Gå til innhold
Annonse
Annonse

Farstad Construction AS, Ålesund overtok M/S «FAR SAMSON» fra STX Norway Offshore AS – Langsten den 24. mars 2009 som verftets byggenummer 704. Skipet av UT 761 CD design betegnes som det kraftigste offshore fartøyet som er bygget og beskrives som Multifunctional Plough / Tug / Supply / Subsea Service Vessel. Nybygget ble døpt av Katrine Farstad ved en seremoni i Aberdeen. Skroget er bygget i Romania.

Prisen ble ved kontrahering oppgitt til ca. 850 millioner kroner, men ved levering er summen kommet opp i rundt 900 millioner. Prosjektet er det største i Farstad Shippings historie, og skipet er det første som rederiet bygger for dette markedssegmentet.
Farstad Shippings flåte består av 52 skip pluss fem skip som er under bygging ved norske verft. Rederiet drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé med 1550 ansatte onshore og offshore.
Nybygget er finansiert med en langsiktig fasilitet fra Eksportfinans ASA garantert av tre banker.
Fremdriftssystem, kontrollsystem og dekksmaskineri er levert av Rolls-Royces avdelinger på Sunnmøre og i Bergen, og fartøyet er et bevis på kompetansen og skaperevnen i den maritime klyngen.

M/S «FAR SAMSON»
Skipet er spesialdesignet for å taue en plog på havbunnen, ned mot 1000 meters dyp, flere hundre meter bak skipet. Til det trengs det enorme krefter. Med en slepekraft på 423 tonn, har «Far Samson» satt ny “verdensrekord”. Den forrige uformelle rekorden var på 312 tonn. Det Norske Veritas bekrefter rekorden, og det var to representanter ombord med måleinstrumenter som registrerte den imponerende trekkraften.
Plogoperasjonen krever ekstra mannskap ombord, og denne operasjonen foregår som samarbeid mellom rederi og befrakter og styres fra et eget kontrollrom. De to plogene har egen overbygget hangar på A-dekk for service og vedlikehold og er ellers plassert på to skidding plattformer.
Rederiet og Rolls-Royce har sammen utviklet en hydraulisk løsning som skal hindre vaierbrudd. Et svakt punkt i festemekanismen mellom vaier og plog skal da ryke for ikke å skade plog og skip og unngå at vaieren går i stykker.
«FAR SAMSON» kan dra en enorm plog på 200 tonn etter seg. Den skal grave en grøft på 2,5 meter der rørledninger for olje og gass med diameter opp til 1,55 meter skal legges ned i. En egen plog for tilbakefylling trekkes over i etterkant. Den store A-rammen som skal lede plogen, er produsert av AXTech, Molde.
Den enorme trekkraften setter multifunksjonsfartøyet i stand til også å utføre konstruksjonsarbeid på ekstreme havdyp og andre krevende undervannsoperasjoner. Stabilitet er svært viktig for moderne offshore skip. Skipet skal kunne service undervannsinstallasjoner, og da skal fartøyet arbeide stabilt under tøffe værforhold ved hjelp av DP-III systemet og den “active heave” kompenserte offshorekranen med kapasitet på 250 tonn som er levert av National Oilwell Varco.

Beskjeftigelse
Rederiet kontraherte skipet i forbindelse med avtale om langsiktig kontrakt med Saipem. Varigheten er minimum fem år, og befrakter har diverse opsjoner til å forlenge kontrakten slik at totalen kan komme opp i 10/15 år.

Miljøet
Rederiet har investert ca. 80 millioner kroner ekstra i miljøtiltak, blant annet for å redusere NOx utslippene med et katalysator system. Skipet tilfredsstiller DNVs strengeste klassekrav til ”Clean Design”.
M/S «FAR SAMSON» er klasset i DNV ✠1A1, Supply Vessel Basic, Tug, Clean Design, E0, SF, DynPos AUTR, Comf-V(3) – C(3), Heldk-SH, NAUT OSV A, TMON, BIS, DK(+), Crane, Ice 1B (Hull only), DeIce og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 121,50 m
Lengde b.p.p.
105,00 m
Bredde største 26,00 m
Dybde i ris 10,50 m
Draft
8,50 m
GT
ca. 15.620
Dwt
ca 6.000
Cargo deck
1450 m2
Deck cargo
ca. 2000 t
Bollard pull
423 t
IMO nr.
9400497

Tankkapasitetene er ca. 3000 m3 fuel oil, ca. 1250 m3 ferskvann, ca. 5800 m3 vannballast.

Maskineri
Fremdriftssystemet fra Rolls-Royce er en hybridløsning som kombinerer dieselelektrisk og mekanisk fremdrift. Med «Far Sapphire» som ble levert i 2007 (SR 5/2007), gjorde Farstad Shipping og Rolls-Royce nybrotsarbeid på utvikling av hybridløsninger. Hybridsystemet gir både økt fleksibilitet og reduksjon av drivstofforbruk og utslipp. Alle Rolls-Royce-motorene møter kravene til Clean Design, og har i tillegg katalysatorsystem som reduserer NOx-utslippene med 95%.
Fartøyet er svært drivstofføkonomisk og har for eksempel slepekraft på mer enn 150 tonn i dieselelektrisk modus ved 6000 kW belastning bare på hovedpropellene.
Fremdriftssystemet består av fire Bergen B32:40 V 12P dieselmotorer, hver på 6000 kW, fire AVK generatorer, to Kamewa Ulstein propellanlegg med diam. 5400 mm og to Scana Volda gear, twin-in-single-out med PTO og PTI. Skipet kan komme opp i ca. 19 knops fart.
Styremaskineri er type Tenfjord, ABB har levert frekvensomformere og transformatorer og SCR katalysator systemet er fra H+H.
Nybygget har fire hjelpemotorer type Bergen C25:33L9A hver med ytelse på 2755 kW og to AVK akselgeneratorer hver på 4000 kW. Nødaggregatet er et Mitsubishi/Stamford sett.
Forut er skipet utstyrt med en Ulstein Aquamaster swingup azimuth thruster, en Ulstein Aquamaster combi tunnel/azimuth og en Kamewa Ulstein thruster, alle på 1800 kW. Akter det montert en Ulstein Aquamaster swingup azimuth på 1800 kW og 2 x Kamewa Ulstein tunnel thrustere hver på 1200 kW.
Av leveranser kan nevnes at kompressorer kommer fra Sperre og Tamrotor, Ing. Per Gjerdrum har levert pumper og separatorer er fra Alfa Laval. Enwa har forestått omvendt osmoseanlegg, og Castrol har levert smøreolje. Ventilasjonsanlegget og vifter kommer STX Norway Electro, og Pyro har stått for kjelutrustning. Tankpeileutstyr er type Umas, og Brødrene Dahl har supplert ventiler og rør. Parker og GS Hydro har hatt store leveringer av høytrykkshydraulikk. Proviant kuldemaskineriet er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk.
Maskinrommet er sikret med et watermist anlegg fra Autronica.

Dekk
Helidekk og plattformsystem for plogene er leveringer fra Marine Aluminium. Det er ROV hangarer på styrbord og babord side. Kablingen ombord er lagt beskyttet under arbeidsdekk.
AHC offshorekranen er nevnt ovenfor, og dessuten har Odim Abas levert 1x20 tonns og 1x1 tonns kran til skipet. Antiheeling systemet er fra Framo. Vinsj til A-ramme fra AXTech, kommer fra National Oilwell Varco, og KIS Sør har levert kran til ROV hangar. Rauma Brattvaag dekksmaskineri hører inn under RRM leveransene, og TTS Ship Equipment har levert porter.
Vindusleveransen kommer fra Bohamet, og Servi har levert viskere samt hydraulikk, mens Sotra Marine Produkter har forestått ankerutrustning. Utvendige dører er fra Libra, og IMS har levert vanntette skyvedører. Lanterner er fra Tranberg og lyskastere fra Norselight. Malingssystemer fra International Maling er anvendt til oppmaling av fartøyet, og overflatearbeidet er utført av PCS AS. Active Cathodic Protection produkter er anvendt til katodisk beskyttelse.
Redningsutstyret består blant annet av 2x100 personers Norsafe livbåter, Viking redningsflåter og MOB-båt fra Maritime Partner i TTS davit.

Innredning
M/S «FAR SAMSON» er innredet for totalt 100 personer fordelt på 22 enkeltlugarer og 39 dobbeltlugarer. Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, Miele har levert vaskeriutstyr og Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety. Jets Vacuum har levert toalettsystemet, og incinerator er fra Teamtec. Schindler Stahl har levert heiser til nybygget.
De elektriske installasjonene er utført av ACEL AS.

Elektronikk
Alarmanlegget for maskineriet er type Umas, og Kongsberg Maritime har levert K-POS 21 DPIII systemet.
Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av O. Øverland og her inngår Furuno FAR-2117BB x-band og Furuno FCR-2837BB s-band radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Cassens & Plath kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz Std. 22 gyro, Anschütz Pilotstar D autopilot, Furuno GP-150 GPS, 2 x Furuno T-2136 BB Tecdis, C-MAP kart, Furuno Felcom 15 Inmarsat C, Furuno FS-2570 MF/HF SSB radiostasjon GMDSS A3, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Tron 40S og 45SX Epirbs, Tron SART radar transponder, Furuno NX-700 navtex, Tron 20 VHF, Sailor RT 4800, ICOM, Furuno FM-8800 VHF, Motorola GM-380 EX VHF og Motorola GM-340 UHF. Comrod har levert antenner.

STX Norway Offshore AS – Langsten skal levere bnr. 710 til PGS Ramform i mai og fire fartøyer av typen UT 731 CD som bnr. 711, 712, 713 og 714 til Farstad Shipping i tidsrommet april 2009 – mars 2010. Bnr. 730 bygges for Solstad Offshore for levering i mars 2011.