Gå til innhold

Østensjø Rederi AS, Haugesund tok levering av M/S «EDDA FIDES» som byggenummer 1664 fra Astilleros HJ Barreras den 3. mars 2011. Skipet beskrives som “purpose built accommodation and service vessel.” Dåpsseremonien fant sted 26. mars i Vigo med Else-May Botten som gudmor.

Skipet som markedsføres under Edda Accommodation, er 130 meter langt og har innredning for totalt 600 personer i dobbeltlugarer. Totalprisen er oppgitt til cirka Euro 150 millioner. Det opplyses at dette er det første skipet av denne typen med mono skrog.
Fartøyet har DP3 system som kombineres med Voith Schneider propeller og heave compensated gangvei. Det oppgis at denne typen propellanlegg betyr besparelse på cirka 20% i bunkersforbruket og miljøutslippene.
M/S «EDDA FIDES» er designet for å opppfylle kundenes og myndighetenes krav til sikkerhet, effektivitet og komfort for mannskap og andre ombord. Skipet kan også benyttes til å frakte arbeidere til og fra offshore oljefelt.
Skipet er designet for å kunne operere i signifikant bølgehøyde på fem meter. Det innebærer at fartøyet kan operere med gangveiforbindelse i 92% av tiden året gjennom i Nordsjøen. Skipets første oppdrag er for service i Nordsjøen.
Østensjø Rederi AS opererer i dag totalt 31 skip hvorav 21 tugs/mooring fartøyer og 10 offshore/subsea skip. Slepebåtene opererer for det meste i Norge, UK og Irland. Rederiets hovedkontor er i Haugesund. Rederiet har erfaring med boliginnkvartering til sjøs fra «Edda Fjord» utenfor Nigeria og i Mexico gulfen.
M/S «EDDA FIDES» fører Malta flagg og har klasse i DNV ✠1A1, SF, ICE-C, Passenger Ship, SPS, Fire Fighter II, Dynpos AUTR, CLEAN DESIGN, COMF-V(2), COMF-C(3), NAUT AW, HELIDK-SH, DK(+). Skipet beskrives der som Support Vessel.

Hoveddata:

Lengde o.a. 130,00 m
Lengde b.p.p.
126,00 m
Største bredde 27,00 m
Dybde i riss til 1.dk 9,40 m
Dwt
7.607
Draft design
6,20 m
Dwt at design draft
ca. 4.500
GT 20323
NT 7126
Accommodation
600 p
Work deck
ca. 1400 m2
IMO nr.
9456290

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdriftssystem med seks Wärtsilä generatorsett hver på 2925 kW og Voith Scheider thrustere: 3 x 2500 kW akter, 2 x 2500 kW forut, pluss 2 x 1400 kW tunnel thrustere forut fra Brunvoll. Farten er ca. 10/12 knop.
Novenco har levert ventilasjonsanlegget, mens pumper er fra Ascue. Alfa Laval har supplert heat recovery exchangers og ferskvannsgenerator. Westfalia har levert separatorer, og kompressorer er fra Sperre. Pyro har stått for kjelutrustningen, og Tero Marine har levert vedlikeholds- og reservedelssystem.
Brannsikkerhetsmessig har Ultrafog levert brannslukkingsutstyr med Water Mist i maskinrommet, sprinkler i innredningen og CO2 anlegg i byssen. Varslingssystemet er fra Consilium.

Diverse
Dekksområdet er på ca. 1400 m2, inkludert 240 m2 som er overbygget. Skipet har en knuckle boom kran på 60 tonns kapasitet og to dekkskraner på 15 tonn, levert av TTS. Helidekk er designet for S-61, S-92 helikopter. Ovenfor nevnte gangvei har lengde på 38,2 meter med bredde på 1,5 meter og er levert av Offshore Solutions. «EDDA FIDES» er oppmalt med Jotun malingssystemer.
Redningsutstyret omfatter MES system fra Brude, 6 x 103 personers livbåter, 4 x 150 personers redningsflåter (fra Brude) og to redningsbåter som hver kan ta 13 personer.
Innredningen ombord er av høy standard, og i tillegg til lugarer og kontorer er det konferanserom, fitness rom, sauna og basseng. Det er også bibliotek, kino og rekreasjonsområder ombord.
Wärtsilia har levert integrert automasjonssystem, og DP-systemet er fra Kongsberg Maritime.