Gå til innhold

Statnett Elektron A/S, Oslo overtok byggenummer 188, M/S «ELEKTRON», fra Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS 8. mai 2008. Skipet er designet av Polarkonsult i nært samarbeid med rederiet og har kostet nær NOK 200 millioner.

Kontrakten ble inngått i mars 2006, og det het seg da at skipet skulle leveres i oktober 2007 til pris rundt NOK 180 millioner. Til tross for store forsinkelser har verftet sluppet unna dagbøter i en vanskelig tid for bedriften.

M/S «ELEKTRON»
Det var tid for utskifting av gamle «Elektron» som var bygget i 1969 for at Statnett skal kunne ivareta sine beredskapsforpliktelser i fremtiden.
Skipet er spesialkonstruert for frakt av store og tunge gjenstander og egner seg også for kabel-, supply- og store vindmølleoppdrag. Statnett håper dessuten på flere eksterne oppdrag for fartøyet.
Nybygget er konstruert for å kunne trimmes med ballastvann for å bakke inn på grunt vann (ca. 3m draft). Med en nedfellbar kjørerampe (lastelem) kan skipet enkelt laste og losse transformatorer og andre store gjenstander. Kjørerampen skal tåle akseltrykk på 30 tonn og totalvekt på 500 tonn, for noen transformatorer har vekt på opp til 4/500 tonn.
M/S «ELEKTRON» har dekkskapasitet på ca. 2.000 tonn, og enkelte punkter er forsterket til å tåle 90 tonn på 40 cm2.
Skipet er også utstyrt med dynamisk posisjoneringsutstyr til bruk for legging av, og reparasjonsarbeid på, sjøkabler. Fartøyet er klasset i DNV ✠1A1, IceC, Ro-Ro, E0, DynPos AUTR, Clean og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 87,35 m
Lengde b.p.p.
82,55 m
Bredde på spant
17,80 m
Dybde i riss til 1.dk 6,50 m
Draft scantlimg
4,80 m
Dwt
ca. 3.500
Dekk
ca. 850 m2
GT
ca. 3500
IMO nr
9386811
Tankkapasitetene er ca. 430 m3 fuel oil, ca. 240 m3 ferskvann og ca. 2850 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet er utstyrt med dieselelektrisk fremdriftssystem med tre CAT dieselmotorer, to type 3512 BTA hver på 1360 kW og en type 3516 BTA på 1825 kW. De to fremdriftspropellanleggene er type Ulstein Aquamaster US 2057294FP, hver på 1200 kW.
Scandinavian Electric Systems har levert hovedgeneratorer – 2 på 1700 kVA og en på 2280 kVA – hovedfremdriftsmotorer, tunnel thruster motorer, hoved- og hjelpetavler, Power Management System, Blackout Prevention System og transformatorer.
For best mulig manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med to Kamewa Ulstein TT1850 DPN FP thrustere hver på 880 kW. Nødaggregatet er en CAT QSM11-DM motor på 317 kW. Skipets fart er ca. 13 knop. Castrol har levert smøreolje til fartøyet.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre og Tamrotor er leverandører av kompressorer og separatorene er fra Westfalia og RWO. Ventilasjonsanlegget er fra Aeron, og Teknotherm har levert proviantkjøleanlegget. Enwa har levert UV-anlegg.
Brannsikkerheten er ivaretatt med et Flexi Fog vanntåkesystem fra Autronica.

Dekk
Lastedekket er på 850 m2, og akterrrampen måler 16 x 10 meter. MacGregor har levert akterrampen som er bygget i to deler. Operasjonen av rampen kan skje gjennom en programmert sekvens ved bruk av en PLC enhet. Rampen passer inn i en ramme som kan legges på dekk. Hver av rampens ytre seksjoner kan opereres individuelt tilpasset forskjellige typer kaier.
Norwegian Deck Machinery har levert dekksmaskineri med blant annet 2 ankervinsjer, 2 capstans, 2 fortøyningsvinsjer og en tuggervinsj. Dekkskranen er type Hydramarine HMC 1800 LK 50-30 på 5t/30m. Ankre er fra Spek, Libra Plast har levert utvendige dører og lanterner er fra Tranberg. Skipet er påført katodisk beskyttelse fra Cathelco.
Redningsmessig er skipet utstyrt med GTC 900 VD MOB-båt fra Mare Safety i davit fra Hydramarine og ellers utstyr i henhold til SOLAS og NMD.

Diverse
Skipet har lugarkapasitet til 35 personer, men vil normalt ha en besetning på ni. Gunnvald Laukhammer har utført innredningsoppdraget. Beha har levert bysseutstyr, og toalettsystemet er en Jets Vacuum leveranse.
De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Kvina Elektro, og ProNav har levert den elektroniske utrustningen. DP-anlegget kommer fra Kongsberg Maritime.

Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS skal levere bnr. 189 for Simon Møkster Shipping i sommer, bnr. 190 for Solstad over nyttår og bnr. 191 til Møkster også over nyttår.