Gå til innhold

Trondheim Verft AS kunne tilbakelevere M/S «Borgenfjord» til Rederiet Stornes AS, Inderøy den 6. september etter en omfattende ombygging ved verftet. Båten skal beskjeftiges av BioMar med transport av fiskefôr langs norskekysten.

Ofte medfører ombyggingsarbeider forlengelse av fartøyet. I dette tilfellet var det tvertimot snakk om å gjøre båten kortere, og det med hele 24 meter til 58,60 meter. Bakgrunnen er at 60 meter er maksimal båtstørrelse for manøvrering inntil dagens oppdrettsanlegg.

Rederiet betalte ca. 27 millioner kroner for det 10 år gamle fraktefartøyet «Leonie» bygget ved Bilsma BV i Holland. Ombyggingsarbeidet beløper seg til ca. 11 millioner kroner inkludert en del nytt utstyr, blant annet gravemaskin og blåseanlegg for fôr. Samtidig er dødvekten redusert fra 2.530 til ca. 1.500 tonn, mens bredde, draft og dybde i riss forble uforandret.

Ombyggingen
Trondheim Verft AS er utstyrt med tørrdokk og ønsket å la fartøysdelen flyte sammen etter at skipet var kappet i tre deler. Kappingen ble foretatt i tørrdokken, og det ble deretter satt inn midlertidige flyteskott i lasteromsdelen i de enkelte skipsdelene slik at hver av dem fløt mest mulig “even”. Tegninger ble laget av verftet som også hadde et samarbeid med Harald Ulvan, Hitra.

Båten er etter ombyggingen egnet til å frakte storsekker og bulk i rommet, der sekkene blir stuet seks i høyden. Ved lossing sprettes sekkene opp og tømmes gjennom to sjakter til to malere som mater fôret inn i rørene som så blåser fôret i land. Anlegget er plassert midtskips. Blåserne er levert av Nessco AS, og materne av Norsk Mølleservice.

Lukedekslene er bygget om, og ny lukeåpning måler 34,4 meter og dekkes av fem lukedeksler som opereres hydraulisk. Teknisk utforming og levering av underlag og spesialkomponenter er utført av MacGregor, mens verftet har utført den praktiske ombyggingen av dekslene.

Verftet bygget også et fundament for lossekran på styrbord side for lossemaskin langs lukekarmen. Verftet har montert rederiets leveranse av en gravemaskin for lossing av bulklast og håndtering av storsekker. Denne er montert på en travers som løper langs lukekarmen. Tegninger i forbindelse med dette er utført av Trondheim Verft.

Delta Elektro AS har planlagt og utført arbeidet med legging av nye kurser til teknisk rom midtskips.

Maskineri
En tverrpropeller type Petter på 300 hk fra Nic. Haugrønning ble montert akter. En ny hjelpemotor på 450 kW fra Nogva Motorfabrikk er montert. En ny generator ble montert i maskinrommet. Denne skal forsyne drift av to hydraulikkpumper til aktre sidepropeller og losseanlegget. MaK fremdriftsmotoren på 1360 hk er beholdt.

Lensesystemet for lasterommet ble også gjennomgått for å få en riktig fordeling av lensebrønner i lasterommet.

M/S «BORGENFJORD» har etter ombyggingen følgende hoveddata:

Lengde o.a.
58,60 m
Lengde p.p.
53,60 m
Bredde på sp.
11,00 m
Dybde i riss
5,67 m
Dypgang lastet
4,45 m
Dødvekt
1.500 t

Rederiet
Fjerde generasjon representert ved Bengt Stornes har overtatt driften av rederiet, og det er imponerende å tenke på at det er 102 år siden hans oldefar kjøpte familiens første fraktebåt «Methea».

Dagens reder har selv ført «Leonie» fra Holland til Trondheim. Rederiet har også en annen båt, «Rie» bygget 1971 ved Fiskerstrand, som også beskjeftiges av BioMar.

Transportoppdragene for begge båtene går ut på å frakte fôr til laks-, ørret- og torskeoppdrettere langs norskekysten.