Gå til innhold
Annonse
M/S «GEO BARENTS» – seismikk fartøy fra Solstrand
M/S «GEO BARENTS» – seismikk fartøy fra Solstrand
Annonse

Solstrand AS, Tomrefjord overleverte verftets byggenummer 80, seismikk skipet M/S «GEO BARENTS», til Uksnøy Barents KS den 28. april. Tegnings- og beregningsarbeidet er utført av Kverndokk & Eldøy AS.

Dette kjennetegner Solstrands inntreden i offshoremarkedet og er den første seismikkbåten som verftet har levert. Byggekontrakten ble undertegnet i januar 2006, og i byggeperioden har det vært et nært samarbeid mellom rederi, verft og befrakteren, Fugro Geoteam.

Skroget er basert på et opprinnelig trålerskrog som var bygget ved Braila i Romania. Etter ankomst Norge har Solstrand og Salthammer utført et omfattende ombygningsarbeid med det som resultat at skroget er både forlenget, forhøyet og utvidet i bredden.

Nybygget er det absolutt største som er levert fra Solstrand med lengde på vel 77 meter. Ombord er det naturligvis moderne seismikkutstyr, og skipet har kapasitet til å operere seks kabler samtidig.

Beskjeftigelse
Det var i januar at det ble opplyst at nybygget var sluttet til Fugro for en periode på tre år. Når de tre årene er omme, overtar Fugro eierskapet av skipet. Skipet blir utstyrt for 3-D seismic acquisition og kan taue 6 streamers på opp til 9 km lengde.

Fugro har nå en modernisert flåte på seks seismikk skip hvorav to eller tre skal befraktes ut på prosjektbasis.

M/S «GEO BARENTS»
Hoveddata:

Lengde o.a.
77,35 m
Lengde b.p.p.
61,80 m
Bredde p.sp.
17,00 m
Dybde i riss til h.dk.
6,00 m
Dybde i riss til sh.dk.
8,80 m
Dybde i riss til fc dk.
11,35 m
Draft summer
8,25 m
GT
5242
NT
1572
IMO nr.
9252503

Tankkapasitet for drivstoff er 968,4 m3, for ferskvann 90 m3 og for vannballast 478 m3. Fartøyet har klasse i DNV @1A1, SF, E0, V3, HELDK, SH.

Maskineri
Fremdriften besørges av to ABC 12V DZC-1000-166-A dieselmotorer hver på 2652 kW, levert av Frydenbø Power, som driver at Finnøy Gear & Propeller propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat. Styremaskineri er type Tenfjord som betjener High lift ror. Manøvreringsegenskapene forbedres ved de to Brunvoll sidethrusterne hver på 647 kW og en azimuth på 882 kW.

Strømforsyningen besørges av fire Cummins KTA (M1) hjelpemotorer hver på 1291 kW som driver fire Stamford generatorer som hver produserer 1549 kVA. Nødaggregatet består av Cummins KTA 19DM1/Stamford på 500 kVA.

Allweiler har stått for pumpeutrustningen, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval og RWO. Kjeler er fra Pyro, og Umas har levert tankpeilingsutstyr. Aeron AS har håndtert ventilasjonsanlegg leveransen, og isoleringsarbeidet er utført av R&M Ship Interior. Maskinrommet er brannsikret med et Hi-fog system fra Watermist AS og et alarmanlegg fra Autronica.

Seismikk
Odim har levert komplett vinsjsystem til seismikk der alt er elektrisk drevet. Blant utstyret finnes 4 x doble vinsjer for luftkilder, 3 x doble vinsjer for lyttekabler, 8 x vinsjer for lagring av lyttekabler, 2 x vinsjer for tauing og separasjon, 8 x hjelpevinsjer og blokker, 6 x tauepunkt med blokker, 4 x teleskopiske støttebjelker, 2 x utriggsbommer og ett kontroll- og styringssystem. Tre kompressorer er montert for å operere seismikkutstyret. Odim har også levert hydraulikk aggregat med ventiler.

Dekk
Heli-dekket er levert av Marine Aluminium, Aker Yards Electro har levert to ankervinsjer og to capstans, mens både ABAS Crane, Triplex og Palfinger har hatt kranleveranser til nybygget. Ankerutrustningen kommer fra Sotra Marine Produkter.

Vindusleveransen er fra Bohamet, og Nor-Pro og Libra har levert utvendige dører. Redningsutstyret innbefatter RFD redningsflåter fra Erling Haug, mens Vestdavit har davit for arbeidsbåt. Maritime Partner har levert MOB-båt type Springer MP-741 MOB-båt m/davit.

Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer, og Skarpenord Corrosion har levert anoder.

Innredning
M/S «GEO BARENTS» er arrangert med innredning for 50 personer med totalt 44 lugarer samt sykestue. R&M Ship Interior har levert det meste av innredningen, og møbler er fra Maritime Møbler. Forbrenningsanlegget kommer fra Kay Lindegaard AS, og Jets Vacuum har levert toalettsystemet ombord. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr. Acel har levert og montert komplett elektrisk anlegg.

Elektronikk
Det elektroniske utstyret er levert og montert av O. Øverland AS og består av Furun

o FAR-2137 og FAR-2117 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, AnschŸtz St. 22 gyrokompass, AnschŸtz Pilotstar D autopilot, Furuno GP-150 GPS, Furuno Telchart T-2026 kartmaskin, Furuno FS-1570 MF/HF GMDSS A3 radiostasjon, Tron 40S, 45 SX Epirb, SART radar transponder, Motorola GM-380 UHF, bærbare Motorola GP-360 EX VHF, Furuno FM-8800 VHF, Tron 20 VHF, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno Felcom 15 Inmarsat C, Thrane & Thrane F 70 Inmarsat F og Furuno NX-700B navtex. Antenner er fra Comrod.

*

Solstrand AS skal levere bnr. 81 for Ocean Mainport Offshore Ltd. og bnr. 83, et MT 6009 Mk II PSV fartøy bestilt av Trico Supply i inneværende år. Bnr. 84 og bnr. 85 er Havila ordrer for levering april og september 2008. I november 2008 og mars 2009 kommer bnr. 86 og bnr. 87 som er to trålere bestilt av Tormodu Rammi-Sæberg Ltd. Ordreboken stopper foreløpig med bnr. 88 som er en fabrikktråler av NVC design for levering september 2009.