Gå til innhold
M/S «Edda Freya» er av SALT 304 OCV design. Foto: Tor Erik Kvalsvik
M/S «Edda Freya» er av SALT 304 OCV design. Foto: Tor Erik Kvalsvik

M/S «EDDA FREYA» ble levert fra Kleven Verft AS til Østensjø Rederi AS 20. april 2016 som verftets byggenummer 373. Dåpen fant sted 15. april med Kjersti Bårdsen som gudmor.

Skipet er på charter til Deepocean for cirka fem år og starter opp med installasjonsarbeider på Maria feltet i Norskehavet i 3. kvartal 2016. Før den tid skal skipet arbeide for Repsol.

Byggekontrakten for M/S «EDDA FREYA» ble inngått i oktober 2013 og var Klevens største til da med kontraktsverdi på ca. NOK 1,4 milliarder. Langtidskontrakt til Deepocean var allerede på plass.

Skipet er av Salt 304 OCV design. Med sine 149,8 x 27 m (L x B) har fartøyet et dekksareal på 2250 m2 og er spesielt utviklet og utstyrt for markedet i Nordsjøen. Utstyret ombord innbefatter 150 tonn vertikalt kabelleggingssystem (VLS), 3000 tonn karusell under dekk for utlegging av fleksible rør, håndteringstårn og AHC kran på 400 tonn.

Opprinnelig var skipet tenkt å føre Malta-flagg, men er nå omregistrert til NIS flagg. Det er bygget til DNV GL klasse med notasjoner ✠1A1, ICE-1C, SF, E0, DYNPOS-AUTRO, COMF C(3), CLEAN DESIGN, BIS, DK(+),TMON, CRANE, NAUT-OSV(A), ICS, HELDK-SH (CAA-N).

Stor dag: Konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen, adm.dir. i Deep Ocean, Bart Heijermans, skipsreder Johannes Østensjø, gudmor Kjersti Bårdsen, kaptein Harald Nordstrand, chief Odd Helge Habbestad og adm.dir. i Østensjø Rederi, Kenneth Walland.
Stor dag: Konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen, adm.dir. i Deep Ocean, Bart Heijermans, skipsreder Johannes Østensjø, gudmor Kjersti Bårdsen, kaptein Harald Nordstrand, chief Odd Helge Habbestad og adm.dir. i Østensjø Rederi, Kenneth Walland.

Maskineri

Skipet er utstyrt med fremdriftskontrollsystemet Siemens Blue Drive +C utviklet av Siemens i samarbeid med Østensjø Rederi. Propulsionsystemet er et dieselelektrisk hybrid anlegg og består av 6 generatorer på totalt 17 MW, integrert frekvensstyring for 4 x hovedfremdrifter hver på 2,1 MW (2 stk. twin input hver på 2x2,1 MW), 5 stk. tunnelthrustere på 2,05 MW og 2 x opptrekkbare thrustere hver på 1,5 MW. Thrusterne er av Brunvoll fabrikat av type AR 80 LNC 2100, FU100 LTC 2750 og FU 100 LTC 2450.

Bildet viser deler av MaK- og Siemens-installasjonen om bord.
Bildet viser deler av MaK- og Siemens-installasjonen om bord.

Hovedmotorene er 2 x MaK 8m32E hver på 4499 kW, 2 x MaK 6m32E hver på 3300 kW og 2 x MaK 6M20C hver på 1140 kW. Både Siemens og Pon Power har levert generatorer. Siemens har også levert hovedtavle, power management og el. motorer.

Reduksjonsgear og propellanlegg (2x4200kW) er av Scana Volda fabrikat. Nødaggregat er type Caterpillar C18 på 350 kW. Styremaskin og ror er Rolls-Royce leveranser. Skipet kommer opp i ca. 15,7 knops fart.

Pumpeutrustningen er fra PG Flow Solutions, kompressorer kommer fra Sperre og Tamrotor og separatorer fra GEA Westfalia. SCR systemet er levert av Yara (H+H). Knutsen Technology har levert BWTS anlegget.

Ventilasjonsanlegget er fra Novenco, og Fresvik Produkt og Nilsen Frys og Kjøl har tatt seg av proviant kulde/kjøleanlegg. Alfa Laval har supplert ferskvannsgenerator, og IKM Instrutek har stått for vibrasjonsovervåkning. Flowmeter er fra AM Instrumentering. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo. Isoleringsarbeidet er utført av Isopartner. Eltorque har levert el. aktuatorer, og omvendt osmose anlegg er fra Norwater. Ulmatec Pyro har tatt seg av kjelutrustningen. Måløy Havneservice har levert smøreolje mens bunkersolje er levert av Bunker Oil.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av flexifog water mist systemer fra Turoteknikk, og alarm fra Autronica og Wilhelmsen.

Dekk/innredning

Vertical Lay System er levert av Huisman, og REEL-Imeca har levert karusell som nevnt ovenfor. Offshore kranene på 400 tonn (med dobbel wire 600 t) henholdsvis 70 tonn er levert av National Oilwell Varco som også har levert dekkskran. Moonpool LARS system er en Cargotec leveranse. To ROV’er er av type Constructor, og to ROV moon-pools måler 6,3x4,2m. Hoved moon-pool måler 7,2x7,2m.

ROVene er av type Constructor 06.
ROVene er av type Constructor 06.

Aukra Maritime har levert ROV-hangar kran og proviantkran. Anti-heeling system er fra Frank Mohn, Bohamet har levert vinduer og gangvei er fra Gurskøy. Hydraulikkutstyr er fra Dimo, mens luker og mannhull er Varde leveranser. ThyssenKrupp har levert heiser, og tredekk er fremskaffet av Bøfjorden Sag.

Helidekk er en Marine Aluminium leveranse, og Fossen Shipping har tatt seg av ankerutrustningen. Libra-Plast har levert utvendige stål- og GRP dører. Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer. I redningsutstyret ombord inngår Harding livbåter m/davit og redningsflåter, og MOB-båter m/davit er fra Maritime Partner.

Skipet er innredet for totalt 140 personer fordelt på 64 enkeltlugarer og 38 doble. A+B dører er Momec leveranser. Styrehusstoler kommer fra Alu Design, Loipart har levert bysseutstyr, incinerator er fra TeamTec og avfallscompactor kommer fra Beha-Hedo. Mare Safety har levert vaskeriutstyr. Hareid Elektriske Teknikk har hatt elektro oppdraget på fartøyet. P&I forsikringen er plassert hos Gard.

HG Marine Electronics har tatt seg de elektroniske leveransene til nybygget, og DP3 anlegget er levert av Kongsberg Maritime, inkludert K-Pos, cJoy og K-Chief. DP-HIL testing er utført av Marine Cybernetics.

Hoveddata

Lengde o.a. ................................................................................ 149,80 m

Lengde b.p.p. .............................................................................. 138,30 m

Bredde på spant ........................................................................... 27,00 m

Dybde i riss h.dk. .......................................................................... 12,00 m

DW ............................................................................................ ca. 13.500 t

GT ................................................................................................17078

NT ................................................................................................ 5123

Dekksareal ................................................................................... 2250 m2

IMO nr. ........................................................................................ 9715660

Foto: Tor Erik Kvalsvik
Foto: Tor Erik Kvalsvik