Gå til innhold

Kontrakten for de to nye Ro/Pax fergene for BornholmsTrafikken ble inngått med Merwede Shipyard i Hardinxveld, Holland, som tilhører IHC Holland gruppen, men med svært knapp leveringsfrist ble en av fergene bygget ved Bodewes Scheepswerf "Volharding" i Foxhol. Nybyggene ble levert med bare en ukes mellomrom; M/S «HAMMERODDE» 20. april som byggenummer 702 fra Merwede Shipyard og M/S «DUEODDE» 27. april som byggenummer 579 fra Volharding.

Like etter overleveringene ble statseide BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S. Bakgrunnen for bygging av nye fartøyer var fem-års kontrakten med Trafikstyrelsen. BornholmsTrafikken undersøkte først markedet for second-hand Ro/pax tonnasje, men problemet var å finne ferger som kunne oppfylle kravene, blant annet kapasitet for 400 passasjerer og 108 lugarplasser. Og bildekket skulle være minimum 1200 lanemeter.

Etter grundige undersøkelser, godt hjulpet av Carl Bro Marine, fant man frem til to ferger som var bygget ved van der Giessen-de Noord. Men dette verftet var i mellomtiden lagt ned, mens derimot Merwede Shipyard tilhører samme skipsbyggingsgruppen og kunne frembringe tegninger for disse fartøyene som ble bygget i 1998 og 1999.

Men det skulle vise seg at disse skipene ikke var til salgs, og dermed ble det altså å bestille nybygg, men med krav om levering bare 11 måneder frem i tid. Det førte til at fergene ble bygget ved to forskjellige verft.

M/S «HAMMERODDE» – M/S «DUEODDE»
er tilrettelagt for forskjellige passasjergrupper, fra skoleklasser til soldater til andre reisende. Det er gode handicap fasiliteter. Publikumsområdet kan betjenes av kun én person under nattoverfart. Flere sentrale funksjoner er derfor samlet på ett sted, inkludert butikk- og bistroavdelingen.

For å oppnå best mulig resultat har rederiet samarbeidet med Steen Friis Design når det gjelder innredningen av fergene. Samarbeidet mellom rederi og designer strekker seg for øvrig langt tilbake i tid, blant annet gjennom ombygninger av de offentlige områdene i to andre ferger, og interiørdesignet ombord i hurtigkatamaranen «Villum Clausen» som ble levert fra Austal for fem år siden, og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 2/2000.

For de 400 passasjerene er det 60 lugarer med 108 køyer til rådighet. 20 av disse er enkeltlugarer, 36 er dobbeltlugarer og fire er 4-manns lugarer.

Av de 299 passasjersetene er 249 flyseter som kan fungere som hvilestol om natten. Fergene er dessuten lagt til rette for at passasjerkapasiteten på et senere tidspunkt kan økes til 770 dersom behovene skulle tilsi det. Det vil blant annet medføre forlengelse av overbygget.

De to nye Ro/pax fergene som er hjemmehørende i Rønne, er klasset i Lloyds @100A1 Ro Ro passenger ship, Ice Class 1C +LMC, UMS, NAV 1. Besetningen ombord er på opp til 19 personer, hvorav ni står for driften av fergene og resten er cateringbesetning.

Fergene har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
124,90 m
Lengde p.p.
116,23 m
Bredde max.
23,90 m
BT
13.906
NT
5.142
Dypgående
5,30 m
Dwt
2.845
Lane meter
1235
IMO nr. «Hammerodde»
9223699
IMO nr. «Dueodde»
9323704

Maskineri
Fremdriften besørges av to MaK 9M32C dieselmotorer, hver med ytelse på 4320 kW. Til assistanse med manøvreringen i trange farvann er fergene utstyrt med to baugthrustere hver på 900 kW. Service fart er ca. 18 knop.

Strømforsyningen besørges av tre MAN B&W Holeby L16/24 hjelpemotorer hver med en ytelse på 515 kW og av to Leroy Somer akselgeneratorer hver på 1160 kW. En av de tre hjelpemotorene er plassert i et lydisolert rom for å dempe støyen under opphold i havn.

Det er integrerte skipsautomasjonssystemet er en leveranse fra Lyngsø Marine A/S.

Dekk
Akterrampe/port, heisbar rampe og losport er utstyr levert av MacGregor. Skipene har i alt 11 dekk der 11. dekk er et åpent toppdekk, og dekk. nr. 4. og 6. er mellomdekk. Kommandobroen er på 10. dekk, mens offisers- og mannskapslugarene befinner seg på 9. dekk, og det gjør også syv passasjerlugarer plassert akterut. De fleste passasjerlugarene er på 8. dekk, mens 7. dekk er salongdekket med servicefunksjoner. Forut er en panoramasalong med i alt 114 flyseter. Bistro og bysse er plassert midtskips.

5. dekk er øverste bildekk med 595 lanemeter og fri høyde på 4,90 meter. En MacGregor internrampe fører til 3. dekk på 640 lanemeter. All lasting og lossing skjer via 3. dekk over akterrampen. Kontroll- og maskinrom er plassert på 1. og 2. dekk.