Gå til innhold
Annonse
Annonse

Larsnes Mek. Verksted AS overleverte kystnotbåten M/S «HEPSØHAV» til rederiet Tine Kristin AS, Steinsdalen 12. januar som byggenummer 45. Gudmor var Tine Hepsø, og nybygget er Naval Consults 12. fiskefartøy design siden 2000. Prisen for båten er mellom 50 og 60 millioner kroner.

Dette kan meget vel bli den siste nye 90 fots kystnotbåten etter at lengdegrensen ble opphevet. Heretter gjelder grensen kapasitet, 300 m3 eller 250 tonn. Så skulle man gjerne tro at de to kriteriene hang sammen, og i så fall burde kapasitetsgrensen heves. Skulle det skje, kan man får se noen ombygninger fremover.
«HEPSØHAV» skal fiske etter sei, makrell og sild. Kvotene sies å holde for cirka et halvt år for det ene mannskapet på syv personer. Målet er å fiske for mellom 13 og 15 millioner kroner i året. Det kan imidlertid bli høyere hvis fritt fiske etter NVG-sild for kystflåten kommer til høsten.
Prosjektarbeidet for nybygget startet opp på høstparten 2005, og ble sluttført ett år senere. I forhold til tidligere bygde «Sjøglans» (SR nr. 5/06) og «Hovden Viking» (SR nr. 1/07) er det foretatt en del mindre modifikasjonere av konseptet.
Skroget er bygget ved Safe Ltd., Gdynia, Polen, og dekkshus, styrehus og andre komponenter i aluminium ble bygget ved Longva Mek. Verksted samtidig med bygging av stålskroget. Dermed var disse delene klare for montering ombord da skroget ankom Larsnes.
Fartøyet fremstår som et av de mest avanserte i kystflåten. På prøveturen ble toppfart notert som ca. 13 knop, og i lastet tilstand er farten ca. 12 knop. Ved 60% motorytelse er farten ca. 10 knop med et brennoljeforbruk på 105 liter/time.
Båten er bredere og høyere enn forrige generasjon 90-fotinger, og det betyr at hun kan fiske helt ut til 200 mils grensen og dermed operere på samme områder som den havgående ringnotflåten.

«HEPSØHAV» har fartsområde Havfiske II og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 27,48 m
Lengde b.p.p.
25,20 m
Bredde 9,25 m
Dybde i riss til sh.dk. 6,20 m
Dybde i riss til h.dk.
3,85 m
Dypgående
4,80 m
Lasterom (RSW)
253 m3
GT
387
IMO
9430117

Tankene har kapasitet for 51 m3 brennolje og 19 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Yanmar 8N-21-EV dieselmotor som er koblet til et Finnøy Gear & Propeller propellanlegg type P70.22.250.4 via G-50FKV reduksjonsgear av samme fabrikat med oversetning 4,13:1. Styremaskineri er type Tenfjord, og fartøyet er utstyrt med to Brunvoll S-250-300E sidepropeller, en akter på 250 kW og en forut på 220 kW.
Strømforsyningen besørges av en Nogva Scania DI12 62M motor/Stamford generator, og i tillegg kommer en Stamford akselgenerator. Havneaggregatet er en Nogva Deere 6068 TFM50 motor med Stamford generator.
Sperre har levert kompressorer, separatorer er fra Alfa Laval og pumpeutrustningen fra Allweiler. Ventilasjonsanlegget kommer fra Wangsmo, og tankpeileanlegg er fra Umas. Vattøy Kjøleserevice har levert kjøleaggregat, og MMC Kulde har forestått RSW-anlegget. Eksosoppheng er fra Vibratec Akustikprodukter.

Dekk
MMC-Tendos har levert vakuumlossesystem, og fiskepumpeutstyr er fra Z-Marine. Triplex leveransene omfatter dekkskran, fiskepumpekran, notlegger og notvinsj. Ørekalvinsj og nokk er fra Rapp Hydema, mens MB Hydraulikk har stått for ankervinsj. Gurskøy Sveiseindustri har levert landgang.
Bohamet har hatt leveransen av vinduer og lysventiler, og vindusviskere er merke Seematz. Libra Plast har levert utvendige dører, og nybåten er oppmalt med malingsprodukter fra International Maling.
Redningsutstyret inneholder blant annet Viking MOB-båt i kran fra MB Hydraulikk og Viking redningsflåter. Brude Safety har levert nautisk utstyr.

Innredning
«HEPSØHAV» er innredet med seks enmanns lugarer og en 2-manns lugar. Innvendige skott er kledd med Contech paneler, og samme firma har levert innredningsdører. Både Rovde Møbelfabrikk og VAD AS har levert møbler, og Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety. Jets Vacuum har stått for leveransen av toalettsystemet til båten. Brødrene Dahl har levert varmtvannstank og hydroforanlegg. Styrehusstoler er fra E. Veijvad Hansen.
Hareid Elektriske Teknikk har utført de elektriske installasjonsarbeidene og har levert automasjons-/alarm anlegg.

Elektronikk
Det elektroniske utstyrtet er levert av Måløy Radioforretning og innbefatter JRC JMA 5310 BB radar, JRC JMA 5330 BB radar, Furuno FCV-1200L ekkolodd, Furuno GP 150 GPS, Furuno SC-50 GPS kompass, Telchart T-2121 kartplotter m/C-Map kart, Furuno FA-150 AIS, Simrad svinger, Simrad PI 44 fangskontroll system, Simrad AP 50 autopilot, Anschütz Std. 22 gyro, Sailor 5000 MF/HF sender, Sailor RT 5022 VHF m/DSC, Sailor RT 2048 VHF, Beam Iridium sat. telefon, Nokia 810 GSM, Furuno Felcom 16 Inmarsat-C, Furuno NX-700B navtex, Tron 40S friflyt, Tron 45SX Epirb, 2 x Jotron SART radar transpondere, 3 x Tron 20 bærbare VHF, Comrod antenner, SeaTel TV antenne, Sea Safety brovakt, Simrad vindmåler, Phontech intercomanlegg og Seahawk video-overvåkningssystem.
Sonarer og logg er leveranser fra Moltech.


Larsnes Mek. Verksted AS er nå i gang med utrustningen til en 112 fot snurper for Lurøyveiding som etter planen skal være klar for levering i juli. Også her er Naval Consult engasjert med leveranse av tegninger og dokumentasjon. Dette betyr at verftet kan bli det som bygget den siste 90’ båten i kystnotflåten og den første på 112’ etter omleggingen av regelverket.