Gå til innhold
Annonse
Annonse

Garnbåten M/S «NESEJENTA» ble levert fra Vestværftet ApS, Hvide Sande i Danmark til Nesefisk AS, Spangereid som byggenummer 292 den 10. november 2011. Dåpen fant sted i Båly havn, Lindesnes 19. november med Gunhild Fjeldskår som gudmor. Skroget er bygget ved Stal-Rem SA i Gdansk, Polen. Fartøyet er tegnet av Vestværftet.

Nybåten overtar for gamle «Nesejenta» som nå er solgt og «Nesebuen» fra 1964. Gamle «Nesejenta» ble også bygget ved Vestværftet – levert i november 2008 – og hadde lengde på 27,5 meter. Nybåten er blitt 5 meter større. Prisen sies å ligge på ca. 35 millioner kroner, 5 millioner mer enn hva gamlebåten i sin tid kostet. Rederiets eiere er August Fjeldskår, Kjetil Fjeldskår og Reidar Svendsen.

M/S «NESEJENTA»
Rederiet hadde blant annet to mål med det nye fartøyet, bedre kvalitet på torsken og det å gjøre bekvemmelighetene ombord bedre for mannskapet. Det er per i dag 12 personer som har tilknytning til båten, og når fartøyet er på torskefiske, er mannskapet på 8 personer. I forbindelse med best mulig kvalitet på produktene er det bygget nytt kjølerom, og det er flere pakkestasjoner. Båten har kvote på sei, hyse og torsk nord for 62 grader, samt en forskningskvote på torsk. Lasterommet er på ca. 250 m3. Hjemstedhavn for fartøyet er Mandal.

Hoveddata:

Lengde o.a. 32,40 m
Lengde b.p.p.
27,88 m
Bredde største
9,00 m
Dybde i riss til h.dk. 4,08 m
Dybde i riss til sh.d.
6,61 m
Lasterom
250 m3
GT
459
NT
137
IMO nr.
9608685
Fiskerinr.
VA-87-LS

Drivstoffkapasiten er ca. 60.000 liter, og for ferskvann rommer tankene ca. 20.000 liter.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Cummins KTA 38 dieselmotor som utvikler 990 hk v/1000 o/min, levert av Granly Diesel A/S. Via et Mekanord 430-HS reduksjonsgear med oversetning 5,87:1, med 2 x PTO, drives et Hundested VP propellanlegg med diam. 2300 mm.
Fartøyet er utrustet med to Hundested SFT4 thrustere, en i baugen og den andre i hekken. Styremaskineri er type Scan-Steering.
Strømforsyningen besørges av to Cummins 6CTA 8.3 hjelpemotorer hver på 170 kVA, og havnegenerator er også av Cummins fabrikat type 4 BT 3.9D på 55 kVA.
Azcue har levert lensepumper, og spylepumper er fra West Marine. Lensevannsseparator kommer fra West Diesel. Ventilasjonsanlegget er en LF Ventilation leveranse.

Dekk
Hydraulikkinstallasjonen er utført av Thyborøn Skibs og Motor A/S. Det er to ankerspill, en NET-OP garnhaler, 2 x NET-OP garnklarer og en NET-OP granflytter. Dekksarrangementet for fiskevasker er levert og montert av BoaTech, Hansholm, mens Nordkøl har tatt seg av last- og proviantkjøleanlegg, samt 2 x BUUS ismaskiner.
Dekkskran er av Triplex fabrikat. Wigo har levert styrehusvinduer til fartøyet. Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer, og overflatearbeidet er utført av verftet. Viking leveransene omfatter en MOB-båt kran samt diverse redningsutstyr.

Diverse
Innredningen ombord er arrangert for 10 personer og er utført av verftet. De to styrehusstolene er type NorSap, og møbler er fra Klittens Møbler. De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Hvide Sande Skibselektro. TSR, Thyborøn har levert fiskesøknings- og navigasjonsutstyr til nybygget.

Bnr. 296 fra Vestværftet ApS er en reketråler bestilt av norske Dagfinn Pedersen. Båten skal leveres i oktober 2012.