Gå til innhold
Annonse
Forsvaret er ikke særlig lysten på å offentliggjøre bilder av nye “Marjata”, her med “gamleskipet” i forgrunnen.
Forsvaret er ikke særlig lysten på å offentliggjøre bilder av nye “Marjata”, her med “gamleskipet” i forgrunnen.

– etteretningsfartøy levert til Forsvarets Logistikkorganisasjon

Annonse

Den 6. desember 2014 ble Forsvarets nye etteretningsfartøy M/S «MARJATA» døpt av statsminister Erna Solberg. Skipet skal være i full drift i 2016 og vil da avløse dagens “Marjata”. Dåpen fant sted ved byggeverftet Vard Langsten, og nybygget er verftets byggenummer 777.

Det var i 2009 at Stortinget vedtok å bevilge penger til et nytt fartøy, og kontrakten for overvåkningsfartøyet ble inngått med STX OSV Holdings for bygging ved Langsten verftet i november 2011 med kontraktsverdi cirka NOK 1,2 milliarder. Levering var da lagt opp til 4. kvartal 2014. Senere uttalte Forsvaret at kostnadsrammen for skipet er 1,5 milliarder. Skroget er bygget i Romania, ved Vard Tulcea.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fikk ansvaret for anskaffelse av skipet og utrustningen av det. Verftsdirektør Dag Vikestrand uttalte at prosjektet ville stille ekstra store krav til Vard Langsten med hensyn til tekniske løsninger, dokumentasjon, sikkerhet og logistikk.

– Fartøyet vil bli en viktig brikke i videreføringen av Etterretningstjenestens oppdrag i Nordområdene og utgjør en moderne kapasitet som skal bidra til å sikre tjenestens informasjonsbehov de neste 30 årene, uttalte sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen.

I forbindelse med dåpen sa Grandhagen at aktivitetene, utviklingen og satsningen i nordområdene er økende. Kontroll med denne utviklingen er strategisk viktig for Norge. Stortingets beslutning om å investere i nytt etterretningsfartøy er også et viktig signal om at kontinuerlig norsk tilstedeværelse i Nordområdene prioriteres høyt.

M/S «MARJATA»

Hoveddata:

Lengde o.a. .......................................................................................................... 126,00 m

Bredde .................................................................................................................. 23,50 m

GT ........................................................................................................................ ca. 5000

DW ................................................................................................................... ca. 2.500 t

IMO nr. ............................................................................................................... 9648659

Det er ikke vanskelig å forestille seg at nybygget skal overvåke russisk aktivitet i nord med alt som det medfører. Det antas at «MARJATA» vil ha betydelig egen analysekapasitet, men fartøyet får ikke helikopter ombord idet plassen prioriteres anvendt til avansert elektronisk utstyr. Fartøyet har heller ikke våpen ombord og seiler som “forskningsskip”. Det vil ikke være støttefartøyer som følger skipet.

Skipet benevnes også som “electronic signals intelligence (ELINT) vessel”.

-

Vard Langsten skal levere et Vard 037 design med bnr 829 (Far Sentinel) til Farstad og bnr. 818 (Deep Explorer) til Technip, begge i sommer. Et Diving Support & Construction fartøy skal være ferdig i midten av 2016 – kontrahert av et utenlandsk selskap.