Gå til innhold
Annonse
Annonse

Tomma Aluminium, Husby overleverte verftets byggenummer 71 fiskebåten M/S «Martin-Marie» til Lars-Arne Kristensen, Værøy 15. juni. Prisen for båten er ca. tre millioner kroner.

Som driftsgrunnlag har rederen en samlekvote på 70 tonn hvitfisk, samt blåkveite på 10 tonn. I tillegg kommer sildekvote og driftskvoteordning på totalt 314 tonn sild. På seks uker i høst klarte nybåten å fiske hele kvoten sild for en verdi på 1,5 millioner kroner. Båten har også deltatt i blåkveitefisket med line.

«Martin-Marie» er delvis designet etter rederens spesifikasjoner, slik som lastevolum, bredde og utformingen av bysse, lugar og rorhus. Hele prosjekteringen har verftet stått for, og fartøyet er bygget i aluminium. Båten er innredet for tre personer.

Maskinrommet helt akter er holdt på et minimum ved hjelp av vinkelgear og sluring i stedet for vripropell. Til tross for bredden gjør båten sine åtte knop med lite last ombord på et gjennomsnittsforbruk på 10,5 liter.

Båten har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
10,66 m
Bredde
4,70 m
Dybde i riss h.dk.
2,30 m
Lasterom
ca. 28 m3

Drivstofftanken rommer 5000 liter og ferskvannkapasiteten er 1200 liter.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Deutz dieselmotor på 290 hk med vinkelgear som via et Twin Disc MG5141V er koblet til en Nogva propell. Manøvreringen forbedres ved hjelp av to Sleipner sidepropeller.

Diverse
Fartøyet er utrustet med to Meydam kraner, mens hydraulisk utstyr kommer fra Lorentzen Hydr. og Mek. Verksted AS. Servi Motion Control AS har levert diverse hydrauliske komponenter, for eksempel pumpe og ventiler, og vinduer er en leveranse fra Colt Industrier AS. De elektroniske installasjonene er utført av Total Elektronikk AS.