Gå til innhold
Annonse
Fotograf Harald M Valderhaug
Fotograf Harald M Valderhaug
Annonse

Island Offshore, Ulsteinvik overtok brønnintervensjonsfartøyet (Well intervention vessel) M/S «ISLAND WELLSERVER» fra Aker Yards AS, Langsten 11. april 2008 som verftets byggenummer 211. Gudmor var Christina Stokkeland.

Prisen ble på kontraktstidspunktet oppgitt til ca. 650 millioner kroner, men med alt utstyret er nok “ready for service” verdien langt høyere. Designet er utviklet av Rolls-Royce og har fått betegnelsen UT 767 CD, og skroget er bygget i Romania ved Aker Tulcea.

Det sies at fagmiljøet kaller skipet (som benevnes “Subsea Riserless Well Intervention Vessel”) for “en flytende innretning” med ny standard for arbeidsmiljø, sikkerhet og komfort. Offshore fartøyet innfrir de samme krav til støy og vibrasjoner som et cruiseskip. Det spesielle på denne båten er boretårnet. Skipet er spesialbygget for vedlikehold av oljebrønner med økt produksjon som mål og kan operere på dyp ned til 600 meter. Ett serviceoppdrag tar fra åtte til tolv dager per brønn.
I kontrakten er FMC Technologies og Aker Kvaerner Wellservice underleverandører til rederiet. FMC Technologies leverer “riserless light well intervention” systemet under en 4-års kontrakt til verdi minimum $40 millioner, og systemet er bygget på Kongsberg.
Dette er det første fartøyet av dette slaget fra Langsten. Inntil nå har det meste av denne type vedlikeholdsoppdrag vært utført fra flyttbare rigger. Rederiet har imidlertid allerede kompetanse innen brønnoperasjoner gjennom intervensjonsfartøyet «Island Frontier», levert fra Søviknes Verft AS, bnr. 137 (SR nr. 5/2003) av UT 737 L design, som var det første designet som ble bygget i henhold til DNVs regler for "ship-shaped well invervention units" for oppgaver verden over.
«ISLAND WELLSERVER» er en videreutvikling av det skipet. Det opplyses at disse er p.t. de eneste av denne typen. De to hovedforskjellene på de to skipene er størrelsen (116x25m mot 106x21m), og nybygget er skreddersydd for intergrerte brønnintervensjonstjenester der alle funksjonene opereres fra én operating station.
Ellers har begget moonpool, tårn og skidding arrangement. Modulhåndteringstårnet har 70 tonns kapasitet, og dekkskranen er på 100 tonn.

Avtalen
StatoilHydro avtalen ble inngått i fjor sommer og ble oppgitt å ha en verdi på 600 millioner kroner. Utvidelsen av den forrige avtalen innebar at det skal leveres tjenester innen lett brønnintervensjon fra to fartøyer i stedet for ett i 2008/2009. «Island Frontier» skal altså brukes videre. Det het seg da at lette brønnintervensjoner er et viktig virkemiddel for å nå produksjonsmålene for norsk sokkel og målet om en utvinningsgrad på 55 prosent fra undervannsfelt.
Skipene vil utføre oppdrag på Statoil-opererte lisenser i Tampen-området og i Halten/Nordland-området parallelt.
Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold på undervannskompletterte brønner. I motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg, gjøres jobben uten bruk av stigerør. I tillegg er det mye raskere å flytte en båt enn en oppankret borerigg. Avtalen har en varighet på ca. seks år. Det regnes at denne typen skip arbeider aktivt mer enn 180 dager i året.

M/S «ISLAND WELLSERVER»
Siden fartøyet arbeider på “live wells”, betyr det at hun må oppfylle strenge regler og er bygget til DNVs Ship-Shaped Well Intervention Unit klasseregler med dynamisk posisjonering til DYNPOS-AUTRO standard.
Skipet kan operere i signifikant bølgehøyde opp til 4-6 meter, kan operere ROV i opptil 4m signifikant bølgehøyde og kan opprettholde posisjonen i standby mode under forhold som tilsvarer Beaufort 9. Skipet har derfor fått høyt fribord for å oppnå ønsket stabilitet.
Dekket domineres av module handling tårnet, og det store dekksområdet er tilegnet transport av containeriserte tanker og utstyr. Det er også et område med lavt fribord akter for løfting av utstyr. De to ROVene befinner seg i hver sin hangar på hver side av fartøyet.

Skipet er bygget til klasse i DNV ✠1A1, Ship Shaped Unit, Well Intervention, E0, DK+, HL (2,8), DynPos Autro, Heldk-SH, LFL*, Comf-V(1) C (1), OPP-F, NAUT-AW, Clean design og har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 116,00 m
Lengde b.p.p. 102,60 m
Bredde største 25,00 m
Dybde i riss h.dk. 11,20 m
Dyptgående
8,70 m
Dwt
ca. 8.200
GT
12223
NT
3666
Dekksareal
1050 m2
Dekkskap.
ca. 5.000 t
IMO nr

9372755

Skipets tankkapasiteter er 2334 m3 brennolje, 2012 m3 ferskvann og 4595 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdrift med fire hovedgeneratorsett og ett hjelpemaskineri generatorsett. De fire dieselmotorene er type Bergen, 2 x B32:40L8A hver med ytelse på 3840 kW og 2 x B32:40L6A hver på 2880 kW. ABB generatorene er på 2 x 4094 kVA og 2 x 3072 kVA.
De to fremdriftspropellanleggene er type Ulstein Aquamaster Azipull AZP 120/86-300 CP hver på 3500 kW. ABB har levert elektriske motorer.
Thrusterutrustningen består av to Kamewa Ulstein TT 2800 og en Ulstein Aquamaster. IMO DP3 systemet fra Marine Techologies har stor påvirkning på fremdriftssystemet. Styremaskineri type Tenfjord hører inn under RRM leveransene til nybygget.
Hjelpemaskineriet består av en CAT 3516BTA motor på 1901 kW, og nødaggregatet utgjøres av en Nogva Scania DI1644M motor med Stamford generator på 462,5 kVA.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, kompressorene fra Sperre og Tamrotor og separatorene fra Alfa Laval og RWO. Proviant kjølemaskineriet er en leveranse fra Nilsen Frys- og Kjøleteknikk. Kristiansund Isolering har levert ventilasjonsanlegg, og kjelutrustning er fra Pyro. Tankpeileanlegget er type Umas, og Johansen Maritime har stått for sanitæranlegget. Brødrene Dahl og Ålesund Armatur har begge hatt leveringer i form av rør, flenser og ventiler.
Maskinrommet er brannsikret med et inergen anlegg fra Zenith Elektro.

Dekk
National Oilwell Varco, Hydramarine og Palfinger har alle levert kraner til fartøyet. Helikopterdekket er fra Marine Aluminium, West Industri Skipsservice har forestått rørsystemer og Watermist har levert et brannslukkingssystem.
Det hydrauliske dekksmaskineriet er levert av RRM type Rauma Brattvaag, og Underthun Industri har forestått landganger. Anker og kjetting til fartøyet er fra Fossen Shipping, og Nor-Pro har supplert fortøyningsutstyr. FencoNor har forestått fendere, og Framo har levert anti-heeling system.
Vindusleveransen er fra Bohamet og vindusviskere er fra Wynn. Libra Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og PCS har utført arbeidet.
Livbåtutstyret tilfredsstiller regelverket med to frittfall livbåter på hver side av skipet, der slipphøyden fø rer til strenge stabilitetskriterier for skipet. Livbåtene er fra Eide Marine Tech, og ellers er det Viking redningsflåter og MOB-båt fra Mare Safety, mens Brude Safety har levert rednings-, sikkerhets- og nødutstyr.

Innredning
Well intervention og ROV operasjoner medfører at skipet har et større mannskap enn det som er nødvendig for navigasjon av skipet. Skipet er innredet for 95 personer. Fatland har levert innredningen, Miele har levert vaskeriutstyr og Mare Safety har levert Beha bysseutstyr. Vacuumtoalettsystemet er fra Jets. Malermestrene BMV har stått for gulvbelegg, keramiske fliser og maxit dekksmasse. Constructor Norge har levert innredning til verksted og lagerrom.
De elektriske installasjonene er utført av Aker Yards Electro, RRAS har levert automasjonssystemet og PMS er en ABB leveranse.

Elektronikk
O. Øverland har levert og montert det elektroniske utstyret ombord og her finner man blant annet Furuno FAR-2117 X-band radar, Furuno FCR-2837 S-band chart-radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno FCV-1200 L Deep sea ekkolodd, C&P kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz St. 22 gyrokompass, Anschütz Nauto Pilot 2025C, Furuno GP-150, Furuno FAX-30, 2xFuruno T-2136BB TECDIS, Skanti TRP 1150 HF/MF SSB GMDSS A3 radio, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, Furuno NX-700 B navtex, Tron 40S og 45 SX Epirbs, SART radar transponder, Sailor RT 5022 VHF, Tron 20 VHF, Motorola GM-380, GP-340 EX, Motorola GP-3809 UHF, Sailor TT 3000 E Inmarsat C, Fleet 77 Inmarsat F, ICOM og Jotron portable aero VHF/AM og antenner fra Comrod.


Aker Yards AS, Langsten skal levere bnr. 214, 215 og 216 til A.P. Møller i juni, august og oktober. Så følger bnr. 702 til Farstad i desember, bnr. 711 til Farstad, det første av fire skip av UT 731 CD design, i april 2009, PGS’ neste Ramform skip er planlagt for levering mai 2009 med bnr. 710, bnr. 712 til Farstad kommer i september, og to søsterskip følger i januar og mars 2010. Solstads Aker design skip med bnr. 730 skal leveres i mars 2011.