Gå til innhold
Annonse

- snurper/tråler fra Karstensens Skibsværft

Annonse

Karstensens Skibsværft A/S, Skagen overleverte den kombinerte snurperen/tråleren M/S «HAUGAGUT» til Haugagut AS, Torangsvåg 12. mai 2015 som verftets byggenummer 426. Fartøyet er bygget etter verftets eget design med lengde på 69,95 meter og 2075 m3 RSW kapasitet.

Byggekontrakten ble inngått i juni 2013, og skroget som er bygget i Gdansk ved Nauta Shipyard, ankom Skagen i august 2014. Prisen for ferdig fartøy har i media vært oppgitt til vel 180 millioner danske kroner.

Haugagut AS er et datterselskap av Drønen Havfiske AS som eier og driver «Haugagut» og «Storeknut». Gamle «Haugagut» ble solgt for knappe to år siden, og fartøyets kvoter er blitt fisket av «Storeknut». For Drønen Havfiske er det her snakk om rederiets første nybygg i rederiets 50-årige historie. Rederiet drives aktivt av familiene Drønen og Østervold. Fartøyet ble døpt den 23. mai, i Torangsvåg i Austevoll. Karstensens Skibsværft har de siste to årene levert seks pelagiske fiskefartøyer, og ordreboken viser imponerende ytterligere syv fartøyer av denne typen.

M/S «HAUGAGUT»

er utrustet med kraftige vinsjer og kraner. Fartøyet er fullt utrustet med separate snurpe- og trålvinsjer, og pumping foregår over hekken for trål og fra styrbord side for snurpenot, og ett dekk høyere enn normalt. Dette gjør at besetningen får et sikrere og enklere arbeidsmiljø.

Fartøyet er bygget i stål med to gjennomgående dekk, samt bakk og båtdekk med dekkshus. Det er arrangert med utfallende baug med markant bulb over/under vannlinje. Styrehus og skorstein er bygget i aluminium.

Fartøyet har Bergen som hjemstedshavn og er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Ice-C, Fishing Vessel, TMON.

M/S «HAUGAGUT»

Hoveddata:

Lengde o.a. ...................................................................................................................................... 69,95 m

Lengde b.p.p. ................................................................................................................................... 63,60 m

Bredde mld. .................................................................................................................................. 15,00 m

Dybde i riss h.dk. .................................................................................................................... 6,50 m

Dybde i riss sh.dk. .................................................................................................................. 9,20 m

Draft scantling ......................................................................................................................... 7,50 m

RSW kap. .................................................................................................................................. 2075 m3

DW ........................................................................................................................................ ca. 2.700 t

GT ................................................................................................................................................... 2365

NT ......................................................................................................................................................... 709

IMO ......................................................................................................................................... 9710907

Drivstofftankene er på 500 m3 og ferskvannstankene på 55 m3.

Maskineri

Designfilosofien bak hoved-/hjelpemotor konstellasjonen er en PTO montert på hovedgear beregnet for primær drift av skipets strømforsyning via akselgeneratoren. Roterende omformer betyr at frekvensen kan flyte mellom 50 og 60 Hz, noe som gjør det mulig å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent.

De tre generatorsettene gir ytterligere strømforsyning, og det elektriske systemet er oppbygget med mulighet for parallelldrift som kontrolleres av skipets Deif PMS system.

Det er videre mulighet for å booste effekten på propellanlegget med opp til 1500 kW. Således blir akselgeneratoren spesifisert som generator og el-motor.

I tillegg er det montert kobling mellom hovedmotor og gear samt oppstartstransformer. På den måten kan hovedmotoren kobles ut, akselgeneratoren startes opp som el-motor og dermed kjøre diesel-elektrisk fremdrift. Den maksimale effekten på propellen ved diesel-elektrisk vil være 1500 kW.

Fremdriftsmaskineriet består av en MAN Diesel & Turbo 6L32/44 dieselmotor (common rail) på 3600 kW som er koblet til et MAN Diesel & Turbo propellanlegg type VBS1080 med diam. 4200 mm via Scana Volda ACG 980 reduksjonsgear.

Prøveturene viste følgende tall for gjennomsnittsfart: 12 knop med 1500 kW diesel-elektrisk, 16 knop med 3600 kW diesel-mekanisk og 17 knop med 5100 kW diesel-mekanisk, inkludert boost.

Hjelpemaskineriet består av 3 x Scania DI16 motorer hver med ytelse på 560 ekW v/1800 o/min, og akselgenerator er type AvKaick på 2500 kW/3125 kVA v/1200 o/min. Styremaskineri er type RR Tenfjord SR 662, og fartøyet er utrustet med to Brunvoll sidethrustere type FU-63-LTC-1750 på 960 kW henholdsvis 850 kW.

PMS er type Deif Delomatic 4, og alarm- og overvåkningssystemet kommer fra Marine Control Services. Pumper kommer fra Bombas Azcue, Alfa Laval har levert separatorer og kompressorleveransene er fra Atlas Copco og Sperre. Bloksma har supplert bokskjølere. Tanknivåalarmer er leveranser fra Mobrey. Brannsikkerhetsmessig har Scana Servoteknikk levert varslingsanlegget.

Dekk

MMC har levert 2 x 989.000 kCal/h RSW system med sirkulasjonssystem med Lyng aktuerte Danfoss ventiler, styrt fra MMC systemet. Også vacuumanlegget med 2 x 4200 liter tanker kommer fra MMC.

Fiskepumpeutstyr og nothåndteringsutrustning er levert av Karmøy Winch. Brdr. Markussens har levert trålblokker, Blue Line.

Karmøy Winch har også stått for leveransen av alle hydrauliske vinsjer til fartøyet samt dekkskraner. Triplex har levert flolegger og grunlegger.

Ankerutrustning av type HHP Spek kommer fra Sotra Marine Produkter. Vinduer er fra Van Wingerden, og vindusviskere er fra Wynn. Den Haan har levert navigasjonslys, og Seematz har supplert 2 x søkelys. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun. I redningsutstyret ombord inngår 2 x 16 personers Viking redningsflåter og Noreq MOB-båt type FRB610 med davit.

Innredning

Styrehusinnredningen er utført av Karstensens Skibsværft selv, mens Maritime Montering ellers har utført innredningsarbeidet. Møbler kommer Ekornes og Maritime Montering, og innredningsdører er fra Momec Door. Tre styrehusstoler av type NorSap 2000. LF Ventilation har levert HVAC systemet, og Jets Vacuum har supplert toalettsystemet.

Nybygget er arrangert med 13 lugarer for 16 personer. Ved å plassere innredningen lengst mulig vekk fra propellen og øvrige støykilder, dannes et godt grunnlag for en støysvak innredning. Utenom selve plasseringen, er det utført en rekke konstruktive tiltak mht støyisolering. Det gjennomsnittlige lydnivå I innredningen er ca. 55 DB(A) v/100% MCR.

Elektronikk

Den elektroniske utrustningen for navigasjon, fiskesøkning og kommunikasjon er levert av Furuno Norge og installert av Hanstholm Elektronik som har utført de elektriske og elektroniske installasjonene.

Her inngår blant annet Furuno matrise system, Simrad SU-90 LF sonar, Simrad SH-90 MF sonar, Kaijo Denki HF sonar, Furuno ekkolodd FCV-30 og FCV-1200, Furuno/Imagenex TS-337A trålsonar, Furuno 2137BB radar S-band, Furuno 2117BB radar X-band, Simrad GC80 gyro, Furuno SC110 GPS-gyro, Simrad AP80 autopilot, 2xTecdis T-2138A plotter, MaxSea plotter, Furuno FS-1575 SSB, 2xFuruno FM-8900 VHF, Furuno satkom og sat-TV system og Flir M526 termisk kamera. Hatteland har levert wide screen monitorer.

Karstensens Skibsværft A/S skal fremover levere bnr. 427 “Kvannøy” til Nyholm i juni i år og bnr. 429 “Ruth” i mars 2016. Bnr. 428 er et inspeksjonsskip for Søværnet som skal leveres etter 2016. Nye “Beinur” på 78 meter skal leveres i juli 2016. Som nevnt ovenfor har verftet p.t. syv nybygg totalt i ordre.