Gå til innhold

Havyard Leirvik AS overleverte byggenummer 87, M/S «HAVILA PHOENIX» som er et Subsea konstruksjonsfartøy, til Havila Shipping ASA den 5. desember 2008. Skipet er bygget etter Havyard 858 design.

Kontraheringen fant sted i juni 2006, og det ble da opplyst at prisen var rundt NOK 500 millioner. Skipet går inn på en 10 års kontrakt (pluss opsjoner) til Phoenix International Inc. Hovedoperasjonsområdet vil være US Gulf. Phoenix International Inc er leverandør av tjenester blant annet innen undervanns konstruksjonsarbeider, ROV- og dykkeroperasjoner.

M/S «HAVILA PHOENIX» er klasset i DNV til ✠1A1, E0, DYNPOS AUTR, SF, DK(+), CLEAN DESIGN, COMF(V3), NAUT-AW, HELDK-SH, ICE-C og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 110,00 m
Lengde b.p.p 97,20 m
Bredde 23,00 m
Dybde i riss til h.dk. 10,00 m
Dwt v/8m draft
ca. 6.250
Draft scantling
8,25 m
Draft design
6,25 m
Dekk
1100 m2
IMO
9407990

Tankkapasitetene er ca. 1500 m3 brennolje, ca. 1100 m3 ferskvann og ca. 5000 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdrift levert av Scandinavian Electric Systems med seks Marelli hovedgeneratorer og samme antall CAT 3516 C dieselmotorer hver med ytelse på 2150 kW. De to fremdrifts propellanleggene er type Kamewa Ulsltein AZP 120.
Thrusterutrustningen består av en Ulstein Aquamaster og to Kamewa Ulstein TT 2400 hver på 1500 kW. Joystick er merke Poscon.
Hjelpemotor er type CAT 3508 på 968 kW, og havneaggregatet er en CAT C9TA motor.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer og separatorer er fra Westfalia og RWO. Ventilasjonsanlegget er en leveranse fra Aeron, og vifter er fra Nyborg. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS, og kjelutrustning kommer fra Clayton Scandinavia.
Brannsikkerhetsmessig har Zenith Elektro levert et inergen brannslukkingssystem.

Dekk
TTS Ships Equipment har levert sideporter for ROV, og Power Pack er fra Servi Motion Control. Aukra Maritime har levert 2 ROV hangar kraner, og andre kranleveranser er fra Odim Abas og MacGregor Hydramarine. Dekksmaskineri er type Rauma Brattvaag, og Schindler Stahl Heiser har stått for personheis. Vanntette skyvedører er levert av IMS, og Tranberg har supplert lanterner.
Redningsutstyret ombord består blant annet av livbåt fra Umoe Schat Harding, Viking redningsflåter, Alusafe 770 MOB-båt og davit fra Hydramarine.

Diverse
Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering. I byssen er det Beha leveranser, og Miele har tatt seg av vaskeriutstyr. Toalettsystemet er fra Jets Vacuum, TeamTec har forestått incinerator og Global Enviro International har supplert avfallspresse.
M/S «HAVILA PHOENIX» er innredet for totalt 140 personer fordelt på 28 enkeltlugarer og 56 dobbeltlugarer.
De elektriske arbeidene er utført av Havyard Elektro, intercom-anlegget er fra Zenitel og brokonsollutstyr er type Umas. DP-leveransen har Rolls-Royce Marine stått for

Elektronikk
Ulstein Elektro har levert navigasjons- og kommunikasjons utstyret med Furuno FAR-2837S radar, FCR-2827 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Plath magnetisk kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz St. 22 gyrokompass, Anschütz Nautopilot 2025, 2xFuruno GP-150 GPS, Furuno FAX-30, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FS-2570-25 MF/HF radiostasjon, Tron 40S og 40SX EPIRBs, SART radar transponder, Motorola UHF, 3xTron TR-20 VHF, Furuno FM-8800D VHF, Sailor RT-4800 VHF, Furuno NX-700B navtex, Furuno Felcom 15 Inmarsat C, Furuno Felcom 70 Inmarsat F og Nokia mobiltelefoner.


Havyard Leirvik AS skal snart levere bnr. 93 til Simon Møkster og bnr. 97 til Garware Offshore. Bnr. 99 og 100 er for Havila med levering i april og september 2009. Bnr. 98 er en Møkster opsjon som skal leveres i juni 2009 hvis opsjonen er erklært. Havila har også en opsjon med bnr. 88 for levering mars 2010. Garware har bestilt et Havyard 832 LSE design for levering i oktober 2010, og kontrakten inneholder en opsjon som hvis erklært skal leveres januar 2011.