Gå til innhold
Annonse
M/S Bourbon Arctic
M/S Bourbon Arctic

– arktisk AHTS fra VARD Brattvaag

Annonse

VARD Brattvaag overleverte Vard 2 12 Arctic designet M/S «BOURBON ARCTIC» til eierselskapet CAROLINE 63, Paris med Bourbon Offshore Norway AS som manager den 25. februar 2016 som verftets byggenummer 802.

Kontraheringen av skipet fant sted i februar 2014, og designet er utarbeidet av Vard Design. Fartøyet har bollard pull på ca. 270 tonn og er arrangert for ROV. Skipet er innredet med kapasitet for 60 personer og er utstyrt med hybrid fremdriftssystem.

I forbindelse med ordren uttalte BOURBON at navnet forteller alt: AHTS’en er spesielt designed for operasjoner i arktiske områder og for operasjoner på store havdyp. Skipet skulle bli det med størst kraft i rederiets flåte, der forøvrig to andre AHTS’er i denne kategorien, «Bourbon Surf» og «Bourbon Borgstein», også blir operert av Bourbon Offshore Norway.

M/S «BOURBON ARCTIC»

Skipet startet med et kort oppdrag i Nordsjøen for flytting av rigg. Fartøyet fører NOR flagg og er klasset i DNV GL med notasjoner ✠1A1, Fire fighter(II), Offshore service vessel(AHTS), SPS, Clean(Design), COMF(C-3, V-3), DK(+), DYNPOS(AUTR), E0, HL(2.8), Ice(1B), NAUT(OSV(A)), OILREC, Recyclable ,SF, TMON, Winterized(Basic, Enhanced). Register Information:ern*(99,99,99,98). Skroget er bygget ved Vard Tulcea.

Hoveddata:

Lengde o.a. ....................................................................................................................................... 93,60 m

Lengde b.p.p. ................................................................................................................................... 84,90 m

Bredde p.sp. ...................................................................................................................................... 24,00 m

Dybde i riss til h.dk. .............................................................................................................. 9,80 m

DW ................................................................................................................................................. 4.129 t

Draft............................................................................................................................................ 7,812 m

Dekksareal................................................................................................................................ 780 m2

GT ................................................................................................................................................ 8143

NT ................................................................................................................................................... 2443

Bollard pull ..................................................................................................................... 270 t

IMO ........................................................................................................................................ 9732838

NMD Rescue/Standby ............................................................................................................. 300 p

Tankkapasiteten for drivstoff er 1410 m3, for ferskvann 1158 m3 og vannballast 3800 m3. ORO kapasitet er 1635 m3, mud/brine 680 m3 og dry bulk 250 m3.

Maskineri

Rolls-Royce fremdriftssystemet består av to hovedmotorer og tre generatorsett. Ror og styremaskin inngår også i RR-ordren. De to motorene er av type Bergen B32:40V12 hver med ytelse på 6000 kW. Disse er koblet til to Scana Volda EACG 1130 reduksjonsgear og to CPP av samme fabrikat type EACG125/1130/SA600 hver på 9400 kW.

De tre generatorsettene er type Bergen C25:33L-9, hver på 2880 kW med AVK DSG generatorer hver på 3044 kW. Et nødgeneratorsett er av Scania fabrikat type DI13 på 374 kW.

Den omfattende thrusterutrustningen består av Brunvoll leveranser; en AR-80-LNC-2100 retractable på 1200 kW, 2 x FU-93-LTC-2500 baugthrustere hver på 1200 kW og 2 x FU-74-LTC-2000 akter hver på 1200 kW. Styremaskineri og ror inngår i RRM leveransene.

PG Flow Solutions har levert pumper inkludert lastepumper, tankvaskingsutstyr og BWTS. Separatorer kommer fra GEA Norway, mens Sperre og Tamrotor har levert kompressorer. SCR anlegget er en leveranse fra Yara, Tyskland, og flowmeter er fra AM Instrumering. Brannslukkingssystemene er levert av Danfoss Semco og Autronica Fire and Security.

Dekk

Komplett dekksmaskineri inngår i Rolls-Royce ordren til verdi på ca. 170 millioner kroner, inkludert hovedmotorer. Her finner man ankerhåndterings- og hjelpevinsjer, ankerhåndteringskraner og utstyr for sikre dekksoperasjoner. I forbindelse med ordren ble det uttalt at Bourbon hadde valgt å gå for stor kraft og stort volum på vinsjene, og dette betyr at fartøyet vil være i øverste sjiktet når det gjelder vinsjkapasitet. Leveransen inkluderer alle mekaniske, hydrauliske og elektriske komponenter.

ControlCutter har levert “chain cutting system” til fartøyet. Det kan etter sigende kutte kjetting opp til 167 mm på mindre enn tre sekunder.

BHS systemet kommer fra Randaberg Industries, og TTS Ships Equipment har levert dekkskran. Gangvei er fra Gurskøy, og Tranberg har supplert “de-ice cover”. ROV sideport er levert av Seaonics. Libra-Plast har levert utvendige dører, og innvendige skyvedører er fra IMS. International Paint er malingsleverandør.

Redningsutstyret innbefatter MOB-båt fra Maritime Partner AS700 MKII og åtte 25 personers Viking redningsflåter. Survitec har supplert sikkerhetsutstyr, inkludert overlevningsdrakter.

Innredning

M/S «BOURBON ARCTIC» er arrangert med innredning for 60 personer, fordelt på 24 enkelt- og 18 dobbeltlugarer. Innredningsoppdraget er utført av Vard Accommodation, inkludert bysseutstyr. Jets har levert totalettsystemet, og incinerator er fra TeamTec.

Elektronikk

Fartøyet er utstyrt med Vards SeaQ integrerte automasjonssystem, inkludert tankmålesystem, management system og bro- og maskinromskonsoller. Hoved- og andre tavler er også SeaQ produkter, og det samme gjelder navigasjons- og kommunikasjonssystemer. DP-anlegget er type KPOS DP-21. Vard Electro har utført elektro installasjonene og levert brannalarmsystemet.

Vard Brattvaag skal levere et konstruksjonsskip av Vard 3 19 design til Solstad Offshore førstkommende sommer. Dette skipet vil bli det største i rederiets flåte med lxb på 180 x 33m. Byggenummer 807 for Rem Offshore har fått utsatt leveringstidspunkltet til 1. kvartal 2018. Før den tid skal verftet levere to subsea skip til Topaz Energy and Marine i 2017, nærmere bestemt i 3. henholdsvis 4. kvartal.