Gå til innhold
Annonse
Foto:Gunder Tande Sandersen
Foto:Gunder Tande Sandersen
Annonse

Det andre av de to gassdrevne skipene som ble bestilt av Island Offshore i august 2010, ble levert til rederiet Island Offshore LNG K/S, c/o Borgstein AS, Ulsteinvik den 27. september 2012. M/S «ISLAND CONTENDER» er byggenummer 766 fra STX OSV Brevik og er av UT 776 CDG design.

Kontrakten for to skip ble gjort til total pris ca. 900 millioner kroner. Først ute var «Island Crusader» som ble overtatt av rederiet den 31. mai 2012 og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 3/2012. Begge skipene ble døpt den 2. juni.

Disse skipene er de første offshorefartøyene fra Rolls-Royce med naturgass som drivstoff. Effektiv kapasitet i gasstankene er på ca. 230 m3, tilsvarende to til tre ukers operasjonstid på bare gass, avhengig av operasjonsprofil. LNG tankene er fabrikert av Cryo AB.

Med gunstige skroglinjer reduseres bunkersforbruket, og bruken av naturgass som drivstoff reduserer utslippene ytterligere. I tillegg til disse to skipene har Island Offshore syv UT 776 CD forsyningsskip i flåten og to under bygging.

M/S «ISLAND CONTENDER» er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, E0, SF, Offshore Service Vessel Supply, DK(+), HL(+),LFL*, Gas Fuelled, Dynpos AUTR, OilRec NOFO 2009, Clean Design, Comf-V(3), Ice-C, NAUT OSV(A), Standby Vessel.

Hoveddata:

Lengde o.a. 96,00 m
Lengde b.p.p.
82,75 m
Bredde største 20,00 m
Dybde i riss 8,20 m
Draft
6,60 m
Dw
ca. 4.750 t
Dekksareal
ca. 1.000 m2
Dekkslast ca. 2.650 t
GT
ca. 4.676
IMO nr
9602526

Tankkapasitetene er 957 m3 brennolje, 230 m3 LNG, 998 m3 ferskvann, 1857 m3 vannballast/drill water, 311 m3 cement og 2202 m3 ORO.

Maskineri

Skipet har diesel-/gasselektrisk fremdriftssystem med to RR Bergen C25:33L 6ACD dieselmotorer hver med ytelse 1920 kW og to RR Bergen C26:33L9AG gassmotorer hver på 2190 kW, fire Marelli generatorer, to på 2048 kVA og to på 2311 kVA og to RRM Aquamaster AZP 120 CP fremdriftspropeller hver på 2500 kW.

Thrusterutrustningen består av to RRM TT2200 DPN CP thrustere hver på 883 kW og en RRM Azimuth TCNS på 883 kW. Fjernkontroll er type Helicon-X3 og joystick system type Poscon.

Nødaggregatet har en Nogva Scania DI 16 55M motor på 405 kW med Stamford generator. Skipet har Yarwil NOxcare katalysator. Ing. Per Gjerdrum AS har levert pumpeutrustningen, separatorer kommer fra Alfa Laval og Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra AS Norco Oslo.

Proviant kuldeanlegg er fra Aeron som også har levert ventilasjonsanlegget til fartøyet. Kjelutrustningen kommer fra Clayton Scandinavia, og Brødrene Dahl har levert ventiler.

Autronica Fire and Security har levert et watermist brannslukkingssystem til skipet, mens Air Products har supplert Fi-Fi utstyr til byssen.

Dekk/diverse

Dekksmaskineri er også en RRM leveranse, og det samme er anti-rolling systemet med to tanker, samt dry bulk systemet. Alfa Laval har levert tankvaskesystem. To kraner er også av RRM fabrikat (Odim Abas), hver på 3t/12m. Ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping, og vanntette skyvedører er fra IMS. Skipet er oppmalt med International Maling malingsprodukter. MOB-båten er type Mare Safety GTC 700 2VD i TTS davit.

Nybygget er innredet med lugarkapasitet for 25 (13 mannskap og 12 passasjerer). Innredningsoppdraget er utført av Maritime Montering, og møbler kommer fra Maritime Møbler. Vakuumtoalettsystemet kommer fra Jets, og TeamTec har sørget for incinerator.

STX OSV Electro har utført elektroarbeidene ombord. Intercom-anlegget er type Ulstein Com, Telenor har levert satellitt antenner mens TV-antenne er fra ShipEquip.

DPII-anlegget er en leveranse fra Marine Technologies, og STX OSV Electro har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret.

STX OSV Brevik skal levere bnr. 756 til Troms Offshore som skal være ferdig i mars 2013, og så følger Island Offshore nybygg på rekke og rad: bnr. 784 og bnr. 795 i 3. kvartal 2013, bnr. 796 i 4. kvartal samme år og bnr. 785 første kvartal 2014. Island Offshore har opsjoner for bnr. 797 og 798, og begge skal, hvis erklært, leveres i 2014.