Gå til innhold
Foto: Harald Valderhaug
Foto: Harald Valderhaug

VARD Aukra overleverte sitt byggenummer 768, M/S «EIDSVAAG PIONER», til Eidsvaag Rederi AS den 28. mai 2013. Dette er det første fartøyet med Environship-konseptet fra Rolls-Royce og hun har designbenevnelsen NVC-401 LNG. Skroget er bygget i Romania. Dåpsseremonien fant sted 1. juni med Britt Anne Nesse som gudmor.

Byggekontrakten ble inngått i desember 2011, og prisen ble da oppgitt til ca. NOK 200 millioner. Nybygget skal operere langs norskekysten for Skretting AS for levering av fiskefôr fra Averøy til oppdrettsanlegg. Rederiets samarbeid med Skretting går faktisk helt tilbake til 1980-tallet, mens den første fôrbåten kom i 1995.

Fôret har pelletsform og blir fraktet i 62 spesialtanker. Fartøyet vil ligge opp mot anleggene ved hjelp av dynamisk posisjonering og overføre fôret fra tankene til oppdrettsanleggene gjennom et kranoperert transportsystem (teleskopkran) over baugen. Fartøyets lossekapasitet er 200 tonn per time.

Den nye skrogformen er utviklet med fokus på optimale sjøegenskaper og minimale utslipp til luft og sjø.

M/S «EIDSVAAG PIONER»

I henhold til Environship Concept er fartøyet designet med Rolls-Royce Promas for øket propulsjonsvirkningsgrad og forbedrete lavhastighets manøvreringsegenskaper.

Fartøyet er utrustet med en hybrid akselgenerator (HSG) som gjør henne ekstremt energioptimalt i operasjon. Denne løsningen gjør det mulig å ha akselgeneratoren innkoblet også med redusert turtall på motor og propell. Det vil da være mulig å kjøre “kombinator”– dvs. at man ved redusert hastighet i stedet for å kjøre fast turtall og justere pitch slik man må gjøre på tradisjonelle løsninger når akselgeneratoren er innkoblet, kan ta av “rpm” på motor og propell, følge propellerkurven for optimal virkningsgrad for den reduserte hastigheten og fortsatt beholde akselgeneratoren innkoblet og levere rett frekvens og spenning til tavlen.

Rolls-Royce gass motoren av typen C26:33L9PG har en flat forbrukskurve helt ned til 20% last. Dette gjør denne motorteknologien meget godt egnet til operasjon sammen med en HSG løsning, og drivstofforbruket på lavlast er bedre enn om man må starte hjelpemotorer for å dekke strømbehovet.

Gas Fuel systemet er utviklet sammen med Linde Cryo og levert av Rolls-Royce. På denne måten har man fått frem et optimalt drivstoffsystem som regulerer effektivt på hurtig lastvariasjoner. Fremdriftsløsningen reduserer CO2 utslippene betydelig, og forskjellige tall har vært oppgitt, fra 10% til 40%. NOx utslippene reduseres med 90%, SO2 utslippene med 99% og partikkelutslippene er nesten borte (99%).

Fartøyet er designet med en innovativ skrogløsning med fokus på reelle sjøtilstander i det området fartøyet skal operere i. En patentert baugløsning gjør at fartøyet reduserer motstanden i bølger med opptil 10% i forhold til optimale konvensjonelle løsninger.

Environship konseptet vant “Next Generation Ship Award” på Nor-Shipping i 2011, og «EIDSVAAG PIONER» var i år nominert til Skipsrevyens “Årets Skip” pris.

M/S «EIDSVAAG PIONER» fører NOR flagg med Trondheim som registreringshavn og har klasse i DNV med notasjonene ✠1A1, E0, CLEAN, GAS FUELLED, TMON.

Hoveddata:

Lengde o.a. 74,70 m
Lengde b.p.p.
72,90 m
Bredde mld.
13,60 m
Dybde i riss h.d.
7,90 m
Draft max.
5,10 m
GT
2145
DW
1.450 t
Lastetank volum
2030 m3
IMO nr.
9660449

Tankkapasitetene er 110 m3 LNG (95%), 35 m3 diesel olje, 27 m3 gassolje, 30 m3 ferskvann og 938 m3 vannballast.

Maskineri

Som allerede nevnt er RRM fremdriftsmaskineriet type Bergen C26:33L9PG med ytelse på 2430 kW som driver et RRM Kamewa CPP Type A propellanlegg med vingediameter 3200 mm. Fart med full last er ca. 15 knop.

Hjelpemaskineriet består av 2 x Nogva Scania DI 16 55 M motorer hver på 469 kW, og akselgenerator er av Marelli fabrikat på 1100 kW. Nødaggregatet er type Nogva Deere 6068 TFN 50.

De to sidethrusterne er type RRM 1300 DPN FP hver på 540 kW. Øwre-Johnsen har levert CJC filtre for thrusterne.

Pumpeutrusningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra RWO. MPE Cathodic har supplert boxkjølere, og Wilhelmsen Technical Solutions har levert nitrogengenerator. Behandlingssystem for ballastvann er fra Optimarin, og Cflow har stått for UV-anlegg til vannrensning.

Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av et anlegg fra Autronica Fire and Security.

Dekk/diverse

APS Robotics har levert lastesystem, og dekkskran og fortøyningsvinsjer er fra Seaonics. Libra Plast har levert utvendige og GRP dører. Brude Safety har levert MOB-båt type NREQ-RRB 425 med davit, og redningsflåter er av Viking fabrikat. Nybygget er oppmalt med systemer fra International Maling, og arbeidet er utført av PCS Construction. Corrosion & Water Control BV har levert ICCP (impressed current cathodic protection system), mens ICAF (impressed current anti-fouling system) er fra MPE Cathodic.

Fartøyet er designet med en innovativ og effektiv broløsning med 360 graders sikt. Innredningen er av meget høy standard, og er arrangert for åtte personer. Normalt vil det være seks personer på hvert skift. Vard Accommodation har tatt seg av innredningsarbeidet, og elektro installasjonene er utført av Vard Electro. Jets har levert toalettsystemet.

Det elektroniske utstyret er levert av Oddstøl Elektronikk, og DP-anlegget er type RRM Icon DP1.

VARD Aukra skal levere bnr. 763, en PSV 09 CD, til STX Panocean i september.