Gå til innhold

Etter at Sjøfartsdirektoratet endelig sertifiserte «FLØYFJELL» og «KISTEFJELL», ble 35m CarbonCat hurtigbåtene overlevert til Veolia Transport Nord AS fra Båtservice Mandal AS som byggenummer 86 henholdsvis 85 den 6. april 2011. Båtene er designet av LMG Marin, og skrogene er bygget ved danske Tuco Marine.

Store forsinkelser oppstod for disse båtene etter at det første fartøyet av denne typen, «Sollifjell», havarerte med store skrogskader på jomfruturen nordover den 24. mars 2010.
Sjøfartsdirektoratet er altså nå kommet frem til at en kan sertifiserer fartøyene «KISTEFJELL» og FLØYFJELL» basert på en grundig og helhetlig saksbehandling og gjennomgang, samt inspeksjon på stedet for å verifisere at forsterkningsarbeidet er utført. I denne prosessen har direktoratet hatt en kontinuerlig og god dialog med konsulent og verft for å få frem den dokumentasjon som en har hatt behov for å gjennomgå.
Sjøfartsdirektoratet har i problemstillingen slamming (slag mot undersiden av skroget mellom hovedskrogene) brukt DNV for tredjeparts vurdering på direktoratets gjennomgang av verftets beregninger og forslag til forsterkninger i visse områder. Videre har verftet i samarbeid med DNV gått gjennom beregningene for innfesting og påvirkningskrefter i vanntette skott.
Verft og konstruktør har i denne forbindelse kommet med et forslag til endret forskip. I tillegg ba Sjøfartsdirektoratet om mer informasjon og dokumentasjon før direktoratet eventuelt kunne sertifisere de to fartøyene.
– Sikkerheten settes alltid først ved sertifisering av alle typer fartøy. I denne saken har dette arbeidet tatt noe lengre tid enn normalt, men har vært nødvendig i forhold til den dokumentasjon som måtte innhentes og gjennomgås, sa avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet.

Det vil for fartøyene bli ilagt normale operasjonsbegrensinger basert på fartsområde, passasjerkomfort, slamming osv. Dette er noe som blir gjort på alle hurtigbåter.
Hva skjer så med «Sollifjell»? I oktober 2010 ble Sjøfartsdirektoratet informert av Statens havarikommisjon for transport om foreløpige funn. Her heter det blant annet at: “Foreløpige funn, knyttet til design, konstruksjon og operasjon, viser at fartøyet har vært utsatt for bølgeslag mot våtdekket. De omfattende skrogskadene i forpartiet skyldes at skråplaten og tilhørende støttestruktur, som er en del av våtdekket, ikke var designet for å tåle bølgeslag, se figur. Det er også avdekket varierende kvalitet på sammenføyninger i skadet område.”
SKIPSREVYEN har tidligere skrevet om Tuco Marine Group i Faaborg som har spesialisert seg på skipsbygging med komposittmateriale, og som innhentet ordrer fra Båtservice Mandal. (”Danske verft innhenter ordrer” og ”Tuco leverer første Politibåd” i SR nr. 1/2010).

M/S «FLØYFJELL» – «KISTEFJELL»
Felles for alle de tre nye båtene er at de til sammen halverer utslippet av klimagasser i forhold til dagens to hurtigbåter, ifølge rederiet. Alle tre skal inn på trafikk på ruten Harstad – Finnsnes – Tromsø, og alle er oppkalt etter fjelltopper i Troms fylke etter navnekonkurranse der over 400 forslag ble vurdert.

Hoveddata:
Lengde o.a. 35,30 m
Bredde 10,90 m
Dypgående 1,50 m
Diesel fuel kap. 3500 l
Passasjerkap. ca. 250
IMO nr. «Fløyfjell» 9563172
IMO nr. «Kistefjell» 9563160

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to MTU 12V 2000 M72 dieselmotorer hver med ytelse på 1080 kW som er koblet til Servogear Ecoflow Propulsion med CP-propeller via 2 x ZF-3050 reduksjonsgear. Båtene kommer opp i ca. 33 knops fart. Hjelpemaskineriet utgjøres av to Nogva Deere motorer hver på 35 kW.

Diverse
AS Elektrisk har utført både de elektriske og elektroniske installasjonene ombord. Innredningsoppdraget er utført av Haugland Miljøinnredning, og Modell-Møbler har levert passasjerstolene. Katamaranene er utstyrt med MTU Blu Vision Automation for bro-/maskinovervåking.

Båtservice Mandal skal levere bnr. 92, “Falkefjell”, til Veolia Transport Nord, bnr. 93 og 94, crew/cargo fartøyer, til Titan Marine i mai, bnr. 88, 89, 90 og 91 skal alle leveres til Iran i 2011, bnr. 80 er et oljevernfartøy som bygges for PMO for levering i 2011, og så følger fire nybygg til Fred. Olsen Windcarrier med bnr. 95, 96, 97 og 98 som skal leveres i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012. Rederiet har opsjoner for ytterligere seks enheter.