Gå til innhold

Larsnes Mek. Verksted AS overleverte flerbruksfartøyet M/S «KINGS BAY» til Kings Bay AS den 21. juni 2013 som verftets byggenummer 53. Fartøyet er bygget etter RRM NVC 354 design, og skroget er bygget ved Crist Spolka z.o.o i Gdynia, Polen. Dette er et søsterfartøy av «Eros» som var ferdigbygget i november 2012.

Byggekontrakten ble inngått i oktober 2010 samtidig med nevnte «Eros». Designet er utviklet av RRM i samarbeid med de to rederiene. Rolls-Royce leveransene gjelder også mesteparten av utstyret ombord. Prisen for de to totalt ble oppgitt til ca. 500 millioner kroner. Ved å kontrahere samtidig mener rederiene imidlertid at de begge har spart flere millioner kroner.

M/S «KINGS BAY» er utstyrt med hybrid fremdriftssystem med dieselelektrisk og/eller dieselmekanisk fremdrift. Videre er hun utstyrt til havforskning med flere laboratorier ombord og stor lugarkapasitet (25 personer) – og har også senkekjøl. Det er overbygget notbinge med et nytt system for legging av not. Dette medfører at mannskapet får en lettere og tryggere arbeidsplass.

Skroget er en videreutvikling av de gode RRM skrogene utviklet for fiskefartøyer. Det betyr høy fart, men likevel lite støy, gode sjøegenskaper og rimelig drift. Lastekapasiteten er på ca. 2300 m3, og RSW tankene er designet med tanke på skånsom behandling av fisken.

Metizoft har stått for innsamling, oppbygging og strukturering av Green Passport/IHM dokumentasjon i henhold til regelverket. Fartøyet fører NOR flagg med Fosnavåg som registreringshavn og har DNV klasse ✠1A1 Fishing Vessel, Ice C, E0 med følgende hoveddata:

Lengde o.a. 77,50 m
Lengde b.p.p.
68,40 m
Bredde
16,60 m
Dybde i riss til sh.dk.
10,05 m
Dybde i riss til h.dk
7,50 m
Lastekap.
ca. 2300 m3
GT
4027
NT
1208
DW
ca. 3.000 t
IMO nr.
9617985

Dekk

RRM har levert dekksmaskineri som trål- og snurpevinsjer og nettrommel, mens Rapp Hydema har stått for anker-, fortøynings- og nokkevinsjer. Samme firma har supplert hydraulikkaggregat og fiskepumpe. Triplex har levert et nyutviklet notleggesystem til fartøyet, samt en 25 tonns notvinsj og tre dekkskraner. Egersund Herøy har supplert fortøyningsutstyr, og ankerutrustningen er fra Sotra Marine Produkter. Pro-Steel og Gurskøy har levert landganger til fartøyet.

RSW anlegget er levert av MMC Kulde, og Astor Plast har levert RSW sirkulasjon. Vacuumanlegget er fra MMC Tendos. SEVI og Maritim Utvikling har levert automatisert vaske- og spylesystem som sørger for automatisk rengjøring av tanker, rør, ventiler og slangesystem.

Vindusleveransen kommer fra Bohamet med viskere fra Seematz, Libra Plast har levert utvendige dører og Selstad har forestått snurpe- og trålblokker.

Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer, og katodisk beskyttelse er utført av Cathwell. Redningsutstyret omfatter blant annet Viking redningsflåter og Norsafe Midget 530 MKI MOB-båt i kran fra Noreq. Helly-Hansen har levert redningsdrakter, mens Apotek 1 Stord har stått for medisinsk utstyr. Brude Safety har supplert løst brannutstyr.

Maskineri

Det hybride fremdriftssystemet fra RRM med RRM-PES electric drive system består av en MaK 8M32C hovedmotor, RRM propellanlegg med 3600 mm diameter og RRM 1500 AGHC-V-KSC56 reduksjonsgear. RRM har også levert styremaskin (Tenfjord) og ror. RRM leveransen inkluderer dessuten automasjons-/alarm system type Acon.

Strømforsyningen besørges av to CAT Acert C-32 hjelpemotorer og Siemens akselgenerator, og nødaggregatet er type CAT C9 DITA. Fartøyet er videre utstyrt med en RRM TT1650 DPN CP X sidethruster akter og en type TT 2200 DPN CP forut.

Allweiler har levert pumper og hydrofor, kompressorer er fra Sperre og Atlas Copco (arbeidsluft) og Alfa Laval og RWO har stått for separatorer. Ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo, og tankpeileanlegg hører inn i RRM-pakken. Proviant kuldemaskineri kommer fra KuldePartner. Eksosoppheng er en Vibratec leveranse, og Ulmatec Pyro har sørget for kjelutrustningen. Øwre-Johnsen har levert CJC filter.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av et slukkingsanlegg fra Wilhelmsen Technical Solutions med alarmanlegg fra Hareid Group.

Diverse

M/S «KINGS BAY» har lugarinnredning for 25 personer. R&M Ship Interior har hatt ansvar for innredningen, inkludert leveransen av innredningsdører. Styrehusstoler er fra NorSap. Jets har levert toalettsystemet, og Mare Safety har stått for bysseutstyr av Beha fabrikat. Gjensidige Nor har hatt byggerisiko- og slepeforsikringene.

Hareid Group har utført de elektriske installasjonsarbeidene, og det elektroniske utstyret kommer fra Thor Falkevik AS.

Larsnes Mek. Verksted skal levere bnr. 51 til Straumberg AS i oktober/november 2013.