Gå til innhold
Annonse
Annonse

Simek A/S i Flekkefjord kunne overlevere byggenummer 113, M/S «LUNAR BOW», til Lunar Fishing Co. Ltd., Peterhead, Skottland 10. desember 2008. Båten er en litt lengre versjon av «Pathway» som ble bygget i 2003 og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2003. Designet er verftets i nært samarbeid med rederiet. Vik-Sandvik har designet skroget og utført beregninger.

Nybygget representerer den 15. kontrakten mellom rederi og verft. Den første var verftets bnr. 13, ble levert i august 1970 og fikk også navnet «Lunar Bow». Dagens båt er den sjette som bærer dette navnet, og alle er bygget ved Simek. Bnr. 13 hadde lengde på 26,45 meter mens dagens nybygg har vokst til over 69 meter.
Skipper ombord er Alexander Buchan jr., og fartøyet er ett av to pelagiske fartøyer som selskapet opererer med fiske av sild og makrell i sesongen og andre pelagiske arter off-season. Fangsten landes ved eget fryserianlegg i Peterhead, men også i andre UK havner samt i Norge og Danmark.
Fartøyet er et tradisjonelt tråler/snurper design, og Lunar Fishing fortsetter altså å bygge kombinerte båter selv om de fleste i dag bygges som pelagiske trålere. Båten har bulbbaug, tverrhekk og helt shelterdeck, god lastekapasitet og kan gjøre høy fart. Lastekapasiteten for de 12 fisketankene er mellom 1.400 og 2.000 tonn avhengig av arten fisk og ratio fisk/vann i RSW tankene som er på 1950 m3.

M/S «LUNAR BOW» har følgende hoveddata

Lengde o.a. 69,30 m
Bredde
14,50 m
Dybde i riss til sh.dk. 9,00 m
Draft lastet7,25 m
RSW cap.1950 m

Brennoljetankene tar ca. 663 m3, kapasitet for ferskvann er 112 m3 og for vannballast 154 m3.

Dekk
RSW-systemet er en leveranse fra Teknotherm og arrangert i to separate systemer hver med kapasitet 855.000 Kcal/h. Systemene kan opereres separat eller sammen. Kjøleprosessen og distribusjon av vann er fjernstyrt fra broen, kontrollrom for maskineriet og under bakkdekk – med Umas V anlegg.
Karmøy Winch har levert dekksmaskineri, inkludert kran på 4t/14,5 for håndtering av dekksutstyr og fiskepumpekran på 2,5t/9m. Fiskepumpe er fra samme leverandør og benyttes for pumping av fisken ombord der fisken blir sortert og ført til de forskjellige tankene. RSW temperaturen holdes på minus to grader som er den beste temperaturen til å holde fisken så fersk som mulig frem til leveringprosessen til land. Når fisken pumpes i land, skjer det ved hjelp av en eller begge MMC Tendos vacuumpumpene som kan losse sild med hastighet på 150/170 tonn per time.
Egersund Trål AS har levert trålutstyr, og wire er fra Scan Rope. Anker og kjetting kommer fra Fossen Shipping.
Vinduer og lysventiler er levert av Bohamet, vindusviskere er type Wynn og landganger kommer fra Marine Aluminium. Libra Plast har levert utvendige og GRP dører. Nybygget er oppmalt med Sigma Coatings produkter, og verftet har utført overflatearbeidene.
I redningsutstyret ombord inngår Viking redningsflåter og MOB-båt m/davit fra Ned-Deck. Tranberg har levert lanterner, lyskastere er fra Norselight og tyfon fra Kockum.

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av en Wärtsilä 12V32 hovedmotor med ytelse 6000 kW v/750 o/min som er koblet til et Wärtsilä CPS100 propellanlegg med diameter på 3800 mm via et reduksjonsgear av samme fabrikat type SCV95-PT116. En SES akselgenerator på 3000 kW har uttak på gearet og tilfører båten strøm, og strøm produseres også av et CAT generatorsett med motor type 3508B på 910 kW. Havne-/nødaggregat består av en CAT 3406 motor og generator med ytelse 260 kW. For å unngå støy og vibrasjoner er maskineriet montert på gummiunderlag.
Styremaskinen er en Tenfjord, og båten har to sidethrustere fra Brunvoll, en forut og en akter, hver på 910 hk som gir utmerket manøvrering i trange farvann og hjelper til å holde fiskeutstyret klar av fartøyet og propell.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, kompressorene fra Sperre, separatorene fra Westfalia og RWO. Aeron har levert ventilasjonsanlegget, og proviant kuldeanlegg er fra Teknotherm. APV varmevekslere, av fabrikat APV Heat Exchangers, er levert av Norco Oslo AS. Castrol er leverandør av smøreolje. Maskinrommet er brannsikret med et CO2 brannslukkingsanlegg fra Unitor og et -varslingsanlegg er fra Eltek.

Innredning
Fartøyet er innredet for 18 personer, men det er sjelden at alle køyene blir brukt samtidig. Normalt er det ni mann ombord ved tråling og 11 ved snurping. Under hoveddekk er 10 lugarer alle med WC/dusj; seks enkeltlugarer, tre tomanns- og en firemanns lugar. Kaptein og styrmann har egne lugarer på båtdekk under styrehus.
Bysse, messe og dagrom er arrangert på shelterdekk. Møbler er levert av Alfred Sand, og Akerpanel er anvendt på innvendige skott og Danacoustic oppunder dekk. Innredningsdører er fra Norac Baggerød. Beha har levert utstyr til byssen, og Jets har stått for vakuumtoalettsystem leveransen. Verftets egne tømrere har utført innredningsarbeidene. De elektriske installasjonene er utført av Flekkefjord Elektro AS.
Styrehuset er rommelig med kompakt brokonsollarrangement. Skipperstoler er fra NorSap. Det elektroniske utstyret er levert av Woodsons of Aberdeen med blant annet Simrad gyrokompass og Simrad autopilot.


Simek A/S skal levere bnr. 199, en PSV, til Augusta Offshore i februar, bnr. 120, også en PSV, til Havtrål, Fosnavåg i juni, bnr. 121 til Simon Møkster Rederi i oktober og bnr. 122 til samme rederi i mars 2010.