Gå til innhold
Annonse
Annonse

Eidsvik Skipsbyggeri AS i Uskedalen overleverte den 71 meter store kombinerte ringnotbåten og pelagiske tråleren M/S «KNESTER» til Knester AS, Bekkjarvik 19. juli som byggenummer 73 fra verftet. Gudmor var Ester Stenevik som eier rederiet sammen med Lars Ove Stenevik.

Nybygget med lastekapasitet på ca. 2000 m3 koster cirka 130 millioner kroner og er bygget etter et NVC-352 design. Skroget er bygget i Polen. Dette er den tredje «Knester» for familierederiet. Den første ble bestilt for 40 år siden. Nå er det fartøyet som ble innkjøpt i 2000, men som var bygget i 1985, som blir skiftet ut.
Med leveranser til dette nybygget har Rolls-Royce gjort et gjennombrudd i fiskerimiljøet. Leveransen omfatter i tillegg til design, fremdriftsanlegg, tunnelthrustere, dekksmaskineri, ror, styremaskin og automasjonssystemer. Nybyggets akterskip med propeller er optimisert for best mulig slepekraft under tråling. Til sammen er det snakk leveringer for rundt 30 millioner kroner.

M/S «KNESTER»
Med lengde på 71,1 meter slår båten «Kings Cross» i størrelse. Det fartøyet på 70 m ble bygget i 2003, og dermed er «KNESTER» den største båten som Eidsvik Skipsbyggeri har bygget. Verftet har forøvrig levert 19 store pelagiske trålere i løpet av 13 år.

Båten har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
71,10 m
Lengde b.p.p.
63,00 m
Største bredde
14,40 m
Dybde i riss til sh.dk
9,50 m
Dybde i riss til h.dk.
6,80 m
Lasteromskap
ca. 2000 m3

Tankene rommer 370 m3 brennolje og 115 m3 ferskvann.

Maskineri
Fartøyets maskineri kan brenne lett tungolje som betyr at det kan velges mellom tungolje og marine diesel alt etter hva som er mest hensiktsmessig. Fremdriften besørgs av to Bergen B32:40 L9P dieselmotorer hver på 4500 kW v/750 o/min som via Kamewa Ulstein reduksjonsgear type AGSC 1500 er koblet til to propellanlegg av samme fabrikat med vingediameter 3600 mm. Tenfjord styremaskineri betjener Hinze ror. Til assistanse med manøvreringen under visse forhold har båten fått to Kamewa Ulstein TT1650 sidethrustere hver på 736 kW. Båtens fart er ca. 16 knop.

Strømforsyningen besørges av CAT 3508 hjelpemotor på 760 kW og en 2500 kVA akselgenerator. Havneaggregatet er CAT 3406 på 277 kW. Shell har levert smøreolje.

Ing. Per Gjerdrum har levert pumper, Westfalia har stått for separatorer og kompressorer kommer fra Sperre. RSW anlegget er fra MMC Kulde AS og har kapasitet på 2 x 800.000 kcal/t. Isoleringsarbeidene er utført av Fatland AS, Aeron har fremskaffet ventilasjonsanlegget og Johansen Rørhar levert sanitæranlegg og plastrør til RSW anlegget.
Maskinrommet er brannsikret med et CO2 anlegg levert av Alf Lea & Co. Brannvern.

Dekk/diverse
Dekksmaskineri er som allerede nevnt, av Rauma Brattvaag fabrikat. Karm har levert fiskepumpe, nothaler og kran, og ankerutrustningen er fra Sotra Marine Produkter. Vacuumpumpeanlegget kommer fra MMC Tendos AS, og Egersund Trålverksted har stått for trålutstyr til fartøyet. Tranberg har levert lanterner.
Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Star Carboline, og overflatearbeidene er utført av Husnes Sandblåsing og Sprøytemaling.

Fatland har tatt seg av innredningsarbeidene også, og her er kommet møbler fra VAD AS og Beha bysseutstyr. Nybygget er innredet med lugarkapasitet for 12 personer. De elektriske installasjonene er utført av Asator, og automasjonsanlegget er type Umas V. Vico AS har levert og montert den elektroniske utrustningen. Styrehuset har 360 graders sikt med vinduer fra dørk til tak, og Flexibridge broløsning er valgt.
Nybygget er forsikret hos Havtrygd.Eidsvik Skipsbyggeris bnr. 74 er en tråler for et skotsk rederi som skal leveres i april 2008.

607Knester4_810598461.jpg
607Knester4_810598461.jpg
607Knester5_231516436.jpg
607Knester5_231516436.jpg

Til høyre reder Lars Ove Stenevik og til venstre gudmor Ester Stenevik Eliassen.