterings- og supplyfartøy. MDH-konseptet er basert på en fjernstyrt traverskran, med kjørebaner mellom ”cargorail” og ytre rekke. Traverskranen kjøres over hele dekket og har maksimum løftekapasitet i hele arbeidsområdet. Triplex MDH er konstruert for løftekapasitet på inntil 45 tonn, fordelt mellom en vinsj med løftekapasitet 22 tonn og to kraner/manipulatorer. Dermed kan anker, containere, og annen dekkslast enkelt håndteres uten at noen personer behøver å oppholde seg på dekket.
Fi-Fi anlegget er fra Aker Kværner Subsea, mens Randaberg Industries har levert cementanlegget. Rauma Brattvaag har levert dekksmaskineri, og vinduer er fra Bohamet. Libra Plast og Nor-Pro har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører kommer fra IMS.
Redningsutstyret består blant annet av MOB-båt fra Maritime Partner i davit fra Hydramarine samt Viking redningsflåter. Alf Lea & Co. Brannvern har levert sikkerhetsutstyr. Lanterner er levert av Tranberg, og malingsproduktene som er benyttet, kommer fra Jotun. Ventida har utført overflatearbeidet.

Innredning
Nybygget har fått et helt nytt bropult-design “FlexiBridge” fra Steinsvik AS. Verftet har utført innredningsarbeidene med blant annet Contech paneler på innvendige skott. Vike AS har levert innvendig rekkverk. I byssen er det utstyr fra Beha, og toalettsystemet er fra Jets Vacuum.
Skipet er innredet for 32 personer og har også hospital. Innredningen kan utvides til 42 personer. El-Design AS har vært el.teknisk konsulent, hovedtavle er fra Wärtsilä, mens verftet har utført de elektriske installasjonsarbeidene. Den elektroniske broutrustningen er montert og levert av Vico AS.


Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS skal videre levere bnr. 187 for Eidesvik i juni, en Ro/Ro for Statnet med bnr. 188 i oktober, bnr. 189 for Simon Møkster Shipping i februar 2008, bnr. 190 for Solstad, et IMR fartøy, i juni 2008 og nok et supplyskip for Møkster i november.