Gå til innhold
Annonse
M/S «BRENNHOLM»
M/S «BRENNHOLM»
Annonse

Karmsund Maritime Service AS, Kopervik overleverte en kombinert ringnotsnurper/tråler til Brennholm AS v/Lars Einar Sandtorv, Hjellestad, Bergen 24. mars. Fartøyet med byggenummer 27 ble døpt i Bergen av Norunn Sandtorv. Rederen har også denne gangen benyttet Vik Sandvik AS som konstruktør.

Prisen for nybygget ligger på mellom 120 og 130 millioner kroner. Forrige «Brennholm» ble omtalt i Skipsrevyen nummer 5/2002 og var 11 meter kortere og kostet den gangen nærmere 100 millioner kroner til sammenligning.

Byggenummer 27 ble opprinnelig bestilt av Haugagut, men ble overtatt i slutten av 2005 av Lars Einar Sandtorv. Gamlebåten med samme navn ble da solgt.

Det hevdes at dette er landets mest miljøvennlige ringnotbåt, og det er brukt fire millioner kroner på katalysatorer som reduserer miljøskadelige utslipp fra dieselmotorene til et minimum. Fartøyet har dessuten en miljøtank som renser kloakken slik at alt vannet som slippes ut fra skipet, er helt rent. Nybygget er således et godt eksempel på at fiskerinæringen tar miljøutfordringene på alvor.

Båten som har 2000 m3 lastekapasitet fordelt på ni tanker, starter med kolmulefiske vest for Irland. Fartøyet har 450 tonn basis i ringnot pluss kolmule.

M/S «Brennholm»
er klasset i DNV til @1A1, Fishing Vessel og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
75,40 m
Lengde b.p.p.
66,40 m
Største bredde
14,60 m
Dybde i riss.
9,00 m
Lastekap.
2000 m3

Tankkapasitetene er 700 m3 diesel olje og 80 m3 ferskvann.

263b_876235787.jpg
263b_876235787.jpg

Hovedmotoren er en CAT 3616 TA dieselmotor på 5060 kW (6786 bhp) som er tilkoblet et Scana Volda CP propellanlegg via et reduksjonsgear av samme fabrikat. Maskineriet gir fartøyet en fart på ca. 18 knop.

Strømforsyningen besørges av to CAT motorer, 3406TA på 260 kW og 3512 BTA på 1360 kW. I tillegg kommer en AVK akselgenerator på 2500 kW.

Styremaskinen er en Tenfjord, og båten er utstyrt med to Brunvoll sidepropeller, en akter på 880 kW og en forut på 700 kW, som forbedrer manøvreringen.

Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler og Desmi, og

263d_345298998.jpg
263d_345298998.jpg

Det hydrauliske dekksmaskineriet er levert av Karmøy Winch, inkludert hydraulikk anlegg, to kraner og leggerull. Åkrehamn Trålbøteri har levert fortøyningsutstyr, og ankerutrustning er fra Eide Marine Tech AS.

RSW anlegget er levert av MMC Optimar og er på 2 x 847.000 kcal, og MMC Tendos har supplert vacuumanlegg. Trålutstyr kommer fra Egersund Trål.

Vinduer er fra Marine Aluminium Aanensen & Co. AS, og vindusviskere er type Wynn. Redningsutstyret innbefatter MOB-båt fra Brude Safety og Viking redningsflåter. Nybygget er oppmalt med malingsprodukter fra Star Carboline.

M/S «Brennholm» er innredet for 14 personer, og Maritime Montering har utført innredningsarbeidene. Beha har levert bysseutstyr og toalettanlegget er fra Jets Vacuum.

De elektriske installasjonene er utført av ASATOR AS, og montering av elektronisk utstyr er det Vico AS som har tatt hånd om som bl.a. består av Furuno FAR-2117 radar, FAR-2137S radar, Simrad GN33 DGPS, Furuno T-2121 Telchart, Furuno FA-150 AIS, Simrad AP50 autopilot, Simrad GC80 gyrokompass, Simrad SC50 GPS, Simrad SP90 LF sonar, Simrad SH80 OMNI multistråle HF sonar, Furuno FCV 1200 L Black Box, Simrad ES60 ekkolodd, Simrad PI44 fangstkontroll system, Simrad FS 70 trålsonar, Furuno CI-68 doppler logg, Matre brovaktsystem, Furuno FS-1570 MF/HF radiostasjon, Comrod antenner, Furuno FM-8800S GMDSS VHF, Furuno Felcom inmarsat C GMDSS, Furuno NX-700B Navtex, tron TR-20 GMDSS VHF, Tron Sart, Tron 40 S nødpeilesender, Tron 45SX, ProNav Globalstar Satellitt telefon, Sailor RT 2048 VHF og SeaTel TV system. Båten har FlexiBridge broløsning.

Nybygget er forsikret i Havtrygd, og DNB har vært involvert når det gjelder finansiering.

*

Karmsund Maritime Service skal levere bnr. 28, en VS 470 type, til SBS Marine i april, bnr. 26 som er et VS 485 design, til Meling i mai og Østensjø nybygget ST 254-CD i desember. I desember 2008 skal bnr. 30 leveres til Solstad Offshore (AHTS – VS 490) og i mai 2009 følger et søsterskip som skal bygges for samme rederi.